Vysokoškolské kampusy jsou i v Praze! | EkonTech.cz


Vysokoškolské kampusy jsou i v Praze!

Ostatní / kampus / vysoká škola
3. 2. 2021 - 7:00

Za pravým kampusovým zážitkem není potřeba jezdit daleko. I v české metropoli se v posledních letech rozrůstají místa, která nabízejí studentům i široké veřejnosti pocit komunitní sounáležitosti, důmyslně propojující univerzitní a městské prostředí. Až to pandemie dovolí, jedinečnou atmosféru kampusu můžete v Praze zažít právě zde – ať už hledáte místo k práci, odpočinku, setkávání či kulturnímu vyžití. Dveře jsou otevřené skutečně všem, i pokud zrovna nepatříte mezi studenty.

Kampus má původ v latinském termínu campus, tedy pole nebo cvičiště. Toto označení je nejčastěji používáno ve spojitosti s rozlehlým areálem dedikovaným vysokoškolským studentům, v jehož prostorách se nachází učebny, přednáškové sály, laboratoře, studovny a knihovny, ale také studentské ubytování a stravovací, kulturní a sportovní zařízení.V širším kontextu je však možné pojmenování kampus použít i pro vymezen určitéhoí komunitního prostoru, tedy místa, kde se setkávají skupiny lidí se stejným zájmem a navazují vazby nejen mezi sebou, ale i se zaštiťujícími organizacemi, které mohou být neziskové, profesní (a)nebo vzdělávací.

Kampus Hybernská

Společný projekt hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy funguje již třetím rokem jako centrum studentských akcí, coworkingu, relaxace, přednášek, výstav, koncertů, festivalů, projekcí, swapů, autorského čtení, dobré kávy… a všeho, na co si vzpomenete, včetně komunitní zahrádky. Nedílnou součástí je i cirkulární dílna, prostor pro DIY tvorbu nabízející vše od nářadí až po konzultace s odborníky.

Kampus si klade za cíl především spojovat a vytvářet prostor pro dialog mezi univerzitami i veřejností. Zcela právem o něm zaštiťující Filozofická fakulta UK píše jako o „oáze klidu, kultury, kreativity a vzdělávání v samotném centru města“. Tak šup do domu číslo 4! 

Foto: cirkulární dílna (zdroj: Kampus Hybernská)

Kampus Dejvice

Jestli je v Praze místo s potenciálem naplnit tradiční představu o kampusu, pak jsou to Dejvice. Ty sdružují areály hned několika vysokých škol, zaměřených zejména na technické a přírodovědné obory, a v neposlední řadě i Národní technickou knihovnu. Projekt Kampus Dejvice byl oficiálně založen před pěti lety, a jeho cílem je vytvoření prostoru  propojujícího vědecké a společenské dění, oživení celého areálu, i spolupráci jednotlivých institucí. Na své půdě již nyní pořádá kulturní i vzdělávací akce, a poskytuje prostor také místním studentským spolkům, aby takové akce organizovaly.

Samotná realizace projektu je stále ve fázi příprav, ale vše vypadá nadějně. Během příštích měsíců ateliér MCA pravděpodobně představí svůj návrh, v řádů několika let by se pak kampus měl proměnit v inovativní komunitní centrum, dbající na životní prostředí i rozvoj kultury. Koncepce postupných kroků vedoucích až ke kompletnímu areálu, jenž bude udržitelný a vyhledávaný napříč různorodými skupinami, dává tušit, že potenciál dejvického kampusu nezůstane nevyužitý. 

Foto: Dejvice (zdroj: IPR)

Kasárna Karlín

Tento projekt vznikl před třemi lety jako dočasný, a zatím bude fungovat snad minimálně do roku 2022, kdy končí výpůjční smlouva se státem. Celý areál provozuje nezisková organizace Pražské centrum, která tak poskytuje místním jedinečnou oázu v dočasně opuštěném prostoru přímo v centru města. I sem můžete zavítat za širokou škálou aktivit – kromě baru a kavárny je tu kino, galerie a klub v podobě garáží hostící živou hudbou nebo divadlo. Kromě toho máte možnost navštívit i saunu či provozovat různé sportovní aktivity. Stěžejním bodem celého areálu je rozsáhlé nádvoří, na němž najdete i ohniště, pískoviště či letní kino, a v rámci výstavy se zde dozvíte něco o historii i budoucnosti celého objektu. 

Kromě kulturních akcí Kasárna nabízí i vzdělávací program, včetně přednášek a workshopů. „Snažíme se, aby místo zůstalo přístupné veřejnosti v co nejširším slova smyslu – udržujeme ceny vstupného a sortimentu na přijatelné hladině, navíc uvádíme i programy zdarma,“ píše na webu Kasáren hlavní produkční Matěj Velek. Celý prostor se snaží přistupovat zodpovědně k životnímu prostředí, a vyniká také svou koncepcí: „Vytváříme místo prosté vizuálního smogu – Kasárna jsou ostrov bez reklamy.“ 

Foto: Kasárna Karlín (zdroj: Prague City Tourism)

CAMP

Zkratka, pod níž se skrývá Centrum architektury a městského plánování, napovídá, o co v tomto prostoru nacházejícím se v brutalistní budově navržené Karlem Pragerem jde především – rozvoj Prahy a jeho představení veřejnosti, to vše inspirované podobnými projekty z dalších evropských metropolí.

CAMP nabízí vzdělávání v oblasti architektury, urbanismu a designu, stejně jako prostory pro relaxaci, práci i studium. Galerii, přednáškový sál, knihkupectví a studovnu s cizojazyčnými publikacemi doplňuje venkovní terasa, a v neposlední řadě i prvotřídní káva. Za normální situace jsou v CAMPu pořádány projekce, přednášky, workshopy či diskuze. O oblíbený program ale nepřijdete ani v době proti-covidových opatření – většina akcí byla přesunuta do online prostředí, takže campovat můžete odkudkoliv!

Foto: CAMP (zdroj: CAMP)