Moderní a dynamická firma se silnou tradicí - Lucie Šmerousová z Generali Česká pojišťovny | EkonTech.cz


Moderní a dynamická firma se silnou tradicí - Lucie Šmerousová z Generali Česká pojišťovny

Rozhovory / Generali česká pojišťovna / rozhovory
29. 4. 2023 - 9:41

Předloňské spojení České pojišťovny se slovenskou Generali jen posílilo pevnou pozici společnosti. Spojení tradice a spolupráce na mezinárodní úrovni dělá ze společnosti Generali Česká pojišťovna opravdu silného soupeře. I letos si firma právem odnesla ocenění TOP zaměstnavatel v kategorii pojišťovnictví. O flexibilitě práce v Generali Česká pojišťovna, ale také o podpoře vzdělávání a rozvoje zaměstnanců prostřednictvím nejrůznějších nástrojů, jsme si povídali s Lucií Šmerousovou, Senior Manažerkou útvaru Nábor a HR Front Office. Lucie Šmerousová vystudovala religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po absolvování studia pracovala v personální agentuře a poté jako HR Specialist. Od roku 2011 pracuje v Generali České pojišťovně, kde za 12 let vystřídala několik pozic v rámci HR oddělení. V současnosti zastává pozici Senior Manažer útvaru Nábor a HR Front Office.

Jaké nabízíte možnosti pro studenty a absolventy v rámci vaší společnosti a jakou roli hrají stáže a brigády při náboru nových zaměstnanců?

Pro studenty vysokých škol nabízíme možnost brigády i stáže. Stáže jsou určeny zejména pro studenty vyšších ročníků. V současné době se připravuje nový stážistický program, který by měl být pro studenty skutečně atraktivní, konkurenceschopný a nalákat největší talenty. V rámci brigád a stáží se snažíme dát studentům možnost vytvořit si pevný základ pro juniorskou pozici a v případě zájmu možnost pokračovat v práci u nás i po absolvování studia.

Jak vnímá Generali České pojišťovna flexibilitu práce, zejména co se týče home office, a jaké jsou zkušenosti s tímto pracovním režimem?

Home office je pro nás běžnou pracovní praxí. V tomto ohledu nám samozřejmě pomohlo i „covidové období“, které nám jiné možnosti ani nedalo. Dokázali jsme se v zásadě ze dne na den přesunout do režimu online fungování a přirozeně i po skončení hlavních restrikcí jsme v tom chtěli pokračovat, protože je dobré kombinovat fyzickou přítomnost v práci a práci na home office. Oba způsoby mají své výhody a je efektivní mít možnost je zkombinovat, nefungovat rigidně v jednom nebo druhém modelu. Pokud bychom zvolili jen jeden z režimů, tak se jejich benefity stírají, ale kombinace nám přináší šanci čerpat to nejlepší z obou dvou.

Čím je podle vás vaše společnost atraktivní pro studenty VŠ a absolventy?

Jméno naší firmy je na trhu dobře známé, a co se oboru pojišťovnictví týče, jsme jedničkou na trhu. Máme za sebou silnou historii České pojišťovny, která přináší tradici, jistotu a stabilitu, ale zároveň jsme moderní, dynamickou a rozvíjející se firmou, která sleduje dění na trhu, pracuje s velkými daty a zároveň udává trendy. V současnosti procházíme firemní transformací, takže se u nás skutečně neustále něco děje. Zároveň jsme součástí skupiny Generali, což nám přináší možnosti spolupráce s ostatními kolegyněmi a kolegy jak na regionální, tak i mezinárodní úrovni.

Jaký je názor vaší společnosti na vzdělávací aktivity a jak se snažíte podporovat rozvoj svých zaměstnanců?

Rozvoj zaměstnanců je pro nás jedním z klíčových témat, protože síla společnosti je v tom, jak silné – motivované, angažované, vzdělané a kompetentní zaměstnance má. Vzdělávání proto věnujeme mnoho prostředků i kapacit. Jedná se o nejrůznější vzdělávací kurzy, které jsou povinné a dané zákonem či skupinové aktivity věnované tématům, jako je udržitelnost, diverzita nebo komunikace nové strategie. Součástí vzdělávací koncepce je i podpora vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v rámci jejich konkrétní pracovní pozice a agendy. Naši zaměstnanci tak mají možnost rozvíjet své dovednosti díky pomoci od zkušenějších kolegů, mentoringovým či buddy programům nebo díky možnosti rotace či stáže v jiném oddělení. Podporujeme také externí školení a kurzy pro rozvoj softových dovedností či hard skills a propagujeme možnost vzdělávání na různých online platformách, sledování inspirativních seminářů a webinářů či poslech podcastů. Rozvíjíme i rozvojové a talentové programy na lokální, regionální i globální úrovni cílené na konkrétní skupiny zaměstnanců.

„Síla společnosti je v tom, jak silné má zaměstnance.”