Děláme z České republiky lepší místo | EkonTech.cz


Děláme z České republiky lepší místo

Kariéra / ŠKODA AUTO / CSR
7. 1. 2019 - 17:45

Odpovědné a udržitelné podnikání je pro nás základ. Proto společenská odpovědnost představuje nedílnou součást naší korporátní Strategie 2025, která reaguje na aktuální klíčové výzvy automobilového průmyslu. V duchu této myšlenky se zabýváme nejen ochranou životního prostředí, ale také jsme si v rámci společenské odpovědnosti vytyčili čtyři hlavní priority: dopravní bezpečnost, bezbariérovou mobilitu, péči o znevýhodněné děti a podporu technického vzdělávání.

Z pátku uděláme bezpečný den

V červnu tohoto roku jsme spustili unikátní vzdělávací kampaň pod názvem „Bezpečný pátek“, která je zaměřená na dopravní bezpečnost na českých silnicích.

Podle statistik Policie ČR dochází v pátek na našich silnicích k největšímu počtu dopravních nehod, při kterých je usmrceno nebo vážně zraněno nejvíce osob v průběhu celého týdne. Právě proto jsme vytvořili edukativní kampaň, která by měla výrazně přispět ke dlouhodobému snížení nehodovosti na tuzemských komunikacích a z nebezpečných pátků učinit pátky bezpečné.

Součástí kampaně, nad níž oficiální záštitu převzaly Dopravní policie ČR, Asociace Záchranný kruh a nezisková organizace Tým silniční bezpečnosti, jsou naučně-vzdělávací akce, semináře, workshopy a soutěže po celé ČR. Na těchto akcích ukazujeme technickou vyspělost a bezpečnost našich vozů, ale především se snažíme přesvědčit co nejvíce účastníků silničního provozu, aby jezdili bezpečně.

Více informací o kampani Bezpečný pátek se dozvíte na webu www.bezpecnypatek.cz.

Přibližujeme svět automobilismu i dětem

U nás velmi oblíbeným projektem s celorepublikovým dosahem je program „Mladí designéři”, který již tradičně organizujeme v rámci podpory technického vzdělávání a který je zaměřen na děti už od prvního stupně základních škol. Snaží se jim přiblížit svět automobilismu a umožňuje jim, aby svou fantazii a kreativitu promítly do vysněného vozu budoucnosti. V roce 2018 se zúčastnilo 1370 dětí s více než 500 2D a 3D modely.

Informace o příštím ročníku najdete na webu mladidesigneri.skoda-auto.cz.

Zkvalitňujeme výuku na školách, získáváme učitele technických oborů

Je všeobecně známo, že v České republice ubývá technických odborníků. Statistika je neúprosná. Zkušení mistři odcházejí a nová generace nestačí pokrýt jejich úbytek na trhu práce. Jak přesvědčit mladé lidi, aby se věnovali technickým oborům? Proč matematika, fyzika a chemie patří mezi nepříliš oblíbené předměty? Této problematice se věnujeme již řadu let v rámci projektu “Věda má budoucnost”, který pomáhá zkvalitnit výuku těchto předmětů prostřednictvím motivace a vzdělávání učitelů. Za posledních pět let projektu jím prošlo bezmála sto třicet pedagogů z pětapadesáti škol z celé ČR.

Učíme mladé lidi pomáhat

I absolventi vysokých škol, kteří nastoupili do našeho Trainee programu, se zapojují do mimopracovních aktivit. Kromě sbírání pracovních zkušeností pro budoucí kariéru pomáhají naplňovat celopodnikové CSR.

Jedním z projektů je Teribear Run v Mladé Boleslavi, jehož hlavním účelem je získat finanční prostředky pro sociálně znevýhodněné děti. Za každý uběhnutý kilometr věnuje naše společnost dvacet korun, a kromě toho se účastníci Trainee programu aktivně podílejí na organizaci akce. Letos prodávali čipy, zajišťovali šatny a úložny zavazadel, připravovali dráhy a samozřejmě se zúčastnili i samotného běhu.

A to není zdaleka všechno. Účastníci Trainee programu pravidelně pomáhají v nymburském “Centru pro všechny”, které organizuje nejrůznější aktivity pro děti s fyzickým, mentálním i kombinovaným postižením. V létě se například zapojili do přípravy dětského tábora v areálu Jizbice. Sestavili trampolínu, štípali dříví a uklízeli zahradu.

Dlouhodobě také spolupracují s mladoboleslavským Centrem 83, které poskytuje pomoc nebo podporu osobám s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením. Na plese, který Trainee uspořádali v prostorách Škodováckého muzea, vybrali téměř 90 000 korun, díky kterým si v Centru 83 mohou pořídit nové auto. V červenci jim zase pomohli zrekonstruovat a zvelebit vnitřní prostory centra. Klienti tak žijí v klidnějším a příjemnějším prostředí.

“Trainee program není jen o tom, že si naplánujete další kariérní i životní kroky. Díky CSR aktivitám jsme spolu s dalšími kolegy ze ŠKODA AUTO tvořili skutečné hodnoty s pozitivním dopadem na celou naši komunitu,” říká José Figueiredo, účastník Trainee programu ŠKODA AUTO.