Online výukové nástroje | EkonTech.cz


Online výukové nástroje

Kariéra / online
3. 7. 2020 - 13:20

Přechod do online světa se netýká jen volnočasových aktivit, ale také těch vzdělávacích. Aktuální situace donutila české školství rozvíjet online vzdělávací nástroje v daleko větší míře a vyšší rychlosti. Vysoké školy působí v online prostředí již nějakou dobu, ale i přesto se během posledních měsíců objevilo hned několik nových výukových nástrojů a postupů.

Google classroom, Microsoft Teams, G Suite, Whatsapp a Skype

Tyto platformy využívá mnoho studentů i ve svém osobním životě, nyní se však staly nejjednodušší cestou jak sdílet studijní materiály a výukové aktivity mezi širokou základnou studujících. Výhodou těchto nástrojů je možnost  sdílení dokumentů, několikaúrovňové komunikace a intuitivní ovládání. Například Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity vyzývá vyučující k využití těchto nástrojů jako podpůrného systému k již zaběhnutému internímu studijnímu systému SIS a Moodle. Existují však i další webové nástroje jako například Seesaw nebo Edmondo, které pracují na podobném principu.

Google Hangouts, Zoom, BigBlueButton, Youtube a Jitsi

Psaná komunikace je skvělým řešením okamžitou odezvu. Nevýhodou je však komplikovanost při vysvětlování složité látky nebo při nutnosti probrat konkrétní problematiku s větším okruhem uživatelů. V takové situaci jsou ideálním řešením videohovory a videokonference. Omezený počet účastníků nebo doba trvání hovoru může být významnou limitací, které lze však předejít důkladnou přípravou a organizací přenosu.

Virtuální tabule, kvízy a interaktivní výuka 

Aplikace CollBoard, Classflow řeší otázku chybějící tabule, která je neochvějně spjata s výukou napříč všemi jejími stupni, včetně toho univerzitního. Quizizz,Quizlet, Socrative, Sli.do nebo Kahoot lze využít nejen ke vzdělávacím účelům, ke kterým jsou primárně určeny, ale například i pro tzv. pub kvízy, které suplují vzdělávací funkci v neformálním prostředí. Timixi a Discord doplňují výčet základních nástrojů využitelných pro interaktivní výuku.

Integrace systémů a kooperace škol

Západočeská univerzita v Plzni představila počátkem března letošního roku systémové řešení propojující univerzitní systém IS/STAG s nejčastěji používanými aplikacemi: G-Suite , Microsoft Teams, Office 365 Groups a s dokumentovým úložištěm Alfresco. Vedoucí vývojového týmu IS/STAG Petr Jiroušek funkci představuje: „Učitel si prakticky jedním kliknutím může pro svůj předmět ve vybraném nástroji vytvořit uzavřené místo pro výuku a k němu systém IS/STAG sám přiřadí studenty i další učitele předmětu. Poté všichni přiřazení obdrží odkaz na konkrétní místo výuky. Ten mají uživatelé k dispozici také v seznamu svých předmětů v portálu IS/STAG.“

Tento propracovaný systém je k dispozici i dalším čtrnácti vysokým školám, které využívají IS/STAG. Jedná se tedy o unikátní spolupráci napříč vysokoškolským prostředím v České republice.