Soutěž Green District má svého vítěze | EkonTech.cz


Soutěž Green District má svého vítěze

Technik / architektura / Český soběstačný dům
24. 8. 2020 - 17:19

Na začátku letošního roku byla vypsaná architektonicko-technická soutěž o podobu plzeňské zelené čtvrti, kterou pořádal projekt Český soběstačný dům. Z více než 150 soutěžních řešení byl vybrán vítězný návrh, který vypracovala Jana Doležalová, studentka fakulty stavební ČVUT v Praze. Městská čtvrť Nová Valcha, jejíž řešení navrhovali studenti nejen z České republiky, ale i z celé Evropy, by měla vyrobit více než polovinu veškeré elektřiny pro své obyvatele a ochladit své okolí.

Již 5. ročník soutěže se věnoval oblasti o rozloze 4,4 hektaru, jejíž součástí jsou bytové a rodinné domy, které odděluje centrální park s mokřady. Tento park slouží jako dominantní prvek celé oblasti a poskytuje obyvatelům čtvrti nejen zelené prostředí příjemné na pohled, termoregulační nástroj, ale také prostředí ideální pro volnočasové aktivity. O jejím vyhlášení jsme psali na počátku letošního roku TADY.

Celý projekt se soustředí na propojení potřeb a přání obyvatel požadavků s důrazem na udržitelné provedení. A právě proto centrální park neslouží pouze jakonenásilný dělící prvek zástavby a prostor pro volnočasové aktivity, ale také jako přírodní klimatizace, která má za úkol zabránit vysoušení krajiny v letních měsících. Součástí projektu jsou jak bytové, tak rodinné domy, jejichž orientace maximálně využívá přírodních předpokladů dané oblasti. Velkoplošné balkony bytových domů, orientované na východ a západ, jsou navíc připraveny na vysazení vzrostlé zeleně. Společně s fotovoltaickými články a vysokokapacitními bateriemi určenými k ukládání získané elektrické energie tak tvoří základní pilíř ekologické udržitelnosti celého projektu.„Vítězný návrh nás mile překvapil svojí komplexností. Ačkoli se jedná o studentskou soutěž, blíží se v řadě oblastí klasickému projektu. Velmi důležité je také to, že autorka detailně přemýšlela nad technickými aspekty masivního využití fotovoltaických panelů a zároveň měla na mysli principy ekonomické realizovatelností celého projektu,“ říká Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V Invest, mimo jiné také člen odborné poroty.

Druhou a třetí příčku v souteži obsadili návrhy využívající princip tzv. “obytných hnízd”, tedy polouzavřených celků s vnitřním prostranstvím, které je využíváno ke komunitním účelům. Autorka druhého nejlepšího návrhu Kseniya Liutenko z fakulty stavební ČVUT v Praze ve svém projektu hojně využila vodní plochy sloužící k ochlazování okolí a pasivní rekreaci. Oproti vítěznému návrhu využívá rozmístění rodinných domů na východě a západě celé oblasti, a hnízdo bytových domů se nachází v centrální části lokality.

Návrh Franzisky Schenk z fakulty architektury VUT v Brně, který obsadil v soutěži třetí místo, nahlíží na projekt perspektivou komunitního bydlení se zachováním maximální míry soukromí. Jednotlivé bytové domy tak tvoří polouzavřené jednotky s částešně soukromým prostorem uprostřed. Na vnitřní straně objektů jsou umístěny pavlače a část bytů také disponuje předzahrádkami. Stejně jako oba dříve zmíněné projekty zahrnuje fotovoltaické články proložené zelení na střechách domů a vodní plochy představující rekreační a termoregulační prvek, který je umístěn mezi jednotlivými částmi projektu.

„Myslím si, že je důležité otevírat téma udržitelnosti v bydlení a zapojovat mladé talenty do developerských projektů. Jsou to budoucí odborníci a každoročně nám dokazují, že smýšlejí šetrněji. Smysluplně uvažují o nakládání s přírodními zdroji či odpady a jejich nápady přinášejí určitou přidanou hodnotu. Soutěž také ukazuje, jakým směrem se vyvíjí uvažování nastupující generace architektů i potřeby mladých lidí. Z tohoto pohledu bylo zajímavé sledovat, kolik návrhů se vrací k myšlence jakéhosi komunitního bydlení, které vhodně kombinuje soukromý a veřejný prostor,“ říká Pavel Podruh, zakladatel projektu Český soběstačný dům a organizátor již pátého ročníku stejnojmenné studentské soutěže.

Na vítězku čeká finanční odměna přesahující 100.000 Kč. „Stěžejní pro zadání byla výroba elektřiny pomocí fotovoltaických panelů. Po studentech jsme požadovali funkční a hlavně proveditelné řešení a to byla opravdová výzva. Soutěžící spolupracovali s Michalem Klečkou, spolumajitelem společnosti GWL, jednoho z největších evropských dodavatelů lithium-fosfátových baterií. Návrhy všech finalistů byly v tomto směru obohacující, nicméně vítězka letošního ročníku, slečna Doležalová, se tohoto požadavku zhostila nejlépe a vítězství si zaslouží,“ dodal Pavel Podruh