Společnost Bayer s.r.o. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Lukášem Verbou | EkonTech.cz


Společnost Bayer s.r.o. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Lukášem Verbou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 16:05

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: MUDr. Lukáš Verba

Společnost: Bayer s.r.o. 

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Všeobecné lékařství

Doba od dokončení studia: 6 měsíců

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Štúdium medicíny si vyžaduje istú dávku sebazaprenia, mnoho prebdených nocí a hodín strávených za knihami. Adaptovať sa na obrovské kvantum učiva a odoprieť si tréning mi zo začiatku robilo problém.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Prvé roky na VŠ som „profitoval“ z gymnaziálnych znalostí (maturita z AJ). Neskôr sa nabalili nejaké slovíčka, nakoľko sme museli absolvovať skúšku z predmetu „Angličtina pro lékaře“. Avšak najväčší progres som pozoroval v období, keď som pracoval pre nemenovanú hostiteľskú platformu, kde som musel anglický jazyk využívať každodenne.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

S myšlienkou uplatniť svoje teoretické znalosti v nemocnici som sa pohrával, dá sa povedať, až do konca štúdia. Avšak uvedomoval som si, že pracovať v danom systéme a podmienkach, ktoré sú v ČR alebo na Slovensku momentálne nastavené, pre mňa nebude to pravé.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Nad podnikateľskou cestou som v priebehu štúdia neuvažoval, nakoľko začať podnikať ako mladý lekár je priam nemožné.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem? 

S brigádami popri štúdiu som začal už od prvých mesiacov pobytu v Prahe. Boli to práce, ktoré nesúviseli s mojou budúcou profesiou, ale vzhľadom k situácii, boli nevyhnutné. S postupom času som získaval kontakty a pomocou nich sa snažil venovať niečomu, čo by som vo svojej budúcnosti zúročil, napríklad zlepšiť si jazykové znalosti, zefektívniť prácu na PC alebo trénovať si komunikáciu s pacientom.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Očakávania neboli vysoké, nakoľko lekár-absolvent postupuje podľa tabuľkového platu. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som sa nakoniec rozhodol ísť iným smerom. 

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval, nakoľko som o takejto možnosti nevedel, a nebol som jediný. Mnohí moji spolužiaci netušia, že sa dá zamestnať aj niekde inde ako v štátnom, či v súkromnom nemocničnom sektore. Nemyslím si, že by možnosť kontaktovania svojho potenciálneho zamestnávateľa prostredníctvom sociálnej siete v odvetví zdravotníctva niečo zmenila.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Ako som spomínal, zvolil som si cestu, ktorou šlo mizivé percento mojich spolužiakov. Najväčšiu zásluhu na tom mal vplyv okolia, pretože zopár mojich blízkych známych sa rozhodlo ísť podobným smerom. O možnosti zamestnať sa ako lekár-absolvent v inom ako tradičnom nemocničnom sektore, som sa dozvedel od svojho dobrého kamaráta.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Samozrejme, že sú. V rámci rôznych workshopov sme mali možnosť sledovať ako to funguje v jednotlivých nemocniciach. Zistiť, aké sú požiadavky, reálna náplň, či pracovné podmienky a povinnosti absolventa.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Presťahoval som sa do Prahy za štúdiom, kde som aj napokon zostal žiť. Rozhodnutie bolo pragmatické – vyššia úroveň a kvalita výuky, množstvo zahraničných stáží, rovnocenná šanca uspieť a objektívne hodnotenie na prijímacích pohovoroch. Samozrejme, že potreba zmeny a osamostatnenia sa zohrala takisto svoju rolu. 

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Jazdím denne metrom, asi 40 minút, čo už hodnotím ako dostatočný dôvod na to, presťahovať sa :) Ranné cestovanie však záleží aj od nálady, niekedy cesta zbehne ako nič, inokedy sa zdá byť nekonečná. Každopádne, v Prahe je mnoho možností na bývanie, a preto verím, že sa moje ranné cestovanie čoskoro skráti.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

V štátnicovom období som sa pohrával s myšlienkou zúročiť znalosť taliančiny a vycestovať na sever Talianska, kde žijú a pracujú moji rodičia. Nakoľko som však dostal možnosť pracovať v nadnárodnej spoločnosti, kde väčšinu času komunikujeme v cudzom jazyku, tak sa táto moja „túžba vycestovať“ čiastočne naplnila. Avšak možnosť kariérneho posunu za hranice Českej Republiky istotne nevylučujem.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 15% – Finančné ohodnotenie je v dnešnej materiálnej dobe veľmi dôležité, avšak nie najdôležitejšie. Možnosť kariérneho rastu je takisto kľúčový aspekt, ale pre mňa je momentálne dôležitejšie pracovať vo fungujúcom kolektíve, kde sa ochota viesť mladých kolegov považuje za prvoradú. 

Pověst a image firmy: 20% – Samozrejme, že to zohráva svoju rolu, avšak ako absolvent musím nadobúdať nové skúsenosti, takže to pre mňa osobne momentálne nie je rozhodujúce.

Pracovní náplň: 30% – Pokiaľ práca človeka baví, tak mu nechýba drajv. Kde je drajv, tam nechýba výkonnosť a s výkonnosťou prichádzajú výsledky, ktoré každého z nás ešte viac motivujú. 

Lidé a kultura ve firmě: 35% – Priateľský pracovný kolektív a správna firemná kultúra je hlavnou súčasťou pozitívnej atmosféry na pracovisku.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

„Science for a better life“ – inovácia a efektivita v prevencii a liečbe, eco-friendly prístup a charitatívna firemná činnosť. Táto vízia spoločnosti si ma už od začiatku získala. 

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Bayer uznáva tieto hodnoty: Leadership, Integrity, Flexibility, Efficiency – LIFE, s ktorými sa naplno stotožňujem.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Pri svojom nástupe som ako najdôležitejší aspekt vnímal prístup našich tím lídrov - maximálna ústretovosť za každých okolností, takt v komunikácii a záber na individuálny rast každého z nás.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Nebolo to tak dávno, takže istotne nie.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Je dôležité nestratiť krok v propagácii svojej značky aj skrz sociálne siete. Ak môžem byť úprimný, tak vo všeobecnosti kampane na sociálnych sieťach nesledujem, takže sa k tomu nedokážem vyjadriť.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Samozrejme, že áno! Naši tím lídri nám v mnohom vychádzajú v ústrety, čo považujem za najdôležitejší faktor priateľského a fungujúceho pracovného kolektívu.