Společnost ŠKODA Auto, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Janem Zajícem | EkonTech.cz


Společnost ŠKODA Auto, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Janem Zajícem

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:28

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Jan Zajíc                            

Společnost: ŠKODA Auto, a. s.                                                    

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: TUL, Fakulta strojní, strojírenská technologie a materiály                           

Doba od dokončení studia: 8 měsíců

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

První ročník bakalářského studia jsem ukončil s výbornými výsledky. V průběhu dalších let se ale má úspěšnost zhoršila, a s některými předměty jsem měl problémy. Dva z nich jsem splnil až na druhý zápis.

Na druhou stranu je ale pravda, že na rozdíl od drtivé většiny ostatních studentů mého ročníku jsem studium ukončil v řádném termínu 3 let. Navazující studium, vzhledem k zaměření, které jsem si vybral, mě velmi zajímalo, a proběhlo v naprostém klidu.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky? 

Úroveň mé angličtiny byla a doufám, že stále je, na úrovni C1. Za to vděčím především svým učitelům z gymnázia Dr. Randy v Jablonci nad Nisou.

V průběhu studia na vysoké škole sice moje angličtina spíše stagnovala nebo se zhoršovala vzhledem k nepříliš častému používání. To bylo narušeno pouze pobytem ve Finsku v rámci projektu Erasmus+.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali? 

Rozhodně ano. Obor studia jsem si vybral právě z důvodu mého zájmu o něj. Příjemným bonusem pak bylo to, že strojírenství je aktuálně dobře oceňované a žádané.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Chtěl jsem budovat kariéru jako zaměstnanec. Myslím, že na univerzitě jsem získal kvalitní teoretickou průpravu, ale praktická stránka spíš pokulhávala. Protože zkušenosti se teorií nahrazují jen velmi špatně, toto rozhodnutí bylo logickým krokem. Navíc mám teď jako Trainee v technickém oboru možnost v průběhu jednoho roku zkusit více činností v různých odděleních.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Pracoval jsem v malé firmě zabývající se studovaným oborem. Při bakalářském studiu to bylo ale v průběhu semestru vzhledem k mému vytížení složité, proto se spolupráce omezovala spíše na dobu, kdy neprobíhala výuka ani zkoušky. Velká změna nastala s navazujícím studiem, kdy už nebyl problém pracovat ani v průběhu týdne ve dnech, kdy neprobíhala výuka nebo jí bylo méně.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Očekával jsem částku kolem 33 000 Kč. Tu jsem odvozoval od aktuální situace a nabídek různých zaměstnavatelů v mém oboru.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

I když jsem tuto možnost měl, svého současného zaměstnavatele jsem přes sociální síť nekontaktoval.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

V průběhu navazujícího studia mě oslovili různí zaměstnavatelé, a zároveň jsem sledoval weby inzerující nabídku práce. Svého současného zaměstnavatele jsem znal už dříve, ale na pozici, kde momentálně pracuji, mě navedl kamarád, který již Trainee program absolvoval.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Za zdaleka nejpřínosnější a zároveň nejzajímavější považuji exkurze do provozů konkrétních firem, kde má student možnost srovnat teoretické znalosti nabyté ve škole s realitou. Různých exkurzí výrazně přibylo až v průběhu navazujícího studia, což je myslím trochu škoda, protože pro mě zároveň byly motivací.

Další zajímavou možností jsou pak přednášky odborníků pořádané v rámci vyučovaných předmětů.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Stěhovat jsem se nemusel, ale znamená to pro mě každý den dojíždět přibližně 50 km.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Doba dojíždění je zhruba půl hodiny. Za snesitelnou bych považoval maximálně hodinu, ale samozřejmě se to odvíjí i od dalších okolností.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Aktuálně s mým mentorem plánujeme dvouměsíční zahraniční rotaci. Pravděpodobně se bude jednat o Německo, konkrétně Ingolstadt, kde sídlí Audi. Myslím si, že to má velký potenciál přínosu vzhledem k možnosti srovnání postupů a přístupu. O další a delší pracovní stáži jsem zatím neuvažoval.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě 25%

Pověst a image firmy 15%

Pracovní náplň 40%

Lidé a kultura ve firmě 20%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Společnost svou vizi má a myslím si, že ji komunikuje dobře. A to včetně svého postupu.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Firemní hodnoty jsou zavedené a firma s nimi pracuje.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?