Společnost Avast Software s.r.o. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Alenou Vohankovou | EkonTech.cz


Společnost Avast Software s.r.o. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Alenou Vohankovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 13:22

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Alena Vohanková

Společnost: Avast Software s.r.o.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Evropská integrace

Doba od dokončení studia: červen 2019

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Školou jsem se nikdy moc nestresovala, vždy jsem se zaměřovala spíše na praxi. Zkoušky jsem vždy zvládla a většina předmětů mě bavila, a tak jsem byla do studia ponořená, ale pokud mě nějaký předmět nebavil a nic mi nepřinášel, známky jsem neřešila.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Státní zkoušku z angličtiny jsem složila na úrovni C1. První větší zájem o studium jazyků jsem projevila ještě na gymnáziu, kdy jsem v předposledním ročníku odjela o prázdninách pracovat do Anglie. Zaměření vysoké školy jsem si vybrala vlastně také kvůli jazykům, bavila mě francouzština a tak jsem jí i začala studovat na Jihočeské univerzitě, díky tomu jsem se pak dostala na pracovní stáž do Bruselu a celý poslední rok bakalářského studia jsem strávila ve Francii. Na magistru jsem pak ve studiu francouzštiny i angličtiny pokračovala.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

V oboru, který jsem studovala, jsem pracovala během školy, ale zjistila jsem, že mě to nenaplňuje a odešla jsem do zcela odlišného oboru.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Po ukončení školy jsem zvolila zaměstnanecký poměr, neboť si plně uvědomuji výhody zaměstnaneckého poměru. S čím dál větším důrazem na zaměstnanecké benefity a péči o zaměstnance se mi to i nyní zdá opravdu výhodné. Do budoucna se ale podnikání nebráním.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, na bakalářském i magisterském studiu jsem pracovala v oboru na částečný úvazek. Náročné to rozhodně bylo, zejména v závěru bakalářského a magisterského studia, ale zpětně bych neměnila.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Očekávala jsem kolem 40 000.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, o nabídce zaměstnání jsem se dozvěděla od kamarádky, která ve stejné firmě již pracovala.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Tipy na nabídky zaměstnání jsem získávala především přes sociální sítě - LinkedIn a Facebook. Ale jak zmiňuji výše, o nabídce zaměstnání u současného zaměstnavatele jsem se dozvěděla od kamarádky, která ve stejné firmě již pracovala. 

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Na VŠE se pravidelně konal pracovní veletrh Šance. Myslím si, že to je skvělá příležitost, jak se dozvědět o nových možnostech.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Z Pičína, mé rodné vesnice, do Prahy jsem se přestěhovala již na začátku studia a ráda jsem v Praze zůstala. Je tu více pracovních příležitostí a také lepší uplatnění v mém oboru.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Aktuálně 35 minut. Snesitelné maximum by bylo určitě do jedné hodiny s ohledem na situaci v Praze.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ano, ráda poznávám nové kultury a zvyky. Člověk by si dle mého názoru měl čas od času rozšířit obzory a vystoupit z komfortní zóny. Na pracovní stáži v zahraničí jsem byla během bakalářského studia, konkrétně v Bruselu na Velvyslanectví ČR.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25%

Pověst a image firmy: 10%

Pracovní náplň: 40%

Lidé a kultura ve firmě: 25%

Nejdůležitější je pro mě náplň práce. Potřebuji, aby mě práce bavila, abych se do práce každé ráno těšila.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, tyto hodnoty mi byly skvěle komunikovány už při náborovém procesu.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, všichni jsme o nich pravidelně informováni.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

 Již od začátku náborového procesu víte, že v Avastu chcete pracovat. Neformální, ale profesionální prostředí, které je otevřeno i vaší rodině a mimopracovním zájmům. 

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Ne. Se svými rozhodnutími jsem spokojená a stojím si za nimi. Jsem ráda, že jsem se rozhodla nelpět na práci v oboru, který jsem studovala a věnovat se tomu, co mě opravdu baví.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Prezentace firem na sociálních sítích je velice důležitá, zvlášť pro velké firmy je těžké sledovat nové trendy a firemní procesy často novým trendům nefandí. Ve velkých firmách musí být vše nové a inovativní schválené hned několika osobami od vyššího až po top management, bohužel na těchto pozicích jsou často osoby, které nové trendy nesledují a nerozumí jim. Jsem ráda, že v Avastu je firemní kultura otevřená všem nápadům. I stážista tak může přijít s inovativním nápadem a nikdo ho nezavrhne, ale naopak o nových trendech probíhá živá diskuze.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano, přesně to nacházím v Avastu, firma se nám vždy snaží vyjít vstříc a zajímá se o naše potřeby a názory. Máme tu neformální, ale profesionální prostředí, které je otevřeno i vaší rodině a mimopracovním zájmům.