Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, s. r. o. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Kamilem Kovaříčkem | EkonTech.cz


Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, s. r. o. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Kamilem Kovaříčkem

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:26

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Mgr. Kamil Kovaříček                  

Společnost: HAVEL & PARTNERS, s. r. o., advokátní kancelář                                                                        

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda                     

Doba od dokončení studia: cca 8 měsíců

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Označil bych se za snaživého studenta, někdo by mohl říct šprta. :) Odstátnicoval jsem s červeným diplomem, ačkoliv to pro mě určitě nebyla priorita a nepovažuji to ani za nic podstatného pro další kariérní vývoj. S čistým svědomím však mohu uvést, že k dobrým studijním výsledkům mi výrazně pomohla právě praxe v kanceláři HAVEL & PARTNERS, jelikož mě dobře naučila orientaci napříč různými právními odvětvími a právní argumentaci na vysoké úrovni.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Na úrovni C1. V tomto ohledu se domnívám, že vysokoškolské studium ve znalosti cizích jazyků studenty příliš k lepšímu neposune. Pokud se tak k angličtině či obecně k cizímu jazyku nedostanete ve větší míře v praxi, mohu jen doporučit poctivé samostudium. Alespoň jeden cizí jazyk na nadprůměrné úrovni je minimální základ.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Určitě ano. Už během studia jsem měl jasnou představu, co bych chtěl po škole dělat, a během studijních let jsem se i takto profiloval.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Na školu jsem chtěl vždy navázat prací v advokacii nebo v justici. Tím mi byl zaměstnanecký poměr předurčen.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Pracovní zkušenosti jsem získával hned od začátku studia. Během prvních čtyř semestrů jsem byl postupně v jedné advokátní a dvou notářských kancelářích, kde se jednalo skutečně o nejjednodušší práci spíše na pozici pochůzkáře a administrativní výpomoci. Získal jsem však alespoň představu o vnitřním fungování těchto kanceláří a o přibližné náplni jejich práce, což mě později pomohlo v rozhodnutí, jakou cestou bych se rád dále vydal. V pátém semestru jsem nastoupil do své první praxe, která byla z drtivé většiny naplněna právní prací, a to právě do kanceláře HAVEL & PARTNERS, která mi tak dala příležitost již na začátku třetího ročníku.

Skloubit studium a práci není vůbec nic snadného, pokud chcete obě aktivity dělat kvalitně. Na druhou stranu pokud si najdete správného zaměstnavatele, je i v jeho zájmu, aby vám dostatečný prostor na studium vyhradil. Navíc jak už jsem uvedl, praxe vhodně studium doplňuje, takže to za to úsilí navíc určitě stojí.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Dle dostupných statistik jsem očekával, že by nástupní mzda měla přibližně odpovídat celorepublikovému průměru.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval, a i kdybych takovou možnost měl, pravděpodobně bych ji nevyužil. Sociální sítě u zaměstnavatelů v tomto oboru slouží spíše k seznámení s jejich činností, případně s inovativními způsoby, kterými přistupují k práci apod. Využívat sociální sítě k oslovování zaměstnavatelů mezi advokátními kancelářemi je v současné době dle mého názoru moc velký punk ve velmi konzervativním prostředí.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

HAVEL & PARTNERS je největší česko-slovenskou advokátní kanceláří a při studiích se tak této značce nedá vyhnout, a to i kvůli tomu, že podniká velké množství aktivit navázaných přímo na studenty právnických fakult (vlastní seminární výuka, studentská akademie, podpora studentských událostí apod.).

K obecnému přehledu o advokátním trhu mohou sloužit velmi dobře právě zmíněné sociální sítě nebo job fair kontakt, který organizuje ELSA na všech právnických fakultách v České republice. Nejlepším zdrojem informací ale stále zůstává doporučení člověka, který s daným zaměstnavatelem již zkušenosti má.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Ze vzdělávacích akcí jsem již zmínil seminární výuku vedenou v konkrétních oblastech práva odborníky z praxe a speciálně za HAVEL & PARTNERS studentskou akademii. Spolu s moot courty jsou podle mého názoru všechny tyto akce pro studenty skvělou příležitostí, jak získat oproti ostatním určitou konkurenční výhodu. Pokud mají příležitost zlepšit své teoretické i praktické znalosti na některých z těchto akcií výměnou za pár hodin svého času, a to zpravidla zadarmo, tak by dle mého názoru vůbec neměli váhat a měli by jít do toho.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Jsem z malého města z Královéhradeckého kraje a vzhledem k tomu, že jsem chtěl dělat zejména zajímavé případy z korporátního práva, neměl jsem moc možností, jak se uplatnit a přitom v místě rodiště zůstat. V Brně jsem zároveň současnou práci našel již při studiu a vzhledem k tomu, že HAVEL & PARTNERS poskytuje zázemí velké kanceláře i na Moravě, nebyl důvod stěhovat se jinam.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Dle jízdních řádů cca 15 minut. Reálně je to s ohledem na brněnskou dopravu ve špičce často i dvojnásobek. Cestování delší než půl hodinu si představit prozatím nedokážu.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

V současné době bych o dlouhodobější stáž v zahraničí zájem neměl. Ačkoliv je české právní prostředí relativně malý rybníček, je zde dle mého názoru ještě hodně co prozkoumávat a studovat, a proto si s ním prozatím vrchovatě vystačím.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě 20   

Pověst a image firmy 20

Pracovní náplň 40

Lidé a kultura ve firmě 20    

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Myslím, že komunikace vize kanceláře funguje v jejím rámci i navenek velice dobře. HAVEL & PARTNERS je již dlouhodobě největší česko-slovenskou advokátní kanceláří a její vize tomu odpovídá – poskytování služeb nejvyššího mezinárodního standardu. S přihlédnutím k oceněním kanceláře se tuto vizi naplňovat jistě daří.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Firemní hodnoty odpovídají tomu, co bylo řečeno v předchozí odpovědi. Hodnoty jsou tak zaměřeny zejména na zajištění poskytování právních služeb na nejvyšší úrovni, tedy vysoké kvalitativní nároky na právní výstupy, vzdělávání zaměstnanců kanceláře a důraz na jejich růst v rámci struktury kanceláře a dlouhodobá spolupráce s nimi. HAVEL & PARTNERS se však zaměřuje i na mimobyznysové aktivity, jako jsou různé veřejně prospěšné a dobročinné projekty.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Brněnský trh je dle mého názoru oproti pražskému o dost méně dravý, což je pravděpodobně dáno i menší konkurencí mezi velkými advokátními kancelářemi. Z tohoto důvodu považuji firemní kulturu a vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci za jedny z nejdůležitějších prvků při rozhodování o novém zaměstnavateli.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Myslím, že bych nic neměnil.