Rozhovor: Adam Brabec - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Adam Brabec - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 10:06

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Adam Brabec

Pracovní pozice: Koordinátor technologie zpracování kovů, ŠKODA AUTO

Vystudovaná VŠ: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Musím říct, že ze začátku to byl boj. Ve třetím semestru jsem dokonce nebyl daleko od prohry, ale pak se to zlomilo. Když jsem se konečně prokousal přes nezajímavé předměty, škola mě začala bavit a projevilo se to i na známkách. Ve čtvrtém ročníku bakalářského studia jsem měl známky tak dobré, že jsem nemusel dělat přijímačky na magisterské. A po dvou letech jsem školu dokončil s červeným diplomem a pochvalami.

Když se na to dívám zpětně, na začátku jsem měl problém vůbec pochopit, jak se do školy připravovat. Nestačilo totiž jen ležet v knihách od rána do večera. Musel jsem najít rovnováhu mezi učením, zábavou a přípravou výchozích podmínek. Nezjistit si maximum o semestrálních pracích, úkolech, zkoušce a samotném zkoušejícím je hazard stejně jako si nevytvořit skupinu spolužáků, s kterými je možné problémy řešit. Navíc tato zkušenost se mi později nesmírně hodila i v profesním životě.

A jen dodávám, že univerzitní studium je jako válka – bez správné taktiky nelze zvítězit.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Anglicky jsem se učil už od prvního stupně na základní škole a vůbec mi to nešlo. Na komunikativní úroveň jsem se vlastně dostal až v posledním ročníku vysoké školy, kde se stalo několik věcí naráz: Začal jsem hodně mluvit se zahraničními studenty, přihlásil jsem se na projekt, který byl veden v angličtině, přihlásil jsem se na studia v zahraničí a hlavně jsem si uvědomil, že pokud chci něčeho dosáhnout, tak pro to musím něco udělat.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Rozhodně, proto jsem ho studoval. :-)

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Nejspíš je to oborem, ve kterém pracuji a který jsem vystudoval, protože podnikat v automotive v oblasti vývoje chce spoustu zkušeností, a ty se při škole získávají jen těžko. 

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Pracoval jsem všude možně, od multikina, přes servis jízdních kol až po tvorbu webových stránek. Nejvíc zkušeností jsem ale získal na odborné praxi a pak na univerzitě při práci na grantových projektech.

Při studiu mě po celou dobu podporovali rodiče, takže jsem pracoval jen kvůli tomu, abych se mohl bavit a cestovat. Proto jsem vždy mohl mít školu na prvním místě a zbytek času věnovat práci, takže to nijak enormně náročné nebylo.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Můj nástupní plat byl takový, jaký jsem očekával. Věděl jsem, jakou mám na trhu práce cenu a jak se platové podmínky pohybují. Žádat o místo bez těchto informací mi přijde nezodpovědné.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

To ne, ale myslím, že by se mi líbilo tuto možnost mít.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Vzhledem k tomu, že jsem nastupoval jako Trainee ve ŠKODA AUTO jsem měl práci vyřešenou dávno před ukončením studia, takže jsem žádné další nabídky moc neřešil. Každopádně servery s nabídkami práce znám ještě z dob studia, když jsem hledal brigády. Přednost ale dávám pracovním veletrhům, které byly i u nás na škole. Myslím, že tam jsem se poprvé dozvěděl o Trainee programu a rozhodl se přihlásit k výběrovému řízení.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

iKariéra například. Rozhodně přínosné jsou, protože já osobně jsem na akcích podobného charakteru získal ten všeobecný rozhled o různých firmách. Navíc mi přišlo příjemné a motivující, že je o mě na trhu práce zájem.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna                               

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů     

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí                 

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování                             

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe       

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu   

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem    

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly    

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností   

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role  

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu   

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Částečně. Ve městě, kde jsem se narodil, teď i pracuji, ale mezi tím jsem od 5. třídy žil jinde. Stěhování za prací mi obecně nevadilo a vítal jsem ho jako změnu a osamostatnění se.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Chodím pěšky 20 minut. Maximálně bych dojížděl 45 minut. Víc by mi přišlo jako ztráta času.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Rozhodně. Myslím si, že práce v zahraničí je neocenitelná zkušenost a výrazně by mě posunula a otevřela obzory. Chtěl bych se ale po nějaké době vrátit zpět domů.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě    20 %

Pověst a image firmy    15 %

Pracovní náplň   30 %

Lidé a kultura ve firmě   35 %