Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Janem Sekretem | EkonTech.cz


Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Janem Sekretem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 18:59

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Mgr. Jan Sekret

Společnost: Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta         

Doba od dokončení studia: 14 měsíců

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Na rozdíl od celé řady spolužáků jsem při studiu práv nebyl nijak přehnaně ambiciózní a učivu věnoval jen minimální pozornost. Přesto jsem studiem prošel bez větších problémů. Daleko více jsem se naučil a stále učím v průběhu koncipientské praxe.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Sám bych svou angličtinu zhodnotil jako velmi dobrou, a to především díky práci v zahraničí.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Až do státnic jsem si nebyl pořádně jistý, jakým směrem se chci vlastně vydat, ale to mě příliš neznepokojovalo, protože výhodou studia práv je široká uplatnitelnost absolventů napříč obory. Teprve po státnicích jsem se rozhodl pro advokacii.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Koncipientská praxe samostatné podnikání prakticky vylučuje, takže tato otázka byla do značné míry vyřešena již od počátku.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během studia jsem získával pracovní zkušenosti zejména mimo obor práva. Pracoval jsem například jako stevard v letadle nebo barman – číšník ve španělských restauracích a klubech. Samozřejmě jsem si vyzkoušel též praxi v oboru, nicméně nechtěl jsem se ochudit o příležitost vyzkoušet si něco jiného tím, že bych trávil celé dny v advokátní kanceláři a v podstatě si jenom hrál na právníka. Co se týče časové náročnosti, při studiu práv není žádný problém být někde zaměstnán, a to dokonce na plný úvazek.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Očekával jsem hrubou nástupní měsíční mzdu v rozmezí 25 -30 tisíc Kč. Tuto částku jsem odvodil od informací, které jsem měl od svých přátel v oboru.     

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Současného zaměstnavatele jsem přes sociální sítě nekontaktoval a zřejmě by mě to ani nenapadlo.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Pro absolventy právnických fakult se nabízí zejména specializovaný internetový portál, na kterém jsou zveřejňovány nabídky zaměstnání v oboru dennodenně.  Zde jsem narazil na inzerát Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák s.r.o., kterou jsem kontaktoval. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejznámější advokátní kancelář v oboru trestního práva, povědomí o ní jsem měl již během studia. To pak ovlivnilo i mé rozhodování.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Já osobně jsem se těchto akcí nezúčastňoval, což souvisí s tím, že jsem se nechtěl již během studií omezit pouze na pomocnou práci v advokátní kanceláři. Zejména skeptický jsem pak byl k různým veletrhům pracovních příležitostí pořádaných na fakultě, které na mě působily dojmem náboru levné pracovní síly v podobě studentů. Chápu však, že pro zaměstnavatele jsou tyto akce nezbytností.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Přestěhovat jsem se nemusel, v Praze žiji již od začátku studií.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Denně dojíždím do práce cca 30 minut, což je pro mě snesitelné.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

V zahraničí jsem pracovně část svého života strávil. Získal jsem tím zejména schopnost adaptovat se na život v cizí zemi, zlepšil jsem si jazyk a samozřejmě také výdělek byl vyšší než v ČR. S ohledem na rodinu i na obor, ve kterém se pohybuji, bych v budoucnu chtěl zůstat v ČR. Nejsem velkým zastáncem samoúčelných pracovních stáží v zahraničí, jejichž jediným výstupem je zmínka v profesním životopisu.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25 %

Pověst a image firmy: 20 %

Pracovní náplň: 30 %

Lidé a kultura ve firmě: 25 %

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Vizí, kterou se naše advokátní kancelář snaží úspěšně naplňovat, je především udržení jejího postavení renomované české advokátní kanceláře, která svým klientům poskytuje vždy nadstandardní služby. O tom svědčí mimo jiné umístění na nejvyšších příčkách oborových žebříčků, kterému zejména v oblasti trestního práva je naše advokátní kancelář již přes deset let dominuje.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Explicitně stanovená pravidla v naší advokátní kanceláři nejsou, nicméně existují zde určité nepsané hodnoty, které všichni dodržují. Kromě požadavku na odbornou erudici advokátů a advokátních koncipientů je to zejména důraz na komunikaci s klientem a naprostou diskrétnost, která je nejen v oblasti trestního práva zcela zásadní.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Prostředí v naší advokátní kanceláři je přátelské. Celkově mi pak vyhovuje, že  u nás neexistuje kategorické rozdělení na advokáty a koncipienty, takže se kdykoliv můžu obrátit na zkušenějšího kolegu s jakoukoliv žádostí o radu. Tato firemní kultura určitě usnadňuje integraci do kolektivu i pro nově příchozí kolegy.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Určitě ne.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Sociální sítě jsou samozřejmě fenoménem, který v současnosti musí každá společnost reflektovat a nejinak je tomu i v případě naší kanceláře. Ta se snaží aktivně působit zejména na Facebooku, a to formou atraktivní i pro neprávníky.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ve vztahu k mé práci je důležitá především zpětná vazba, které se mi dostává v potřebné míře.