Zjistila jsem, co mě baví a čemu bych se chtěla nadále věnovat | EkonTech.cz


Zjistila jsem, co mě baví a čemu bych se chtěla nadále věnovat

Rozhovory / trainee program / E.On
28. 5. 2020 - 16:30

Yvona Kaňovská vystudovala Ekonomicko-správní fakultu na Masarykově univerzitě, obor Podniková ekonomika a management. Když se rozhodovala, kam zamíří její kroky dál, zvolila si energetickou společnost E.ON, kterou znala díky předchozí pracovní zkušenosti.

Jak jste se o trainee programu dozvěděla? 

Již v průběhu studia jsem hledala práci na částečný úvazek a vlastně úplně náhodou jsem se dostala k nabídce podpory týmu Zákaznické cesty právě v E.ONu. Po zhruba třičtvrtě roce jsem se, s blížícím se koncem vysokoškolského studia, začala poohlížet po možnostech pokračování v rámci naší společnosti. Má tehdejší nadřízená mi navrhla, zda bych nechtěla zkusit Trainee program, který ona sama absolvovala. Zjistila jsem si víc informací a rozhodla jsem se přihlásit.

Jak probíhal proces od přihlášení až po samotný nástup? Bylo přijímací řízení náročné?

Přijímací řízení mělo 3 kola. Prvním bylo poslání životopisu a motivačního dopisu. Druhé kolo proběhlo formou rozhovoru v angličtině. A na závěr se konalo assessment centrum, v rámci kterého jsme řešili 4 úkoly a které pro mne bylo největší výzvou. Do té doby jsem se s touto náborovou metodou nesetkala a byla jsem trochu nervózní z toho, co mě bude čekat. 

Proč jste se vlastně rozhodla pro trainee program a ne konkrétní pracovní pozici?

Chtěla jsem vyzkoušet různá zaměření v rámci firmy, různé pracovní náplně a ne se hned po škole rozhodnout pro jedno z nich. A trainee program mi tuto možnost nabídl v té nejlepší podobě. 

Proč jste si vybrala právě E.ON?

Velkou roli u mě hrál fakt, že se E.ON aktivně zapojuje do ochrany životního prostředí a neustále hledá cesty, jak být v téhle oblasti ještě odpovědnější. Jsem pyšná na to, že pracuji pro firmu, která uznává právě tyto hodnoty. Druhým důvodem pak byla firemní kultura. Lidé, kteří pro E.ON pracují, jsou přátelští a už od samotného začátku se ke mně chovali jako k rovnocenné kolegyni. 

Co Vám trainee program dal?

Poznala jsem profesní svět, zlepšila jsem svou komunikaci, organizaci pracovních úkolů, ale zjistila jsem taky, co mě vlastně baví a čemu bych se chtěla nadále věnovat - právě díky tomu, že mi trainee program umožnil nahlédnout na různá oddělení, do různých rolí. Naučila jsem se být flexibilní a teď už vystupuji ze své komfortní zóny bez problému.

Překonala jsem sama sebe a zvládla jsem to, v co jsem na začátku asi ani nedoufala. Vím, že teď toho dokážu daleko víc a už se nebojím nových úkolů – beru je jako výzvy k tomu, stát se lepší verzí sebe sama.

Oddělení a projekty, na kterých Yvona doposud působila

Jak doposud vypadal průběh vašeho trainee programu?

Na začátku rotace si trainee s vedoucím oddělení stanoví 3 cíle, které se na konci rotace vyhodnotí. Může být hodnoceno to, jak se trainee zapojí do projektů, které mu jsoupřiděleny, nebo se vyhodnotí to, jak zpracuje konkrétní úkol/projekt.

Na některých odděleních jsem měla své vlastní projekty, které jsem zpracovávala, na jiných jsem se stala součástí týmu, který měl na starosti určitý projekt, ale dostávala jsem zadané i menší dílčí úkoly na měsíc, týden nebo den. Každá část trainee programu byla vlastně trochu jiná, a to se mi právě líbí.

Na jakém projektu jste pracovala nejraději?

Pokud bych měla vybrat jeden z nejzajímavějších projektů, pak by to bylo z mé první rotace v Českých Budějovicích, kde jsme pracovali na zefektivnění prodejního procesu fotovoltaiky. Měli jsme za úkol celý prodejní proces zrychlit, zjednodušit – upravovali jsme například prodejní materiály ať už po vizuální tak i po obsahové stránce, analyzovali jsme jednotlivé kroky v celém procesu a hledali jsme optimální „scénář“, který byl následně vodítkem pro změnu vybraných procesů.

Provází Vás programem mentor nebo kouč?

V průběhu celého programu máme blízký vztah s HR oddělením, na které se můžeme obrátit, když potřebujeme pomoct něco vyřešit nebo jenom chceme sdílet něco pozitivního. A sama jsem za to ráda, protože člověk cítí obrovskou podporu a například při příchodu na nové oddělení, kde nikoho zprvu neznáte, je lehčí, když víte, že máte v HR podpůrnou síť. Dále máme také mentora, kterým je pro mě má dřívější nadřízená z dob práce na částečný úvazek, takže se díky tomu krásně propojily obě pracovní příležitosti v E.ONu.

Co pro Vás byla největší výzva?

Jednoznačně assessment centrum z přijímacího řízení, a potom z trainee programu jako takového byla výzvou už samotná první rotace, kdy jsem se na osm měsíců přestěhovala do Českých Budějovic a poprvé tak úplně sama opustila rodný kraj na delší dobu než jen několik týdnů. Na jihu Čech jsem ale potkala báječné lidi, kteří mě od prvního dne provedli mou několikaměsíční rotací a stali se mými průvodci a parťáky nejen v práci, ale i mimo ni.

Trainee v oblasti: Sales & Marketing

Doba trvání: 2 roky

Potřebné jazyky: čeština, angličtina

  • 1. rotace – New Solutions – vývoj a prodej fotovoltaiky a tepelné techniky
  • 2. rotace - Středisko služeb zákazníků – zákaznická linka, poruchová služba, fakturace, zpracování smluv
  • 3. rotace – Market & Customer Excellence – projektová kancelář, výzkumy, zákaznické cesty, ombudsman a oddělení věnující se stížnostem
  • 4. rotace - Správa portfolia hromadných zákazníků - strategie komoditních produktů pro B2C zákazníky