Diplomová práce Jakuba Kočího z Unie studentů VŠE - bezprecedentní návod jak zlikvidovat konkurenci? | EkonTech.cz


Diplomová práce Jakuba Kočího z Unie studentů VŠE - bezprecedentní návod jak zlikvidovat konkurenci?

Z vejšky
1. 7. 2015 - 22:18

Do práce lživě zakomponován i náš vydavatel!

"Hlavní autorovou ambicí bylo napsání „živé“ diplomové práce, která bude čtena dalšími lidmi...". Takto uvádí svoji práci Jakub Kočí, bývalý student Vysoké školy ekonomické v Praze a zakladatel Unie studentů VŠE. Práce jistě čtena bude, ale jiným obecenstvem, než by si Jakub Kočí přál. 

Jakub Kočí se v práci zaměřil na přípravu a vznik Unie studentů VŠE, ale zapomněl na jeden důležitý aspekt, a to právo. Nejdříve poškodit a poté zcela zlikvidovat konkurenci, aby se založil konkurenční subjekt, není v ČR právně přípustné. 

O kauze jsme již psali zde, ale to jsme nevěděli, že vznikne takový důležitý důkaz od samého strůjce - Jakuba Kočího. Desatero, proč a jak Jakub Kočí a další osoby zlikvidovaly Studentskou unii VŠE, aby si založily Unii studentů VŠE? 

1. Jde jednoznačně o konkurenční boj -> "Patnáct ze šestnácti respondentů průzkumu odpovědělo, že SO si konkurují."

2. Bývala studentská tajemnice (Savina Finardi, pozn. redakce) byla příčinou sporů. -> "Získání nestandardních zápůjček prostor na VŠE záleželo více na dobrých vztazích s tajemnicí..."

3. Likvidovat Studentskou unii VŠE chtělo jen pár organizací -> "...o samotné prostředí studentských organizací na VŠE se zajímá jen menšina těchto organizací.."

4. Vedení VŠE podlehlo velkému nátlaku Aktivistů -> "... následně byla dohodnuta konkrétní forma výzvy ze strany st. organizací na vedení VŠE a to ve formě společného prohlášení st. organizací, které bude předáno vedení VŠE..."   

5. Nepohodlná spolupráce mezi Studentskou unií VŠE a Českou studentskou unií či Asociací studentů a absolventů (vydavatel EkonTechu) -> "Skupina vedoucích představitelů některých st. organizací na VŠE (dále Aktivisté) chce vyřešit nevyhovující stav v prostředí st. organizací na VŠE, který nastal vznikem SU VŠE". "Záměrem je ... odpojení SU VŠE od ČeSU/ASA"

6. Využití moci -> Jakub Kočí považuje moc za komoditu a definuje ji takto: 

  • znalost prostředí na VŠE
  • síť kontaktů mezi formálními a neformálními vedoucími studentských organizací na VŠE
  • energie se angažovat ve prospěch prostředí st. organizací na VŠE

"SU VŠE nesplňovala ani jeden ze jmenovaných aspektů, Aktivisté splňovali všechny tři aspekty"

7. Finance -> Zde stačí několik slov: "porcování medvěda" aneb Grant rektora VŠE a České spořitelny pro studentské organizace. 

8. Šíření lží o České studentské unii -> Ještě před likvidací Studentské unie VŠE byl (a stále je) Jakub Kočí správcem negativní FB stránky o České studentské unii, dále edituje obsah na Wikipedii ČeSU, aby vyzněl co nejnegativněji, a rozesílá do různých organizací emaily, ve kterých informuje adresáty, jak je ČeSU špatná, a co vše se dá najít na internetu. 

9. Lži o Studentské unii VŠE šířené mezi studentskými spolky -> Vyvolávání strachu o tom, že to, co se stalo ČeSU se může stát i spolkům.

10. Právo studentským organizacím nic neříká -> Jít až za hranu zákona studentským organizacím na VŠE vůbec nevadilo. "Vzali to do vlasních rukou" a bylo. 

Závěrem vyvstávají otázky: Má/měla být práce vůbec obhájena? Jak vedoucí práce toto mohl nechat zajít za hranu zákona?

Peter Checkland říká, že je jedno, jak přesně jsou modely smysluplných aktivit použity pro diskuzi, pokud je dodržen její základní cíl, kterým je „nalézt takovou verzi situace z reálného světa a takové cesty k jejímu zlepšení, se kterými se odlišní lidé s odlišnými worldviews nakonec mohou smířit“ (Checkland, Poulter, 2006, 54). Myslíte si, že se členové Studentské unie VŠE jen tak smíří s tím, že byla zlikvidována jejich práce? Podle nás těžko...

 

Aktualizace 29.7.2015:

Jako střípek do mozaiky o likvidaci SU VŠE Jakubem Kočím si můžete poslechnout, jak negativně Jakub Kočí vystupuje proti děkanovi Ševčíkovi na videu na Youtube.