Vstříknutelná magnetická kapalina zastavuje krvácení | EkonTech.cz


Vstříknutelná magnetická kapalina zastavuje krvácení

Vědec / magnetická kapalina / krvácení
3. 12. 2019 - 7:41

Lidé s rozsáhlými zraněními v řadě případů umírají kvůli těžkému krvácení. Nová technologie s magnetickou kapalinou funguje jako ventil na krevní oběh v injekci, který je možné použít v improvizovaných podmínkách a následně aktivovat vnějším magnetem.

V mechanických systémech se občas využívají ventily s magnetickou kapalinou. Těmito ventily se inspirovali vědci a inženýři MIT, kteří vyvinuli novou technologii pro použití v medicíně. Využijí ji pacienti se zraněním, které postihlo rozsáhlé krvácení.

Vedoucí výzkumu Yonatan Tekleab a jeho kolegové novou technologii představili na nedávném setkání Sekce pro dynamiku kapalin Americké fyzikální společnosti v Seattlu.

Ke zhruba 80 procentům úmrtí pacientů s rozsáhlým zraněním, která nastanou do jedné hodiny po přijetí do nemocnice, dochází kvůli těžkému krvácení. Tekleab a jeho tým vyvinuli systém, který je založený na magnetoreologické kapalině. Taková kapalina je schopná reagovat na vnější magnetické pole. Když je tato kapalina vpíchnuta do pacienta se závažným zraněním, tak je pak možné s pomocí zvnějšku umístěného magnetu výrazně omezit krvácení již předtím, než pacient dorazí do nemocnice.

Tekleab a spol. doufají, že s jejich technologií dokáží prodloužit přežití pacientů se závažným úrazem přinejmenším o 30 minut. Když takový pacient dorazí do nemocnice, tak je ve více stabilizovaném stavu, než by byl bez použití magnetické kapaliny. Dřívější výzkumy ukazují, že omezení krvácení je pro záchranu života naprosto zásadní.

Výhodou nového systému je to, že magnetickou kapalinu je možné aplikovat injekcí velmi pohotově, a pak ji prakticky okamžitě aktivovat vnějším magnetickým polem. Tak vznikne v těle pacienta ventil, který do značné míry omezí krvácení. Jakmile dojde k zastavení či podstatnému zpomalení krvácení, tak se to okamžitě příznivě projeví na krevním tlaku. Tělo tím dostane šanci udržet přísun krve do kriticky významných orgánů.

Při samotném zákroku se magnetická kapalina vstřikuje do krevního oběhu „proti proudu“ vůči poloze zranění. Pak se s krví dostane do prostoru zranění a může být aktivována vnějším magnetickým polem. V té chvíli začne fungovat jako ventil, omezí krvácení, stabilizuje krevní tlak a zvýší šance pacienta na přežití.

Autoři nové technologie uvádějí, že pro některé typy poranění není ventil z magnetické kapaliny vhodný. Platí to hlavně pro poranění bez rozsáhlejšího krvácení, a pak pro poškození mozku. Podle Tekleaba by mohl být problém i při zastavování krvácení při více rozsáhlých poraněních zároveň. Systém záchrany života s magnetickou kapalinou je navržený tak, aby dobře fungoval v terénu. To předurčuje jeho využití zdravotníky první pomoci, a také například vojenskými mediky během misí a vojenských operací.

Zdroj: American Physical Society