Společnost Havel & Partners TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Patrikem Chrástem | EkonTech.cz


Společnost Havel & Partners TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Patrikem Chrástem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 11:43

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Patrik Chrást

Společnost: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Doba od dokončení studia: 6 měsíců

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Upřímně řečeno jsem nebyl nikterak vynikající student (premiant). Na známky jsem tolik nekoukal a byl jsem spíše typ studenta, co chce mít zkoušku hlavně za sebou.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Když to vztáhnu ke Společnému evropskému referenčnímu rámci, tak B2/C1.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Zpočátku studia jsem nevěděl, zda se budu právům věnovat i po dokončení fakulty. Velmi mě zaujala oblast letectví a letecké dopravy, ve které jsem ostatně následně získal první právnické zkušenosti. Díky tomu jsem zjistil, jak rozmanitý právní obor může být, ale především, že se jím dokážu uživit.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Když se člověk chce i nadále věnovat právu, ať už jako in-house právník nebo advokát, pracovnímu poměru se nevyhne (alespoň v určité části kariéry).

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Při studiu mě velmi zaujala letecká doprava, ve které jsem získal první pracovní zkušenosti, jako palubní průvodčí a load controller. Vždy jsem pracoval na hlavní pracovní poměr, takže především ve zkouškovém období bylo kombinovat studium a zaměstnání velmi náročné (počet hodin spánku rapidně klesal, ale když je člověk mladý.. ☺ ).

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Očekával jsem okolo 30.000 – 35.000,- Kč hrubého, přičemž jsem hlavně vycházel z informací od kamarádů a spolužáků, kteří již v oboru pracovali.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého současného zaměstnavatele jsem přes sociální síť nekontaktoval. Určitě bych takovou možnost uvítal (pokud se bavíme o období přibližně 10 – 15 let zpět, kdy svět ještě ani pořádně nevěděl, co to sociální síť je). Dnes už je taková možnost samozřejmostí.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Především z internetu, server Jobs.juristic.cz a z inzerátů, které sdíleli kamarádi na sociální síti Facebook. O současném zaměstnavateli jsem se dozvěděl od šéfa z bývalého zaměstnání, který si mě lidově řečeno „vytáhl“.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Musím se přiznat, že jsem takovým akcím nikdy nevěnoval velkou pozornost. Nicméně věřím, že akce pořádané potenciálními zaměstnavateli svůj přínos určitě mají, byť za sebe nedokážu přesně určit jaký. ☺

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Musel jsem se přestěhovat kvůli studiu na vysoké škole a v Praze jsem již zůstal.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Denně dojíždím asi 7 minut tramvají, případně 15 – 20 minut pěšky. Myslím si, že 45 – 60 minut je pro mě maximum. Pak už cesty začínají ukrajovat podstatnou část dne.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Zde si do dnešního dne vyčítám, že jsem nevyužil programu Erasmus. Určitě bych se v budoucnu rád podíval i do zahraničí, a to zejména do Francie (kvůli francouzštině).

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25%

Pověst a image firmy: 20%

Pracovní náplň: 15%

Lidé a kultura ve firmě: 40%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Myslím si, že v tomto je naše společnost velmi dobrá.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Naše kancelář staví na čtyřech základních hodnotách - dlouhodobém partnerství, strategickém uvažování a neustálém rozvoji a inovacích, společenské angažovanosti a silném týmu špičkových odborníků.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Je nás sice hodně, ale přesto u nás vždy panuje neformální a přátelská atmosféra. Myslím si, že všeobecné tykání (od studenta po řídícího partnera) je velkým přínosem pro nově přicházející. Člověk se hned cítí vítanější a jako součást týmu.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Určitě bych nejprve před dokončením studia využil programu Erasmus, opět někam do Francie, opět zejména kvůli francouzštině. ☺ Jinak bych nic jiného neměnil, jsem rád zejména za zkušenosti získané prací v Českých aeroliniích a možnost nahlédnout „pod pokličku“ fungování letecké společnosti.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Opět se musím přiznat, že čím starší jsem, tím více zjišťuji, jak sociální sítě k životu nepotřebuji. Mám skvělou přítelkyni, rodinu a úzký okruh nejbližších přátel, tedy vše, co potřebuji. A i když Facebook, Instagram, LinkedIn mám, tak je používám hlavně pro komunikaci s přáteli a domlouvání se, kdy a kde se sejdeme. Za užitečný považuji zejména Twitter, kde mnohdy ve 280 znacích dostanete více informací, než v celém článku někde na internetu.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ne, to pro mě není důležité. Pro mě je důležité, aby komunikace od zaměstnavatele byla vždy jasná, čitelná a obecně transparentní. Aby bylo zřejmé, jaké panují podmínky u zaměstnavatele, jaké je rozdělení kompetencí, jaké se chystají změny.