Rozhovor: Adam Hurta - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Adam Hurta - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 12:17

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Adam Hurta

Pracovní pozice: Projektový specialista, UNIPETROL

Vystudovaná VŠ: Masarykova univerzita v Brně

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Přestože jsem vysokou školu nedokončil s červeným diplomem, v průběhu studia jsem vždy patřil spíše mezi lepší studenty. Dle statistik informačního systému byly mé celkové výsledky lepší než 87 % ostatních studentů, nemůžu tedy říci, že bych ke studiu nepřistupoval zodpovědně.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Na konci studia na vysoké škole jsem se pohyboval odhadem kolem úrovně C1. Během studia na VŠ jsem začal učebnicemi pro samouky, následně přešel na dvojjazyčné knihy a na konci studia už zvládal knihy a seriály/filmy v originále.  Se psaným textem nebo porozuměním mluvené angličtiny jsem neměl problémy, horší to bylo s plynulým vyjadřováním.  Měl jsem obavy z konkurence na pracovním trhu a přál jsem si budoucímu zaměstnavateli nabídnout ještě vyšší úroveň angličtiny.  To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsem se po absolvování VŠ vydal na rok do UK. Volil jsem možnost nevyužít pomoci žádné agentury a předem si zajistil pouze letenku, abych byl nucený řešit veškeré záležitosti až na místě v angličtině. Tento přístup mě postavil před nejednu lehkou situaci, ale s ohledem na jazyk to můžu zpětně hodnotit jako dobrou volbu.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Spokojil jsem se s příbuzným oborem. Mým hlavním požadavkem bylo pracovat ve firmě, která působí v odvětví, ke kterému mám vztah. Zároveň jsem hledal firmu, kterou již znám z informačních kanálů a můžu ji považovat za seriózního a perspektivního zaměstnavatele.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Měl jsem jasno, že po ukončení studia budu volit zaměstnanecký poměr. Neměl jsem pocit, že mám dostatek vědomostí a kapitálu na to, abych šel jinou cestu, a především pak případný neúspěch v podnikání by rodiče pravděpodobně vnímali jako můj neúspěch na cestě osamostatnit se. 

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Celé studium jsem měl víkendovou brigádu. Tenkrát mě zajímalo jen najít práci, která mi pokryje část nákladů a to bez ohledu na typ práce. Daná manuální práce mi sice nepomohla zvýšit odbornost v oboru, na druhou stranu jsem ale posílil svůj smysl pro disciplínu a trpělivost. Časově se to dalo zvládat, musel jsem pouze omezit své volnočasové aktivity a lépe si svůj týden rozvrhnout, především pak ve zkouškovém období.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Bylo to zhruba 20.000 Kč. Na přijímacím pohovoru jsem řekl nicméně částku nižší. Tenkrát jsem vycházel z průměrných měsíčních nákladů během studia. Plat pro mě nebyl rozhodující kritérium. Neměl jsem potřebu si ihned zvýšit životní úroveň. Byl jsem ochotný se dočasně i uskromnit, jen abych získal práci, kterou jsem považoval za zajímavou.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Zaměstnavatele jsem kontaktoval prostřednictvím jeho webových stránek. Tím, že jsem použil standardní životopis, musel jsem prezentovat a potvrdit své schopnosti především během pohovoru.  Využití sociální sítě jako LinkedIn bych ocenil. Umožňuje budovat osobní, image, lépe a šířeji prezentovat dovednosti a schopnosti, které lze navíc doplnit o reference.  Cítil bych se pak na pohovoru pravděpodobně sebejistěji.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Věděl jsem, v jakém odvětví chci pracovat a činnost skupiny Unipetrol jsem již delší dobu sledoval. V sekci kariéra na webových stránkách skupiny jsem následně objevil nabídku zaměstnání, která mi přišla zajímavá. Jiné zdroje jsem nevyužil.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Osobně jsem se nikdy nezúčastnil žádné burzy pracovních příležitostí, ale občas jsem zašel na přednášky specialistů z oboru věnované oblastem jako například investice nebo marketing, které byly zároveň i nepřímo prezentací pracovních možností.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna 

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů 

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí 

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování 

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe 

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu 

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly 

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností 

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role 

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu 

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Ano, ale nutnost přestěhování jsem vnímal pozitivně. Člověk se tak rychleji a lépe osamostatní a to s bonusem, že poznáte nová místa a přátele.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

30 minut, snesitelné maximum je u mě 60 minut, ale v kratším horizontu pravděpodobně i více.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Pobyt v odlišném prostředí člověka obohatí a pomůže mu získat nový pohled na věci. Nemluvě o zlepšení jazykových kompetencí. Možnosti strávit část kariéry v zahraničí bych se rozhodně nebránil.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě         30 % 

Pověst a image firmy       30 %

Pracovní náplň       20 %

Lidé a kultura ve firmě     20 %