Zajímá tě IoT? Tady je soutěž o nejlepší esej! | EkonTech.cz


Zajímá tě IoT? Tady je soutěž o nejlepší esej!

Technik / internet věcí / IoT
19. 2. 2015 - 17:10

Společnosti Cisco a Intel vyhlašují soutěž pro středoškoláky a vysokoškoláky o nejlepší esej na téma „internet věcí“. Ve hře jsou třeba smart hodinky Basis Peak!

Komu je soutěž určena:

Soutěže se mohou účastnit studenti středoškolského, bakalářského, magisterského nebo doktorského studia ve věku 16 – 35 let na libovolné škole či akademické instituci.

Téma soutěže:

INTERNET OF THINGS: co si představujete pod tímto pojmem, jak funguje, jeho zapojení v běžném životě, jaké jsou Vaše vize a představy o jeho využití teď či v budoucnosti.

Česky Internet věcí (IoT) je v informatice označení pro propojení vestavěných zařízení s Internetem. Propojení zařízení by mělo být zejména bezdrátové a mělo by přinést nové možnosti vzájemné interakce nejen mezi jednotlivými systémy a též přinést nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb.

Přihlášky a průběh soutěže:

Esej do soutěže zasílejte e-mailem na kontaktní adresu soutěže, viz níže.

Esej dodejte v elektronické podobě (nejlépe v PDF) včetně případných příloh. Maximální rozsah jsou 4 normované strany.

K e-mailu připojte motivační dopis a stručný strukturovaný životopis.

Průběh soutěže a vyhlášení výsledků:

Ze soutěžních prací bude vybráno nejvýše pět finalistů, kteří budou obeznámeni s výsledky nejpozději do 15. 3. 2015. Výsledky budou oficiálně vyhlášeny na konferenci Cisco Connect 2015, která se bude konat 24. 3. 2015 v Clarion Congress Hotel Praha.

V případě zájmu bude mít autor vítězné práce možnost představit svou práci na konferenci během keynote přednášky. Přednáška je očekávána v českém jazyce v rozsahu max. 5 minut.

Ocenění:

Pět finalistů získá dvoudenní registraci na konferenci Cisco Connect 2015, která se koná 24. 3. – 25. 3. 2015 v  Clarion Congress Hotel Prague.

Vítěz též získá smart hodinky Basis Peak se značkou Intel Inside™.

Kritéria hodnocení:

Hloubka porozumění tématu, originalita řešení, praktičnost řešení, přínos k pokroku v tematické oblasti.

Hodnotící komise:

Ivo Němeček – Cisco

Pavel Křižanovský – Cisco

Adam Raška – Intel

Pavel Svoboda – Intel

Jakub Hynek – Madison PA

Jan Lodl – Madison PA

Jan Šedivý – Katedra kybernetiky, FEL ČVUT

Termíny přihlášek a vyhlášení výsledků:

Přihlášky budou přijímány do 5. března 2015.

Vyrozumění finalistů do 15. března 2015.

Prezentace vítěze na konferenci Cisco Connect 24. března 2015 v odpoledních hodinách.

Ostatní ustanovení

Zasláním eseje účastník soutěže vyjadřuje souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se v případě postupu do finále představit svou práci formou krátké prezentace v rámci programu.

Finalisté dále souhlasí se zveřejněním svého jména a dodaných materiálů na Cisco webu, facebooku či v jiných materiálech spojených s konferencí Cisco Connect 2015.

Veškeré dodané materiály budou použity pouze pro účely soutěže „Cisco Connect 2015 soutěž o nejlepší esej“, v souladu se soutěžními podmínkami.

Účastník může ze soutěže odstoupit kdykoliv do data ukončení soutěže.

Kontakt

Pro zaslání soutěžní práce, ale i v případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Madison Public Affairs s.r.o.

Anna Horáková

e-mail: ciscosoutez@madisonpa.cz

telefon: 251 091 211