Stáž, praxe, trainee program – co to je? | EkonTech.cz


Stáž, praxe, trainee program – co to je?

Kariéra / stáž / praxe
7. 5. 2020 - 12:52

Nejeden vysokoškolský student se rozhodne pracovat již při svém studiu. Ale forma, kterou práci vykonává může být někdy zmatečná, a to nejen pro něj, ale i pro firmy, které vysokoškoláky zaměstnávají.

Ze všech stran můžeme slyšet, že absolventi vysokých škol mají problém najít práci kvůli nedostatku zkušeností. Jak tedy vyřešit „hlavu XXII“ – nemám zkušenosti, ale bez nich mě nikdo nezaměstná? Odpovědí mohou být právě stáže, praxe a trainee programy, které mladým lidem poskytnou to nejcennější – příležitost nabýt zkušenosti a získat povědomí o praxi.

Stáž

Je určená pro studenty vysokých škol, kteří chtějí již při studiu pracovat. Nejčastěji vysokoškoláci vykonávají stáže v oboru, který studují, není však výjimkou, že zabrousí i do odlišných sfér. Stáž je ze své podstaty určena studentům spíše humanitních oborů a podle mnohých zdrojů informací má povahu spíše školící než praktickou. Často studenti vyráží na stáž do zahraničí, kde získají nejen vhled do firemního prostředí, ale i mezikulturní zkušenost. Výběrové řízení nebývá komplikované a může se skládat pouze z pohovoru.

Praxe

Mnohdy se mezi stáž a praxi vkládá znaménko rovná se, protože tyto pojmy nejsou striktně definovány. Obecně je však praxe zaměřena více na praktickou zkušenost z pracovního prostředí, která je neodmyslitelně spojena také s teoretickým (školícím) základem. Praxe je v dnešní době povinnou součástí studijních programů na některých vysokých školách v České republice a může, ale nemusí proběhnout v zahraničí. Praktikantovi je také častěji než stážistovi nabídnuta možnost další spolupráce ve formě plnohodnotné pracovní pozice v rámci dané firmy. 

Trainee program

Asi nejčastěji si veřejnost plete trainee program se stážemi, jedná se však o zcela rozdílné způsoby nabytí pracovních zkušeností. Trainee program je určený pro absolventy vysokých škol a počtem hodin, které trainee ve firmě odpracuje, se řadí mezi full-time pozice. Tento ucelený program má za úkol seznámit absolventa s širším okruhem firemních aktivit a poskytnout mu možnost nahlédnout do fungování hned několika oddělení. V porovnání s klasickou juniorskou pozicí je tedy zřejmé, že trainee pozná firmu komplexněji. Trainee programy mohou být koncipovány na několik měsíců, ale spíše se pohybují v rozmezí let. Mnohdy také tyto program připravují absolventa na budoucí vedoucí pozici a tudíž obsahují také cílený plán osobního rozvoje a klíčových dovedností, který je důkladnější než tomu je u praxe nebo stáže. Obvykle přejde trainee po skončení programu do pracovního poměru ve stejné firmě, přestože to není podmínkou. Výběrové řízení na trainee pozici je zravidla vícekolové a jedním z těchto kol je často assessment centrum.