Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Dominikem Rozehnalem | EkonTech.cz


Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Dominikem Rozehnalem

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:30

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta:  Ing. Dominik Rozehnal

Společnost: Hyundai Motor Manufacturing Czech

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: VŠB – Technická univerzita Ostrava, strojní, Průmyslové inženýrství

Doba od dokončení studia: 7 měsíců

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Během studia jsem se snažil ze sebe dostat maximální výsledky, ale zároveň jsem si vážil svého volného času. Studijní výsledky jsem měl velmi dobré.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Na konci vysoké školy jsem byl na úrovni pokročilý (C1). Kromě školy jsem se v angličtině zlepšoval i ve svém volném čase, například sledováním filmů a čtení článků v angličtině. Při každodenním používání to hodně pomůže.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano, již při výběru oboru jsem věděl, že průmyslový inženýři jsou na trhu práce velice žádání, dobře platově ohodnocení a mají možnost kariérního růstu (manažerské pozice). Pro mé cíle to byla jasná volba hned od začátku.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Vždy mě lákalo samostatné podnikání, ale rozhodl jsem se pro zaměstnanecký poměr, především z důvodu, že si netroufnu investovat vysoký základní kapitál do podnikání, který je potřeba.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, během navazujícího magisterského studia jsem pracoval jako stážista na oddělení procesního inženýrství v automotive. Jediné co je náročné je zvyknout si na nedostatek volného času. Firmy většinou vychází studentům vstříc a hodně pomáhají.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

29 000. Zkušenost z trhu práce.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Hyundai má vlastní stránky zaměřené na nábor nových pracovníků, takže jsem Hyundai kontaktoval touto formou. V dnešní době je to již standard mít sociální síť.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Nejzajímavější nabídky jsem dostal na veletrhu pracovních příležitostí v Ostravě. Kromě této akce jsem nabídky hledal na internetu. O Hyundai jsem se dozvěděl již během školy, nepamatuji si ze kterého zdroje, pravděpodobně propagační leták. Následně jsem si danou firmu vyhledal na internetu a dozvěděl se více.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Veletrh pracovních příležitostí v Ostravě byl pro mě osobně velmi přínosný. Studenti se tam seznámí se situací na trhu a získají přehled o možnostech. Dále byly velmi zajímavé exkurze do vybraných firem, které zásadně ovlivní rozhodnutí studentů.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. n2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Nemusel. Z rodného města jsem se musel přestěhovat především kvůli škole. V Ostravě jsem pak již zůstal. Firma je od mého současného místa bydliště 30 km, takže stěhování nebylo potřeba.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Každý den 30 minut v jednom směru a jedná se zároveň o snesitelné maximum.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Myslím si, že by to byla, zajímává zkušenost a v budoucnu budu mít určitě zájem.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě 40 %

Pověst a image firmy 10 %

Pracovní náplň 30 %

Lidé a kultura ve firmě 20 %

Důležité je pro mě pracovat v dobrém kolektivu a náplň práce, zároveň je ale pro mě důležitý i kariérní růst.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Celý proces výroby je zaměřen dosažení maximální kvality a spokojenosti zákazníka.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, jsou to globalita, lidé, spolupráce, zákazník a výzva.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Dle mého názoru firemní kultura pozitivně ovlivňuje a motivuje nově přicházející kolegy. Zaměstnanecké benefity a akce, které firma pro zaměstnance pořádá, jsou opravdu unikátní.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Rozhodl bych se stejně, znovu bych chtěl nastoupit do Hyundai.