Začíná pátý ročník studentské soutěže kreativity Winston Econ Art | EkonTech.cz


Začíná pátý ročník studentské soutěže kreativity Winston Econ Art

Z vejšky / soutěž
17. 12. 2012 - 15:43

Nepřehlédněte: Grafická a multimediální laboratoř Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje již pátý ročník kreativní soutěže s názvem Winston Econ Art. Nabízí tak možnost studentům neuměleckých středních a vysokých škol, včetně seniorů z Univerzit třetího věku, dokázat svou tvořivost i představivost a podělit se o své nadání. Studenti budou soutěžit celkem v 8 kategoriích rozdělených do tří skupin – fotografie, grafika a film. Přihlašovat své práce bude možné od 15. prosince 2012 do 15. ledna 2013.

Ze všech přihlášených děl vybere vítěze odborná komise složená ze zástupců pořadatele, popř. zástupců partnerů soutěže a odborníků z fotografické, grafické a video praxe. Vítězná díla se dočkají slavnostní prezentace na galavečeru dne 7. 3. 2013, kde za ně jejich autoři převezmou ceny z rukou významných osobností z oblasti grafiky, fotky a filmu.

Cílem soutěže je poukázat na talent a dovednosti studentů, kteří sice nestudují umělecké školy, ale i tak dokáží vytvořit zajímavá díla. Ať už se jedná o fotografie, grafiku nebo krátké filmy, soutěž Winston Econ Art podporuje a motivuje studenty, aby ukázali, co umí. Cílem je především kreativní vyjádření sama sebe pomocí uvedených technologií,“ uvedl za organizátory soutěže Winston Econ Art Ing. Zdeněk Vondra a dodal: „Letošní webové stránky soutěže a vůbec veškerou související grafiku jsme cíleně rozpixelovali, abychom připomněli, že pixel je základním stavebním kamenem všech grafických a multimediálních děl.“

Fotografie

V kategorii Fotografie si mohou soutěžící vybrat mezi čtyřmi podkategoriemi – Produktová/reklamní, Světlo, tma a odlesky, Urban Art a Okno do duše. Produktové fotografie jsou určeny k marketingovým a reklamním účelům, může se jednat o fotografii propagující firmu, koncert a jiné. Ve spíše abstraktní podkategorii zabývající se soubojem světla, stínu a odlesků záleží zcela na autorovi, jak pojme koncepci díla. Stopy člověka do krajiny, jeho interakci s městem, soulad či protiklady budou znázorněny v kategorii Urban Art. Portrétní, dokumentární i aranžovanou formou mohou studenti zachytit charakter, záliby či chování a emoce osoby v kategorii Okno do duše. Každý soutěžící smí přihlásit nanejvýš čtyři fotografie.     

Grafika

V rámci této kategorie se studentům nabízí možnost soutěžit ve třech oblastech – Firemní publikace, Reklamní plakát a Web-design. Firemní publikace vyžaduje jednotný vizuální styl organizace prezentovaný logem a alespoň třemi příklady jeho aplikace (např. vizitka). Pojetí reklamního plakátu se vyvíjí od propagovaného produktu. Může se jednat o výtvarně propracované dílo či čistě reklamní materiál. V rámci podkategorie Web-design bude hodnoceno vizuální pojetí ve formě obrázku, nikoli funkčnost webu. Každý soutěžící smí přihlásit nanejvýš tři grafické práce.

Film

V této kategorii je žánr i pojetí zcela na autorovi. Délka snímku by však neměla přesáhnout 10 minutovou hranici. Každý soutěžící smí přihlásit neomezené množství filmů.

Filmové práce jsou nejnáročnější na vytvoření a často vyžadují spolupráci několika členného týmu. V této kategorii jsme zatím vždy zaznamenali nejmenší počet přihlášených děl. Proto bych chtěl studentům zdůraznit, že v této zdánlivě nejnáročnější kategorii může být paradoxně největší šance na výhru. Téma je zcela volné. Těším se na přihlášená díla,“ doplnil Ing. Vondra.

Víc informací na www.winstoneconart.cz