Společnost Dentons TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Annou Urbanovou | EkonTech.cz


Společnost Dentons TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Annou Urbanovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 12:56

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Anna Urbanová

Společnost: Dentons

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Právnická fakulta UK, Kent Law Scholl - Master of Laws (Medical Law and Ethics)

Doba od dokončení studia: 1 rok a 5 měsíců

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Nikdy mi nedělalo problém sednout si k učení a „nabiflovat“ se i větší objem informací. Souvislosti a logiku v naučených definicích se mi nicméně podařilo najít až časem, spíše v druhé polovině studia. Mám pocit, že k této dovednosti studenti českých vysokých škol často vedeni nejsou.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Vzhledem k tomu, že předposlední rok studia jsem strávila ve Velké Británii, měla jsem angličtinu na slušné komunikativní úrovni.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Určitě ano, byl to pro mě logický krok i vzhledem k tomu, jak jsem se profilovala během studia.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

K začínající kariéře v advokacii je nezbytné absolvování tříleté koncipientské praxe. Zaměstnanecký poměr v advokátní kanceláři je proto v podstatě jedinou variantou.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, vlastně už od prvního ročníku na vysoké škole. Studium práva má obecně tu výhodu, že nenutí člověka sedět na přednáškách a seminářích 5 dní v týdnu. Student má rozvrh do velké míry ve svých rukách a může ho přizpůsobovat času, který chce strávit jinak než nabýváním teoretických znalostí.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

V době, kdy jsem dokončovala školu, jsem již dostala nabídku od jiné mezinárodní kanceláře podobného typu jako je Dentons. Díky tomu jsem měla jistou představu. Očekávala jsem zhruba 40 – 50 tisíc korun.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, ale určitě by bylo fajn mít tu možnost.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Velmi časté byly informace skrze sociální sítě (studentské ročníkové skupiny). O Dentons jsem toho věděla poměrně dost od spolužáků a kolegů z advokátní kanceláře, kde jsem tehdy pracovala. Na inzerát jsem nicméně odpověděla „postaru“ přes jobs.cz.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Myslím, že obecně velice přínosné jsou veškeré akce a aktivity, kde se člověk trochu „otrká“, naučí se vystupovat, prezentovat svůj názor, mluvit s lidmi, tvořit si kontakty. To jsou zkušenosti, které při běžném studiu příliš nezískáte.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ne.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Cesta do práce mi ode dveří ke dveřím zabere zhruba 30 minut. Dovedu si představit dojíždění maximálně do hodiny.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

V budoucnu bych určitě chtěla strávit nějaký čas prací mimo Českou republiku, například v jedné z našich zahraničních kanceláří, přičemž v tomhle směru za mě platí: čím déle, tím lépe. Jakákoliv zahraniční zkušenost je podle mého názoru k nezaplacení.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25%

Pověst a image firmy: 15%

Pracovní náplň: 35%

Lidé a kultura ve firmě: 25%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, alespoň virtuálně máme neustálý přísun informací o tom, na jakých projektech se podílejí naši kolegové z celého světa, což může být velmi motivující.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Kromě již zmíněné komunikace je na Dentons sympatické, že se snaží jít s dobou a věnuje se aktuálním otázkám jako je diverzita, postavení žen v práci i mimo ni, ochrana životního prostředí atd.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura se samozřejmě může velice lišit v rámci různých týmů, které ve firmě působí. Já nicméně velice oceňuji neformální a přátelskou atmosféru, která nemusí být v advokátní kanceláři samozřejmostí, a možnost jakýkoliv případný problém komunikovat.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Ke konci studia bych toho nejspíše moc nezměnila – v té době jsem se již soustředila spíše na praxi v mezinárodní advokátní kanceláři, což mi dává smysl i zpětně. Pokud se ale podívám do začátků na vysoké škole, určitě bych se více věnovala studiu než práci, přičemž bych se zaměřila na aktivity nad rámec povinných předmětů, jako jsou moot courts (simulované soudní procesy) nebo stáže.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Je to myslím naprosto nezbytné, vytištěné inzeráty vyvěšené na nástěnce na fakultě už dnes asi nikoho nedojmou ☺.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Rozhodně ano, ani ve velké společnosti se zaměstnanec nechce cítit jako pouhé číslo.