Vnímat věci v souvislostech a myslet v delším horizontu | EkonTech.cz


Vnímat věci v souvislostech a myslet v delším horizontu

Rozhovory / Kaufland
13. 5. 2021 - 7:00

Filip Šlampa, mediální manažer společnosti Kaufland, se už od mládí věnoval více projektům najednou a ve svých aktivitách nepolevil ani po nástupu do společnosti Kaufland Česká republika. Ba naopak. Pracuje a studuje na plný úvazek. Jak se dá takový zápřah zvládnout?

Proč jste se rozhodl pro společnost Kaufland?

Lákal mě fakt, že Kaufland je německá společnost, protože jsem měl němčinu vždycky rád. I když paradoxně, v oblasti marketingu se moc německy nemluví - většina mezinárodní komunikace probíhá v angličtině. Svou roli sehrála také síla značky Kaufland a její pozice na českém trhu. Kaufland pro mě vždy byl obchodem číslo jedna. Navíc už v té době byl Kaufland jedním z největších zadavatelů reklamy na trhu, a i to pro mě bylo lákavé.

Nelákala vás Trainee pozice?

Určitě ano, nicméně jsem už věděl, jaké oblasti bych se chtěl věnovat a v čem bych se chtěl profilovat. A tím byl marketing. Proto jsem upřednostnil jistotu oboru a přihlásil se na pozici přímo do marketingu, resp. do mediální části marketingu. 

Co bylo náplní vaší práce v začátcích kariéry v Kauflandu, a co teď?

Začínal jsem jako odborný asistent v offline médiích a postupem času jsem se posunul až k pozici mediálního manažera za offline média. Jsem tedy zodpovědný za veškerou offline mediální komunikaci, tzn. televizi, rádio, print a out of home reklamu. Nyní, od začátku května, mě čeká nová role Head of campaign management.

Proč vlastně studovat vysokou školu, když to jde i „bez diplomu“?

Rád čelím výzvám a skloubit práci se školou byla jedna velká výzva. Navíc myslím, že člověk musí vystoupit ze své komfortní zóny a pracovat se svou vůlí a trochu ji potrénovat. Třetím důvodem je fakt, že existuje řada institucí, pro které je vysokoškolské vzdělání mandatorní, a pokud se na to podívám pragmatickým okem, mít vystudovanou vysokou školu je do budoucna určitě důležité. Formální vzdělání má určité krédo a hodnotu pro řadu institucí a společnost jako takovou. Studium navíc naznačuje, že má jedinec zájem o vzdělání a vnímá věci v souvislostech - a to je základním vodítkem pro mnoho personalistů.

“Vysoká škola může poskytnout dobrý teoretický základ, ale je na každém jedinci, jak s ním naloží a jak ho dokáže převést do praxe.”

Jak zvládáte skloubit pracovní a studijní povinnosti?

Pro studium mi určitě pomohlo to, že jsem s ním začal až při práci. Byl jsem tedy už vyprofilovaný a adaptovaný na prostředí Kauflandu. Nicméně, když se zkouškové období potká s pracovní výzvou, je to trochu náročnější. Je však důležité povznést se a jít dál.

V aktuální době je navíc skloubení práce a studia paradoxně jednodušší, protože se s kolegy zvládáme spojit online. 

Obecně je rozhodně důležité nastavení priorit na daný den, time-management a to, jak člověk pracuje se svou vůli a zda se nějakým způsobem věnuje prioritizaci svých úkolů.

Pomáhá vám vaše práce při studiu?

Nestuduji marketing, ale provoz a ekonomiku, takže k průsečíku práce a studia dochází jen v určitých oblastech. Nicméně například má bakalářská práce se věnuje marketingové komunikaci, konkrétně product placementu. Takže věřím, že zrovna v tomto případě dokážu práci a školu propojit na maximální úrovni.

Proč jste zvolil obor mimo marketing, kterému se věnujete v Kauflandu?

