Vytvářet krásu, která hýbe světem | EkonTech.cz


Vytvářet krásu, která hýbe světem

Rozhovory / L'Oreal / top zaměstnavatelé
16. 8. 2021 - 7:00

E-commerce a udržitelnost hrají prim. O výzvách a prioritách posledních měsíců nám řekla Brigitte Streller, generální ředitelka společnosti L´Oréal v České republice, Maďarsku a na Slovensku.

Skupina L’Oréal je světovým lídrem na trhu krásy. Je přítomna ve 150 zemích s mezinárodním portfoliem 35 různorodých a doplňkových značek s tržbami 27,99 miliard EUR v roce 2020. 

Jakou pozici zaujímá český trh ve vývoji společnosti L’Oréal?

Skupina L’Oréal je v České republice přítomna od roku 1994. Dnes máme v České republice 32 značek a jsme přední kosmetickou společností. Rok 2020 byl rokem plným výzev. Můžeme být hrdí na strategická rozhodnutí učiněná v posledních několika měsících i na velmi dobrý provozní výkon našich týmů v České republice. V roce 2020 jsme byli jednou z nejdynamičtějších zemí v Evropě a pozitivně jsme přispěli k dobrému celosvětovému výkonu skupiny. E-commerce významně přispěl k růstu díky práci, kterou naše týmy a naši partneři odvedli již dlouho před krizí.

Jaké místo zaujímá e-commerce ve vývoji značky?

E-commerce je zdrojem našeho růstu na českém trhu a zastáváme zde vedoucí roli. Váha tohoto kanálu v našich prodejích je důležitější než ve většině ostatních zemí střední a východní Evropy. E-commerce je pro nás důležitý nejen jako vzkvétající distribuční kanál, ale také nám nabízí možnost inovovat vytvářením přímých a personalizovaných vztahů s našimi spotřebiteli prostřednictvím virtuálních služeb (např. virtuální zrcadlo pro výběr make-upu či barvy na vlasy, chatboty, atd..), které spotřebitelům přinášejí zcela jinou zkušenost.

„Inovace a odpovědnost zůstávají jádrem naší strategie.”

Jaké jsou výzvy pro skupinu L'Oréal v kontextu zdraví, které zůstává obtížné a nejisté?

Naší největší prioritou zůstává vytváření bezpečného a hygienického prostředí pro naše zaměstnance. Spustili jsme plán solidarity, abychom místně přispěli v boji proti pandemii. Zároveň jsme museli zůstat velmi agilní, abychom se neustále přizpůsobovali měnícímu se prostředí: reagovat na dočasné změny ve spotřebních návycích. Pokud jde o výběr distribučního kanálu, splňovat nová očekávání produktů nebo kategorií produktů, přizpůsobovat naše mediální investice. E-commerce zaznamenal nebývalý růst a digitální služby „beauty tech“. Kosmetické aplikace založené na umělé inteligenci nebo rozšířené realitě také hrály velmi důležitou roli při poskytování kožního poradenství nebo personalizované „diagnostiky“ spotřebitelům online. Díky talentu a odhodlání našich zaměstnanců můžeme těmto výzvám čelit každý den a nadále být pro zákazníky přitažliví. 

Jak pandemie ovlivnila vaše úsilí v oblasti udržitelnosti?

Pandemie nezpomalila naše ambice v oblasti udržitelnosti a solidarity. Naopak jsme zrychlili. V České republice a na Slovensku jsme darovali výrobky zdravotnickým pracovníkům, nemocnicím, domovům důchodců, maloobchodníkům a podpořili jsme místní nevládní organizace darováním finančních prostředků na podporu zranitelných žen zasažených krizí. Pokračovali jsme také v podpoře vědkyň prostřednictvím našeho programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika – talentový program, který v České republice funguje již 15. rokem a v tom letošním tedy slaví polokulaté jubileum. Nedávno jsme spustili vzdělávací web v České republice a na Slovensku, abychom naše spotřebitele edukovali v třídění obalů kosmetických přípravků, a nadále pokračujeme v uvádění inovativních udržitelných produktů v České republice.

Jak vidí skupina L´Oréal svůj budoucí vývoj v zemi?

Inovace a odpovědnost zůstávají jádrem naší strategie. Abychom získali důvěru rostoucího počtu spotřebitelů, budeme i nadále nabízet to nejlepší z krásy všem, pokud jde o kvalitu, účinnost, bezpečnost, upřímnost a odpovědnost. Jsme odhodláni rozvíjet naše podnikání odpovědnějším způsobem každý den: Skupina proto oznámila novou kapitolu svého programu udržitelného rozvoje „L'Oréal For the Future“ (L´Oréal pro budoucnost) s novými extrémně ambiciózními cíli pro rok 2030. S těmito novými ambicemi chceme být více než kdy jindy hráčem angažovaným v oblasti životního prostředí a společnosti, protože máme v L’Oréal společný cíl: Vytvářet krásu, která hýbe světem.

BRIGITTE STRELLER
Ve skupině L’Oréal působí 25 let. Zkušenosti získala v rodném Rakousku, ale i při otevření dceřiných společností v Srbsku a Bulharsku. Iniciovala vznik Adria-Balkan regionu. Generální ředitelkou L’Oréalu pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko se stala v roce 2020.