Ženeva láká studenty fyziky a IT, ale i právníky a ekonomy | EkonTech.cz


Ženeva láká studenty fyziky a IT, ale i právníky a ekonomy

Technik
10. 8. 2017 - 8:36

Mekka částicové fyziky – Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) se sídlem v Ženevě – slouží nejen vědcům, ale i dalším profesím. V neposlední řadě klade důraz na vzdělávání a zaměřuje se na mladé. Více než polovina všech pracovníků ještě neoslavila čtyřicáté narozeniny.

Hlavním posláním organizace je pochopitelně základní výzkum. Nejvíce slávy zažila před několika lety v souvislosti s objevem Higgsova bosonu – dlouho předpovězené částice, která dává hmotnost ostatním základním částicím hmoty. Na experimentech, které vedly k jejímu objevu, se podíleli i čeští vědci.

Kvůli jejímu nalezení bylo zapotřebí vybudovat pod Alpami největší urychlovač částic na světě, tzv. Velký hadronový srážeč (LHC). Tvoří ho třicetikilometrový kruhový tunel, v němž se proti sobě srážejí svazky protonů. Při nich vědci napodobují extrémní podmínky, které panovaly těsně po Velkém třesku, a na zlomek sekundy při nich vznikají nejrůznější exotické částice včetně Higgsova bosonu.

Kolébka World Wide Webu

V dalších, menších zařízeních probíhají experimenty zaměřené například na výzkum antihmoty nebo neutrin. Zároveň se už nyní plánuje stavba obřího, až stokilometrového urychlovače.

Přestože se CERN věnuje základnímu výzkumu, vzešla z něj i celá řada praktických aplikací – za zmínku stojí World Wide Web, bez něhož bychom si neuměli představit dnešní internet, nebo využití urychlovačů v diagnostice a léčbě rakoviny.

Není tedy divu, že CERN přitahuje studenty a mladé vědce. Jak uvedla jeho generální ředitelka prof. Fabiola Gianottiová během jarní přednášky na Karlově univerzitě v Praze, více než polovina lidí, kteří v CERN pracují, je mladší čtyřiceti let. Je mezi nimi řada doktorandů a postdoktorandů z celého světa.

Hlavním lákadlem je podle jejích slov jednak možnost setkat se na vlastní oči s vědeckými celebritami včetně nositelů Nobelových cen, ale také inspirativní a otevřené vědecké prostředí. „Je to poučné také v tom smyslu, že se zde setkávají i lidé ze zemí, které spolu nemají příliš dobré vztahy. Vědci ale dokážou najít společnou řeč, protože je spojuje vášeň pro vědu a posunování hranic našich vědomostí,“ konstatuje profesorka Gianottiová. „Je to tvůrčí a přátelské prostředí, kde se lidé navzájem respektují,“ dodává.

Vzdělávání podle jejích slov důležitou součástí poslání CERN. „A mít ho v profesním životopise vypadá dobře, je to dobrá výchozí pozice pro hledání dalšího zaměstnání,“ říká Fabiola Gianottiová a zároveň přiznává, že zdaleka ne všichni studenti, kteří CERNem projdou, u vědy zůstanou. Výzkumu se nadále věnuje zhruba pětina z nich, skoro polovina odejde do soukromých firem.

Dvě stovky Čechů

V letošním roce se v CERN otevře kolem 200 nových pracovních pozic, což je o 80 více než předchozích letech. „Souvisí to s plánovaným vylepšením urychlovače LHC, které si vyžádá více lidských zdrojů,“ zmínila během pražské přednášky ředitelka pro mezinárodní vztahy CERN Charlotte Lindbergová Warakaulleová.

Vedle práce přímo v CERN řada vědců s touto organizací spolupracuje prostřednictvím svých univerzit a výzkumných ústavů – podílí se na analýzách dat a podobně. Přímo v CERN je nyní osm českých zaměstnanců, ale na výzkumu se podílí na dvě stovky vědců. „To je na tak relativně malou zemi ohromující číslo a ukazuje to, že částicová fyzika a základní výzkum mají v Česku dobrou tradici,“ podotýká Charlotte Lindbergová Warakaulleová, i když připouští, že stálých zaměstnanců by mohlo být více. „Snažíme se to číslo navýšit, máme od vás zdravý příliv mladých lidí, kteří se hlásí na stáže,“ dodává.

Právě stáže pro studenty jsou obvyklým odrazovým můstkem pro další kariéru. A nejen pro studenty fyziky či technických oborů. CERN dává příležitost i studentům ekonomických a administrativních oborů.

 „Jsme mezinárodní organizace, která provozuje obrovská zařízení, takže tu je i prostor pro překladatelství, lidské zdroje, byznys a finance, knihovnictví, práva, popularizaci vědy, audiovizuální komunikaci a vztahy s veřejností,“ vyjmenovává Charlotte Lindbergová Warakaulleová. Důležitá je také oblast informačních technologií. Jen urychlovač LHC vyprodukuje ročně 50 petabytů dat, které je nutné zpracovat.

Pro studenty i učitele

Na všechny zmíněné pozice jsou každoročně vypisovány stáže pro studenty vysokých škol, doktorandy a postdoktorandy. V nabídce jsou i stipendia. Nejbližší uzávěrky přihlášek jednotlivých programů budou v září a v říjnu, takže zájemci nyní mají ideální příležitost se na ně připravit.

Zájemci o kratší studijní pobyt se mohou v příštím roce přihlásit do letní školy (letos už to bohužel nestihnou), která během několika týdnů nabízí nejrůznější přednášky a workshopy. Každé léto přivítá na 200 studentů, celkem už má na 6000 absolventů. „Řada mých dnešních kolegů začínala právě jako studenti letní školy v CERN,“ říká doktorka Lindbergová Warakaulleová.

Každým rokem se koná také program pro středoškolské učitele, kteří zde hledají inspiraci, jak zatraktivnit výuku fyziky. Za 15 let jím prošlo na 10 000 učitelů, z toho 155 z Česka.

CERN otvírá brány i širší veřejnosti. „Každým rokem přivítáme na 120 000 návštěvníků, z toho polovinu tvoří středoškolští studenti. Rádi bychom jich přivítali ještě víc, protože žádostí dostáváme trojnásobek, ale nemáme na to kapacitu. Pokud nás tedy chcete navštívit, je u nás bohužel trochu fronta,“ uzavírá Fabiola Gianottiová.

 

 

Foto: CERN