Rozhovor: Adam Kanta - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Adam Kanta - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 15:42

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Adam Kanta

Pracovní pozice: Stavbyvedoucí, EUROVIA CS

Vystudovaná VŠ: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby pro mě bylo náročné, jako student bych se zhodnotil mírně nadprůměrný. Studovat jsem se snažil pečlivě a svědomitě se zaměřením na pochopení dané problematiky.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Angličtinu jsem se učil na střední škole (gymnázium), na vysoké škole jsem měl angličtinu pouze jeden akademický rok (specializace na stavební obor). Moje úroveň po dokončení vysoké školy byla B1 – pokročilý. Ve zdokonalení angličtiny mi také pomohla praxe během studia u firmy EUROVIA CS, a.s., kde jsem byl po měsíc v nepřetržitém kontaktu s rodilým mluvčím z Velké Británie.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Ano, chtěl jsem využít získané informace při studiu v praxi.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

O typu práce jsem měl přibližnou představu. Podnikat ihned po dokončení studia je z mého pohledu velmi náročné, ne-li nemožné. Zvolení velké a stabilní firmy bylo důležité, protože mi zajistí získání praxe, a protože mi otevírá další nové možnosti. 

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Zkušenosti jsem získával především během letních prázdnin na střední a vysoké škole, kdy jsem se pohyboval na stavbách jako figurant a měřič u geodetické stavby. Umožnilo mi to vidět opravdu velké množství různých staveb. Během jednoho léta jsem byl na studentské praxi u firmy EUROVIA CS, a.s. přímo na stavbě a v laboratořích. Tato zkušenost mi také pomohla poznat firmu a její strukturu. Získávání praxe během akademického roku na vysoké škole bylo téměř nemožné. Důvodem proto byla náročnost studia.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Očekával jsem 20 – 25 tis. Kč hrubých. Vycházel jsem z průměrné mzdy a ze sledování pracovního trhu.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Zaměstnavatele jsem přes sociální síť nekontaktoval. V posledním ročníku vysoké školy bych tuto možnost uvítal a to ne pouze s jednou, ale hned s několika stavebními firmami pro srovnání.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Sledoval jsem inzertní servery a nabídky stavebních firem přímo na jejich webových stránkách. Současného zaměstnavatele jsem měl samozřejmě v podvědomí a reagoval jsem na nabídku zaměstnání, která byla na webových stránkách firmy.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Co se týče prezentací společností na vysoké škole – bral jsem je hlavně jako příležitost k seznámení s danou společností, čím se zabývá atd. Pro mě byly velmi zajímavé studentské exkurze na stavbách. Praxe na stavbě mě vždy zajímala a pomohla pochopit mnoho problémů z teorie.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Ano, musel jsem se přestěhovat asi 100 km od rodného města. Motivací bylo získání pozice, o kterou jsem usiloval. Obecně si myslím, že práci je potřeba si hledat a stěhovat se za ní. V zahraničí je toto běžné, na rozdíl od naší republiky.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Bydlím v blízkosti sídla závodu, kde máme kanceláře. Na stavbu jsem dojížděl asi 30 minut. Byl bych ochotný dojíždět 60 minut, ve výjimečných případech i déle.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Jednoznačně ano. Viděl bych to jako obrovskou příležitost získat zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce a poznat novou kulturu. Taktéž všichni lidé, kteří tuto možnost měli, mi zahraniční pobyt doporučují.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě               

- 50 %: Finanční ohodnocení je hlavní motivační složka. Bez možnosti růstu bych neměl motivaci zlepšovat se a učit se nové věci. Zaseknout se na jednom místě je pro mě hrůzná představa.

Pověst a image firmy    

- 15 %: Pověst firmy je pro mě také důležitá, sleduji jak regionální, tak celostátní média a někdy nelibě nesu, když se vyjadřují jednostranně a nedají možnost vyjádřit se protistraně.

Pracovní náplň 

- 15%: Je nutné dělat to, co člověka baví. Nechtěl bych do zaměstnání chodit s odporem a nechutí.

Lidé a kultura ve firmě 

- 20 %: Pro mě jsou mezilidské vztahy velmi důležité. Taktéž to, jak se firma o zaměstnance zajímá a staré se o ně.