Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Dominikou Strumienskou | EkonTech.cz


Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Dominikou Strumienskou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 10:51

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Dominika Strumienská

Společnost:Hyundai Motor Manufacturing Czech

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Národní Hospodářství

Doba od dokončení studia:  1 rok

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Myslím si, že jsem byla průměrným studentem. Dobré výsledky jsem měla zpravidla u předmětů, které pro mě byly zajímavé a bavily mě (např. díky způsobu jakým nám látka byla předána).

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Na takové úrovni, kdy jsem dokázala relativně plynule komunikovat. Komunikace v angličtině se mi značně zlepšila díky pobytu v zahraničí, ačkoliv šlo jen o 3 měsíce. Využila jsem možnosti vycestovat do USA přes  Work and Travel a pracovala jsem na pozici, kde jsem musela každodenně komunikovat s lidmi. 

Dále musím podotknout, že jsem měla velmi kvalitní angličtinu již na základní škole, což mi dalo skvělý základ pro další léta.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Řekla bych, že mi nešlo ani tak o obor, ale spíše o zaměření, které bylo ekonomické. Můj obor mě sice bavil, ale nelpěla jsem na pozici, která by mu zcela odpovídala.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Během studia jsem neměla jasnou představu, jakým směrem budu pokračovat. K podnikání je potřeba nápad, ten jsem neměla, proto pro mě zaměstnanecký vztah byla jasná volba. Zaměstnanecký vztah pro mě rovněž představoval větší jistotu/stabilitu, což je pro mě důležitý atribut.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Vykonávala jsem pouze drobné brigády, které nesouvisely s mým studijním oborem. Práci jsem si mohla organizovat dle mých časových možností, takže se dalo vše v pohodě zvládat.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Neměla jsem očekávání, spíše jsem si zvolila hranici, pod kterou jsem nechtěla jít. Přibližnou představu o částce jsem si odvodila na základě nabídek různých firem, které měly zájem o absolventy.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktovala. Určitě bych v té době ocenila jakoukoliv další možnost, jak zaměstnavatele kontaktovat.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Tipy jsem získávala od svých známých nebo brouzdáním na internetu.  Jestli si dobře vzpomínám, tak to byla inzerce - Práce.cz

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Byla to Kariéra+. Člověk měl skvělou možnost získat konkrétní informace od různých zaměstnavatelů. Navíc jednotlivé zaměstnavatele často zastupovali absolventi, což jsem považovala za dobrou příležitost, jak získat odpovědi na otázky z pohledu studenta.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Stěhovat jsem se nemusela.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Dojíždím přibližně 20 minut. Moje maximum je 1 hodina.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Záleželo by na časovém rozpětí, upřednostňuji však vykonávat práci spíše v ČR. V zahraničí jsem pracovala, ale jednalo se o vždy o poměrně krátkou dobu. Rodina pro mě hraje důležitou roli, a proto z dlouhodobého hlediska spíše volím práci v ČR.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25% - Odměňování je pro mě jakousi motivací, tak stejně jako možnost kariérně růst.

Pověst a image firmy: 15% - Pověst pro mě není až tak důležitá, ale neříkám, že pro mě nehraje vůbec žádnou roli.

Pracovní náplň: 30% - Práce mě musí bavit a naplňovat, abych ji mohla dlouhodobě vykonávat.

Lidé a kultura ve firmě: 30% - Je pro mě značně důležitá dobrá pracovní atmosféra. V přátelském prostředí se vždy pracuje lépe, člověk je schopen se tak lépe na svou práci, a tak zvyšuje i svou produktivitu.

Pracovní náplň a lidé/kultura ve firmě – obě oblasti pro mě mají stejnou váhu.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, myslím si, že směřuje směrem, jaký byl zvolen.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, používá. Je definováno 5 klíčových hodnot.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura je specifická a myslím si, že ovlivňuje přicházející kolegy.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Ne, myslím si, že jsem tam, kde mám být.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Myslím si, že sociální sítě jsou momentálně klíčovým místem, kde prezentovat svou značku. A to proto, že je to místo, kde je možné oslovit obrovské množství lidí. Na sociálních sítích se já osobně snažím trávit co nejméně času, proto nejsem schopná adekvátně odpovědět na druhou otázku.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?
 
Myslím, že osobní směřování komunikace má své kouzlo. Dle mého, téměř každého osloví personalizovaná komunikace mnohem více. Tudíž ano, je pro mě důležité takto směrovat komunikaci.