VŠCHT otevírá ekonomické obory | EkonTech.cz


VŠCHT otevírá ekonomické obory

Z vejšky / VŠCHT / studium
15. 7. 2020 - 13:29

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze získala akreditaci bakalářského a magisterského studijního programu v ekonomických oborech. Zařazuje se tak mezi prestižní české a zahraniční univerzity, považující tyto obory za nedílnou součást svých pedagogických i výzkumných aktivit.

Důležitost ekonomického vzdělání proniká i do dalších odvětví, které nemusí mít na první pohled s touto disciplínou příliš společného. Tuto skutečnost si naplno uvědomuje také VŠCHT, která si klade za cíl poskytnout svým studentům široký záběr studijních směrů, které jsou založené na technickém základu s náročnou matematikou, jež má vést k inženýrskému koncepčnímu myšlení.

"I u studentů orientovaných na ekonomiku a management předpokládáme, že aspoň vzdáleně přičichnou k praxi v chemii či v potravinářství, čímž se naučí mezioborové spolupráci a rozšíří si perspektivu svého budoucího uplatnění o průmyslové podniky či technologické firmy," říká profesor Pavel Matějka, rektor VŠCHT Praha.
 
Jedním z dalších cílů, které by měla tato novinka splnit je větší míra internacionalizace celé univerzity a zlepšení celkové výuky v anglickém jazyce díky přílivu zahraničních studentů.

Výuku programů Ekonomika a management (Bc.) a Odvětvový management (Mgr.) bude od září 2020 zajišťovat zkušený šedesátičlenný tým, který v uplynulých letech vybudoval a realizoval obdobně zaměřené programy na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT.

V navazujícícm magisterském oboru si budou studenti moci vybrat mezi specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu.

Nejedná se přitom o úplnou novinku - ekonomické obory byly na VŠCH přítomny již v její historii a přímo ve svém názvu měla ekonomiku od roku 1960 dokonce jedna z fakult. Mnoho absolventů navíc stále působí v klíčových řídících pozicích velkých firem a podniků.

Přihlášky  je možné podávat do 8. srpna prostřednictvím portálu studuj.vscht.cz. Uchazeči s průměrem známek ze střední školy do 1,5 budou přijati automaticky, ostatní čekají v následujících týdnech on-line přijímací zkoušky.
Výuka v zimním semestru startuje 14. září 2020.

Zdroj & foto: VŠCHT