V čem ti pomůže kariérní centrum? | EkonTech.cz


V čem ti pomůže kariérní centrum?

Kariéra
29. 10. 2020 - 7:00

Vysokou školu studuje v České republice více jak 288 tisíc studentů, kariérní centra však navštíví jen několik tisíc. Hledání práce nebo brigády prostřednictvím pracovního portálu zkusil téměř každý student či absolvent. Málo z nich ale ví, že mohou využít i služeb kariérního centra své alma mater a najít tak nejen svou vysněnou práci, ale i třeba rozvinout své schopnosti nebo získat rady pro rozjezd vlastního podnikání.

Kariérní centra už dávno nejsou místem, kde se studenti pouze naučí, jak napsat ten nejzajímavější motivační dopis, jak sestavit dechberoucí životopis a čemu se vyvarovat při pohovoru. K těmto stálicím se totiž postupně přidává i nabídka osobnostních testů, koučování, assessment centrum nanečisto nebo například kariérní veletrhy. 

To potvrzuje Zdeňka Kulhánková z Informačně-poradenského a kariérního centra Univerzity Hradec Králové: „Nejčastěji se na nás studenti obrací s žádostí o konzultace životopisu, volby oboru, volby pracovní pozice, přípravy na výběrové řízení, orientace na trhu práce. Někteří studenti také upřednostní spíše koučink před poradenstvím, leckdy totiž odpověď či řešení situace znají, potřebují pouze poskytnout podporu.”

Studenti Masarykovy univerzity v Brně mají podle Andrei Soukupové z tamějšího kariérního centra obdobné potřeby: „Mezi nejoblíbenější poradenské služby patří konzultace životopisů a stále častěji se setkáváme i s konzultacemi profilů na profesních sítích LinkedIn. Nabízíme i rozvojové workshopy se zaměstnavateli nebo předmět Kariérní start, který si studenti mohou zapsat napříč obory a fakultami.”

Mezi studenty VŠE je dle slov Dany Berkové velmi oblíbené individuální kariérové poradenství:„kde je prostor pro řešení  problémů spojených se vstupem na trh práce, rady při budování vlastní pracovní kariéry, napomáhá účastníkům v orientaci mezi nabídkami jednotlivých firem a je zde dostatek času i pro osobní rozvoj uchazečů.”

Mentoring, koučink, kariérní poradenství

V čem přesně se liší tyto tři pojmy vysvětluje Iva Peláková z Kariérního centra ČVUT (České Vysoké učení technické): „Mentor je zkušený člověk z oboru, který studentovi předává své zkušenosti a know how. Úkolem mentora je zasvětit studenta do praxe. Kouč studentovi neradí, ale pomáhá mu dojít k jasně stanovenému cíli pomocí strukturovaného rozhovoru. Kariérní poradce se pak soustředí na kariéru jako takovou a pomáhá studentovi najít tu správnou cestu a směr, kterým se vydat na poli profesního rozvoje, jak dále rozvíjet a zužitkovat své silné a slabé stránky. Naši studenti mají ve velké oblibě právě mentoringový program, jehož kapacita několika desítek míst je obsazena téměř ihned po vypsání.”

Jednorázová návštěva nebo dlouhodobá spolupráce?

Konzultace týkající se životopisu, správné strategie na pracovní pohovor nebo zjištění, jaký obor je pro studenta tím nejvhodnějším, patří do kategorie jednorázové pomoci. Pracovníci kariérních center se však snaží nabídnout studentům i dlouhodobější formy spolupráce a vytváří proto několikaměsíční rozvojové programy nebo přímo studijní předměty vyučované po dobu 1-2 semestrů. 

Příležitostí k osobnímu rozvoji a zlepšení souboru soft skills může proběhnout i krátkodobou, o to však intenzivnější formou. Příkladem je  #hackyourcareer na České zemědělské univerzitě. „Jedná se o dvoudenní kariérní akcelerátor. Během prvního dne studenti procházejí tréninkem zaměřeným na schopnost sebeprezentace. Výstupem je pak vytvoření krátkého představení sebe sama. Tento pitch pak mají studenti možnost druhý den prezentovat pozvaným profesionálům, od kterých dostávají cennou zpětnou vazbu,” přibližuje Lukáš Gábor z Career center ČZU.

Co když nehledám práci ale stáž?

Praxe hraje významnou roli při hledání pracovního uplatnění. Začarované kolečko nedostatku praxe, kterou je nemožné získat, řeší v dnešní době velmi oblíbené stážové a praktikantské programy. Aby měli studenti co nejpřímější cestu k získání zkušeností z praxe, spolupracují kariérní centra s širokým spektrem firem. Aktivní studenti tak mají možnost v době konjunktury, ale i v období krize nebo ekonomické nepřízně, obohatit svůj životopis o tolik žádanou položku praxe, jak potvrzuje Tereza Kadrnožková z Vysokého učení technického v Brně: „Aktuálně pociťujeme velkou změnu, co se týče stáží, nyní je o ně mnohem větší zájem, tuto skutečnost přisuzujeme právě zásahu koronavirem. Rozdíl je takový, že dříve se ozvalo například 5 studentů na jednu stáž, nyní až dvacet. I firmy tuto skutečnost přiznávají a zájem o stáže si chválí.”

Fakt, že mají vysoké školy i jejich kariérní centra v průměru desítky, častokrát až stovky firemních partnerů, si uvědomuje jen zlomek studentů. Kvůli neznalosti této skutečnosti přichází o významnou výhodu v podobě pootevřených dveří do reálného pracovního světa. „V současné době má UTB uzavřenu smlouvu o partnerství s 180 firmami, z celé ČR,” rozvedl Marek Prokop z Job Centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Obdobně je na tom i Univerzita v Hradci Králové: „Máme 520 registrovaných firem na webu, v aktivní komunikaci jsme zhruba se stovkou zaměstnavatelů.”

Jsem absolvent, takže mám smůlu?

Zcela nesprávným je předpoklad, že v momentě, kdy student absolvuje vysokou školu, ztrácí nárok na jakoukoliv službu kariérního centra a nemůže se na něj obrátit třeba v situaci, kdy po roce skončí ve své první práci a neví, co dál. Absolventi vysokých škol napříč celou Českou republikou mají možnost využít služeb kariérních center svých alma mater po dobu 2 let, v některých případech i 3 roky po absolvování (někdy dokonce i déle).

Pomůžou mi, když chci rozjet vlastní podnikání?

Start-upů přibývá každým rokem víc a víc a mezi jejich zakladatele se už několik let řadí i studenti vysokých škol. To si univerzity uvědomují a snaží se podpořit nadějné nápady, ze kterých se mohou v budoucnu stát úspěšně fungující podniky. O univerzitních inkubátorech se studenti dozvídají i právě prostřednictvím kariérních center. Ne každý je vhodným kandidátem pro zaměstnaneckou pozici, na což reaguje například brněnské VUT spoluprací s Jihomoravským inovačním centrem a odborem strategie na projektu Pojď podnikat nebo pražské ČVUT s kurzem podnikání Podnikni to!, který přiblížila Iva Peláková: „Jedná se o kurz pro projekty v pre-inkubační fázi. Studentům pomáháme s doladěním nápadu, stanovením cílové skupiny, sestavením rozpočtu a všech dalších nezbytných kroků.”

Služby kariérních center:

  • konzultace životopisu, profesního online profilu
  • profesní diagnostika
  • workshopy a semináře (soft skills)
  • pohovor, assessment centrum nanečisto
  • veletrh pracovních příležitostí
  • mentoring, koučink, kariérové poradenství
  • start-up akcelerátor