Vodíkové články mohou pomoci se snižováním uhlíkové stopy v datacentrech | EkonTech.cz


Vodíkové články mohou pomoci se snižováním uhlíkové stopy v datacentrech

Technik / vodík / datacentrum
22. 8. 2020 - 7:00

Plánuje je i Microsoft. Ten patří mezi největší cloudové poskytovetele a má obří datacentra po celém světě v rámci své platformy Azure. Stejně jako další firmy, se ale snaží bojovat proti globálnímu oteplování a razit minimalizaci uhlíkové stopy.

V nejnovějším ekologické zprávě Microsoft oznámil, že chce být jako celek uhlíkově negativní do roku 2030, ale tam rozhodně nechce skončit. Microsoft naopak bude v trendu pokračovat a do roku 2050 chce odstranit veškerý uhlík, který firma vyprodukovala od svého založení v roce 1973. Společně s těmito dvěma cíli vytvořil fond ve výši 1 miliardy amerických dolarů, který během následujících 4 let bude investovat do technologií řešící problematiku vlivu společnosti na životní prostředí.

K dosažení tohoto cíle použije několik technologií, a jednou z nich budou i vodíkové palivové články, které jsou schopné ukládat velké množství energie - pomocí elektrolýzy vody se vyrobí vodík a uloží se v nádržích. Princip je tak velmi podobný jako při použití baterií. V maximální možné míře se používá zelená energie - solární, větrná a další, které tyto vodíkové palivové články neustále dobíjí.

Jakmile je noc, přestane foukat vítr nebo je v síti nedostatek zelené elektřiny, začne se čerpat již dříve získaná zelená energie, která je uložená ve vodíkových zásobnících. Díky tomu může Microsoft pokrýt požadavky i obřího datacentra.

Microsoft si tento systém už úspěšně otestoval v menší formě (250kW vodíkový generátor a tři menší přenosné vodíkové zásobníky), kterou zahrnovalo několik skříní se servery a pomocí vodíkových zásobníků se podařilo bez problémů systém napájet po dobu 48 hodin.

Zdroj & foto: Microsoft