Je to z důvodu přesahu do jiných odvětví. Background marketingu jako takového mám už poměrně slušný a chtěl jsem zjistit, jak na tuto problematiku mohou nahlížet kolegové z jiných úseků ve firmě. Jde tedy spíš o rozšíření portfolia znalostí, které člověka obohatí - vnímat věci v souvislostech je totiž nesmírně důležité.

Je podle Vás pro studenty důležité získávat pracovní zkušenosti už v průběhu studia?

Jednoznačně ano. Nemusí jít nutně o full time pozici, ale mít při studiu brigádu je určitě fajn. Vyzkoušet si tím, kam vlastně člověk směřuje a co by chtěl dělat. Mnohdy je totiž obrovský rozdíl mezi teoretickým povídáním o tom, co by mě bavilo a skutečnou praxí. Kolikrát totiž člověk zjistí, že by ho ve výsledku osloví něco úplně jiného. Určitě je také dobré vědět, jaké všechny možnosti existují, protože i když má člověk určité povědomí o trhu práce, tak je limitován prostředím, ve kterém vyrůstá, a tím, jak je trh práce segmentován v lokální sféře. A to se týká nejen studentů samotných - v dnešní době bohužel nemá ani řada kantorů ucelený přehled o diverzifikaci trhu a tom, co za možnosti uplatnění náš globalizovaný svět jejich studentům nabízí. 

“Jednoduchá cesta nemusí vždy tou správnou. A zvolit si tu, po které nekráčí tolik lidí, je v mnohých případech nejlepším rozhodnutím.”

Na jaký projekt jste za své působení v Kauflandu nejpyšnější?

Kdybych měl vypíchnout jednu velkou věc, tak by to byl mediální tendr, který jsme v posledním roce absolvovali v rámci celé skupiny Schwarz (kam patří i společnost Lidl). Naše skupina je největším konsolidovaným zadavatelem mediálního tendru ve střední Evropě a participovat na tak velkém projektu bylo něco opravdu jedinečného a dalo mi to obrovskou zkušenost.

Co vás na vaší práci baví nejvíc?

V rámci marketingu patří k mým srdečním záležitostem televize. Baví mě nacházet nová řešení, být kreativní v mediálních formátech a sledovat vývoj trhu, protože se nacházíme v České republice, kde je televizní trh v podstatě duopol. A právě televize je médium masového charakteru, jehož obsah je opravdu vidět. Navíc v České republice jsme jedním z TOP tří zadavatelům reklamy z hlediska televizního trhu, takže jde vymyslet opravdu ledacos. 

Co vám Kaufland dal?

Kaufland mi vedle práce dal řadu přátelství, inspirativních lidí a knowhow velké společnosti. Naučil jsem se nebrat si některé věci osobně, povznést se nad ně a mít radost z toho, že člověk udělá svou práci tak, jak nejlépe umí a poté to jde opravdu vidět. Zároveň mě každý úkol a každá oblast, kterou jsem měl na starosti, někam posunula. A je fajn využívat znalosti z předešlé pozice v té nové. Možná to zní jako klišé, ale moje práce mě baví, naplňuje mě, a to je pro mě to nejdůležitější. Mám v tom obrovské štěstí a jsem za to nesmírně vděčný, protože ne každý má takovou možnost. Jen pak občas neznám rovinu mezi prací a zábavou. (smích) 

Co se Vám vybaví, když se řekne Kaufland?

Má práce. (smích) Dřív by to byl asi obchod jako takový, ale od té doby, co v Kauflandu pracuji, to bude práce u nás na centrále. Také musím říct, že mám už od začátku obrovské štěstí na pracovní kolektiv, což je pro mě opravdu zásadní. A toho si na Kauflandu ohromně cením, společně s otevřeností a přátelským přístupem v rámci firemní kultury.

FILIP ŠLAMPA
Do Kauflandu nastoupil v roce 2018 a během dvou let se vypracoval na pozici mediálního manažera. Zároveň studuje Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity a věnuje se mnoha dalším projektům, působí v příspěvkové organizaci a aktivně se zapojuje do dění v rodném Chomutově.