IKEA a udržitelnost | EkonTech.cz


IKEA a udržitelnost

Kariéra / IKEA / CSR
7. 1. 2019 - 18:37

Chceme podnikat s ohledem na společnost a životní prostředí. Proto je udržitelnost nedílnou součástí naší každodenní činnosti a prostupuje vším, co v IKEA děláme. Zaměřujeme se nejen na naše podnikání, dodavatelský řetězec či zdroje materiálů a energie, ale také na život v domácnostech po celém světě. Náš přístup k udržitelnosti shrnuje globální strategie People Planet Positive, která má tři hlavní pilíře:

Věříme, že v každé domácnosti se dá žít šetrněji. Neplýtvat vodou, snížit spotřebu energie nebo minimalizovat množství potravin, které vyhazujeme, a redukovat odpad. Snažíme se inspirovat naše zákazníky k šetrnějšímu životu doma a ukázat jim, jak na to s pomocí našich produktů nebo jednoduchých rad a tipů.

Naše produkty jsou naší identitou

V českých domácnostech se ročně vyhodí 254 000 tun potravin, což tvoří jednatřicet procent veškerého vyprodukovaného potravinového odpadu. Rozhodli jsme se přispět ke zmenšení tohoto čísla a na trh jsme uvedli systém multifunkčních dóz 365+, které vám pomůžou udělat si pořádek v kuchyni. Víčka a krabičky lze vzájemně kombinovat a používat je při různých činnostech, od vaření a servírování až po uchovávání potravin. Správné uskladnění a přehled o zásobách jsou zásadní faktory, které pomohou předcházet plýtvání. Potraviny navíc zůstanou déle čerstvé.

Dáváme nábytku druhý život

Zkoumáme, jak co nejvíce prodloužit životnost nábytku a dát mu druhý život. V minulém roce jsme představili službu Druhý život nábytku, která umožňuje zákazníkům prodat nevyužitý či nepotřebný nábytek IKEA. Služba je dostupná ve všech našich obchodních domech a během jednoho měsíce vykoupíme a zachráníme více než 350 kusů nábytku. Vykoupený nábytek pak čeká, v průměru asi jenom jeden a půl dne, na nového majitele v koutku se zlevněným zbožím.

Zodpovědné využívání zdrojů je výhodné jak pro podnikání, tak pro životní prostředí. Děláme vše pro to, abychom provozovali naše obchodní domy co nejefektivněji a abychom minimalizovali množství odpadu, který produkujeme.

Plýtvaní je pro nás hříchem

Naše planeta nemá ráda skládky a my také ne. Celých devadesát osm procent odpadu z našich obchodních domů v České republice za uplynulý rok putovalo na recyklaci nebo energetické zhodnocení. Snažíme se, aby žádný odpad neskončil na skládce, a také se soustřeďujeme na prevenci vzniku odpadu a plýtvání jídlem. Proto v našich restauracích zavádíme „Waste watcher program”.  Má za úkol monitorovat, kolik jídla se vyhodí. Na základě získaných dat si stanovíme cíl, jak bychom toto množství mohli zredukovat, a definujeme kroky, které nás k tomuto cíli dovedou.

Obnovitelné zdroje energie a jejich spotřeba

Investujeme do snížení spotřeby energie, a to zejména prostřednictvím instalace osvětlení LED. V předešlých dvou finančních letech jsme investovali celkem 27 milionů korun do osvětlení LED v obchodních domech IKEA, aby byl jejich provoz ještě efektivnější. Sto procent elektrické energie spotřebovávané v našich obchodních domech pořizujeme z obnovitelných zdrojů. Ve finančním roce 2018 se nám podařilo snížit spotřebu energie na jednoho zákazníka o více než dvacet procent.

Naší vizí je vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí. To se nevztahuje jen na naše zaměstnance a zákazníky, ale také na naše dodavatele a komunity v blízkosti obchodních domů IKEA. Chceme, aby lidé měli z našich výrobků dobrý pocit.

Udržitelnost hodnotového řetězce je základ

Velké úsilí vkládáme do budování dobrých vztahů s našimi dodavateli – a jejich dodavateli. Na celém světě pracuje pro přímé dodavatele IKEA asi 600 000 lidí a my chceme, aby se jim dostalo dobrého a spravedlivého zacházení. Proto jsme v roce 2000 začali uplatňovat náš kodex pro dodavatele, kterému říkáme IWAY.

Děti jsou pro nás nejdůležitějšími lidmi na světě

Každý rok v rámci projektu Spolu s vámi na základě nominací a hlasování členů IKEA FAMILY vybereme dvacet organizací, které pomáhají dětem. Neziskové organizace podpoříme naším nábytkem a know-how. Minulý rok jsme darovali více než dva tisíce kusů nábytku nebo bytových doplňků a projekt jsme podpořili částkou 1 000 000 korun.

Během minulého roku jsme také podpořili vydání multisenzorické knihy pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením neziskové organizace ZEMĚ, z.s. V knize se objevily výrobky z oddělení dětská IKEA – lucerna LED LJUSA a příbory KALAS, které splňují nejpřísnější standardy na trhu.

O Ingka Group
Ingka Group (Ingka Holding B.V. a kontrolované subjekty) je jedním z jedenácti držitelů licence IKEA na základě franšízové smlouvy se společností Inter IKEA Systems B.V. Ingka Group, která vlastní a provozuje prodejní kanály IKEA. Podniká ve třech oblastech: IKEA Retail, Ingka Investments a Ingka Centres. Je největším maloobchodním prodejcem bytového zařízení, provozuje 367 obchodních domů IKEA ve třiceti zemích. Do obchodních domů IKEA během finančního roku 2018 zavítalo 838 milionů lidí a internetové stránky IKEA zaznamenaly 2,35 miliardy návštěv. Inga Group podniká s vizí IKEA vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí a nabízet široký sortiment dobře navrženého a funkčního bytového zařízení za ceny tak nízké, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí.