Společnost Allianz pojišťovna, a.s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Petrou Petrákovou | EkonTech.cz


Společnost Allianz pojišťovna, a.s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Petrou Petrákovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 14:34

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Petra Petráková

Společnost: Allianz pojišťovna, a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Univerzita J. A. Komenského, Vzdělávání dospělých

Doba od dokončení studia: 1,5 roku

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Hodnocení studijních výsledků je v kompetenci školy, nicméně myslím, že jsem byla průměrnou studentkou.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

V posledním ročníku vysoké škole jsem anglický jazyk nestudovala, ale v předminulém roce jsem byla na komunikativní úrovni cca B1.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano, neumím si představit, že bych studovala něco, co bych poté nemohla využít v profesním životě. Při výběru oboru studia jsem se řídila tím, co bych skutečně chtěla v budoucnu dělat.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

V zaměstnaneckém poměru cítím jistotu a je zde více cítit spolupráce týmu – celá firma jde za společným cílem. Jako OSVČ bych se v oboru HR realizovat v souvislosti s výhodami zaměstnaneckého poměru nemohla.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Při studiu jsem měla brigády, abych finančně pomohla rodině a zároveň jsem měla štěstí na skvělou dvouměsíční praxi v rámci studia v personální agentuře Dekra.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

25.000 Kč. Částku jsem odvodila dle nabídky zaměstnavatelů v inzerci.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktovala jsem, ale tuto možnost bych určitě uvítala.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Při hledání zaměstnání jsem využívala stránky Práce za rohem, Prace.cz a Jobs.cz, kde jsem našla i současného zaměstnavatele Allianz Pojišťovna, a.s.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Nejvíce přínosné pro mě byly akce formou přednášek bývalých studentů školy, kterou jsem studovala. Nabídky na veletrzích pro mě příliš přínosné nebyly.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ne.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Nyní dojíždím asi 35 min. Snesitelné maximum je pro mě cca 60 min.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ne.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25%

Pověst a image firmy: 10%

Pracovní náplň: 35%

Lidé a kultura ve firmě: 30%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, prostřednictvím akcí a porad.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, firemní hodnoty jsou: zaměření na zákazníka a trh, spolupráce, důvěra a podnikavost.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura u nás ve firmě se mi velice líbí. Nejvíce si Vážím důvěry, profesionality a komunikace na stejné úrovni. Určitě je to něco, co ovlivňuje nejen příchozí kolegy, ale i současné.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Nyní mě nic nenapadá.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Prezentace značky a celkově firmy je velice důležitá. Já to však vnímám jako hrdost, že pracuji ve společnosti, která má image a buduje celkové povědomí o práci, kterou pro lidi dělá.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Není to pro mě nijak zvlášť důležité. Osobní přístup preferuji například od své nadřízené při hodnocení.