Rozhovor: Aneta Jiroutová - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Aneta Jiroutová - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 13:53

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Aneta Jiroutová

Pracovní pozice: Category Manager, Ahold Czech Republic

Vystudovaná VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Myslím, že jsem byla zodpovědná studentka. Snažila jsem se nenechávat nic náhodě a na zkoušky jsem se vždy připravila tak, aby mě téměř nic nepřekvapilo. Studijní výsledky v podstatě reflektují to, zda obor, který jste si ke studiu zvolili, vás baví. Měla jsem to štěstí, že obor Ekonometrie a operační výzkum mi byl v podstatě „šitý na míru“ – je to sice obor náročný, ale lehce aplikovatelný do praxe. 

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Angličtinu jsem v posledním ročníku vysoké školy (rok 2014) měla na pokročilé úrovni, přestože kurz angličtiny jsem na VŠE zakončila zkouškou již v roce 2010. Avšak nejvíce jsem se rozmluvila v současném zaměstnání – komunikace v angličtině s nadřízenými, kolegy a dodavateli je zde na denní bázi. Společnost AHOLD ČR dává zaměstnancům možnost rozvoje v rámci kurzů angličtiny s profesionálními lektory.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Můj obor byl úzce specializovaný, se zaměřením na znalost problematiky kvantitativní analýzy ekonomických procesů na mikro i makroekonomické úrovni. V průběhu studia jsem byla přesvědčena, že se tímto oborem budu živit i v pracovním životě. V době, kdy jsem se poprvé dostala do sféry obchodu, jsem postupně poznávala, že analytické myšlení a postupy, které jsem se na vysoké škole naučila, zde budu moci prakticky uplatnit v každodenní práci na komerčním oddělení. 

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Absolventi oboru, který jsem vystudovala, se uplatňují především v orgánech veřejné správy, výzkumných centrech, bankách, VŠ či národních a zahraničních firmách. Pro mě tedy byla volba kariéry v zaměstnaneckém poměru téměř jistá. Nadnárodní řetězec Albert mi poskytl dobré pracovní podmínky, kvalitní zázemí, benefity a především prostor pro kariérní a osobní rozvoj.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

V průběhu studia na bakalářském stupni jsem po dobu 2 let pracovala na dohodu o pracovní činnosti ve společnosti zabývající se výrobou a dovozem kvalitního potravinářského zboží na pozici Trade marketing assistant. V září 2012 mne Albert umožnil pracovat na poloviční úvazek na pozici Merchandising assistant na komerčním oddělení a po vzájemné domluvě jsem již začátkem roku 2013 nastoupila na hlavní pracovní poměr. Po 2 letech ve firmě jsem dostala možnost pracovat na pozici Category Manager Junior a nyní jsem uspěla ve výběrovém řízení na pozici Category Manager. Zkombinovat studium, práci a osobní život byla sice výzva, které jsem musela obětovat spoustu času, úsilí a odhodlání, ale byla to zkušenost k nezaplacení.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Neočekávala jsem, že se po absolvování vysoké školy ihned dostanu do top managementu nějaké významné firmy s nástupním platem 100 tis. Kč měsíčně. Byla jsem si vědoma toho, že musím někde začít a stát nohama na zemi. Moje dolní platová hranice byla 20 tis. Kč. Snažila jsem se částku odvodit dle zkušeností a zkoumáním trhu práce.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Současného zaměstnavatele jsem nekontaktovala přes sociální síť, ale věřím, že to je v současné době jedna z nejlepších a efektivních možností. 

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Možností pro hledání práce je bezpočet. Práci jsem hledala na veletrzích práce, webových portálech a stránkách konkrétních společností. 

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Pravidelně jsem se zúčastnila Veletrhu pracovních příležitostí ŠANCE, organizované přímo na půdě VŠE.  Pro studenty je to skvělá možnost, jak se osobně setkat a promluvit si s potencionálními zaměstnavateli a získat povědomí o uplatnění na trhu práce. 

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Ze svého rodného města jsem se kvůli práci stěhovat nemusela, ale kdyby to situace vyžadovala, určitě bych neváhala.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Momentálně do práce dojíždím cca 45 minut v jednom směru, ale mám zkušenosti i s dojížděním skrz celou Prahu, což si vyžadovalo cca 1,5 hodiny, a to pro mne znamenalo i snesitelné maximum.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Určitě bych se kariéře v zahraničí v budoucnu nebránila. Poznala bych jinou firemní kulturu, prostředí, zdokonalovala angličtinu nebo se naučila nový cizí jazyk.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě       30 %

Pověst a image firmy      20 %

Pracovní náplň       30 %

Lidé a kultura ve firmě       20 %