Společnost Škoda Transportation, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Petrem Rajdlem | EkonTech.cz


Společnost Škoda Transportation, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Petrem Rajdlem

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:29

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Petr Rajdl          

Společnost: Škoda Transportation, a. s.                                                         

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČVUT – FS – DLTT – Kolejová vozidla     

Doba od dokončení studia: 6 měsíců

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Hodnotil bych se spíše jako průměrného studenta. Šel jsem studovat kolejová vozidla, a tudíž mě nezajímaly a nebavily předměty, které se kolejových vozidel netýkaly. Tomu také odpovídaly výsledky.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Během bakalářského studia byla povinná zkouška z cizího jazyka úrovně B2. S touto úrovní jsem i studium ukončil. Během studia jsem jazyk používal v předchozím zaměstnání. Měsíc jsem před nástupem na ČVUT absolvoval intenzivní jazykový kurz.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano, protože jsem nastoupil do společnosti Škoda Transportation a.s., kdy jsem podstoupil trainee program v oddělení výzkumu a vývoje. Náplň práce a prostředí tohoto týmu mě utvrdilo, že v tomto oboru chci zůstat.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Už na vysoké škole jsem byl toho názoru, že před tím, než člověk začne podnikat, by měl alespoň nějaký čas pracovat v zaměstnaneckém oboru. Získá tím nezaplatitelné zkušenosti, které pak může v soukromém sektoru uplatnit. Jako další důvod také byl, že pro mě práce ve Škoda Transportation znamenala určitou prestiž.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během studia na VŠ jsem prošel několika brigádami. Pracoval jsem jako klempíř, nebo jsem třeba tiskl nápisy na trička. Poté jsem chtěl již určitou stojní praxi a nastoupil jsem jako konstruktér do jedné strojírenské firmy vyrábějící hladinoměry apod. Po nástupu na magisterské studium jsem už nastoupil do ŠT. Pracovat během studia bylo poměrně náročné, protože jsem během studia měl vždy maximálně jeden volný den. Ulehčení přišlo až právě na trainee programu ve ŠT, kde jsem nemusel mít pevnou pracovní dobu a chodil v podstatě, jak mi to studium umožnilo.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Během posledního ročníku jsem měl pár nabídek na zaměstnání a žádná nešla pod 40 000,- hrubého.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Kontaktovat ŠT pomocí sociálních sítí nebylo potřeba. Kontakt ŠT s ČVUT je pravidelný. ŠT mě kontaktovala ihned na začátku magisterského studia.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

ŠT je velice známá česká společnost. Hledat ji nebylo potřeba. Nabídky z jiných společností jsem dostával především díky bývalému zaměstnání. Další nabídky byly díky akci „ikariera“, nebo např. díky portálu jobs.cz.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

 Na VŠ probíhalo dost setkání se společnostmi formou workshopů, nebo různých přednášek. Výběr byl opravdu veliký. Tyto akce jsou pro studenty velice přínosné. Nahlédnou díky tomu do reálné problematiky v dané oblasti.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ano musel jsem se přestěhovat z Vysočiny do Prahy. Toto přestěhování je však pouze dočasné, jelikož moje rodné místo je cca hodinu autem od práce. Navíc má pozice v oddělení umožňuje částečný homeoffice.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Cestuji pomocí MHD cca 35 minut. Jako maximální dobu cestování v MHD bych považoval nejspíš 45 minut.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Dlouhodobě bych v zahraničí pracovat nechtěl. Nějaké služební cesty např. na 2 měsíce bych občas uvítal. Vedlo by to k zlepšení flexibility a jazykových dovedností. V minulosti jsem v zahraničí nikdy nepracoval.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě 40

Pověst a image firmy 15

Pracovní náplň 30

Lidé a kultura ve firmě 15

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Pracuji v oddělení výzkum a vývoj, tudíž jsem součástí týmu, vytvářejícího určitý směr společnosti.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Samozřejmě zde existují určité předpisy, směrnice apod..

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Dle mého názoru hodně záleží na kolektivu. Nikdo nechce chodit do práce s nechutí. Pomáhá to se začleněním a s rychlostí adaptace. Nově příchozí kolegy tu vždy čeká úzká spolupráce se zkušenými odborníky.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Nejspíš bych vyrazil na nějaký výměnný pobyt a prodloužil bych si tím studium. V rámci studijního programu erasmus by to nebylo až tak finančně náročné. Případně bych se pokusil dostat na nějakou dobu do finské pobočky ŠT.