Společnost ČEPS, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Tomášem Zajacem | EkonTech.cz


Společnost ČEPS, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Tomášem Zajacem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 13:09

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Tomáš Zajac                    

Společnost: ČEPS, a. s.                                                                 

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, studijní program Elektroenergetika                  

Doba od dokončení studia: 9 měsíců 

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Mé studijní výsledky se pohybovaly na úrovni A - C, v závislosti na tom, jak mě dané téma nebo předmět oslovily a zaujaly. Některé aspekty studia, zejména ty praktické, jako bakalářská a diplomová práce, mě zas nadchly natolik, že jsem si za ně odnesl ceny děkana.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Paradoxně, má angličtina v průběhu studia na vysoké škole spíše stagnovala, než rostla - pokud nepočítáme pár povinných hodin odborné angličtiny a samostudium pomocí Netflixu. I navzdory tomu se mi povedlo udržet jí na úrovni C1, kterou jsem získal již během studia na střední škole díky soukromým kurzům angličtiny.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano. Již od posledního ročníku bakalářského studia jsem věděl, že má budoucnost patří energetice. A proč? Jedná se o obor, který je navzdory zažitým představám oborem dynamickým a podílet se na projektech, které transformují českou a evropskou energetiku je věc, kterou jsem si nemohl nechat ujít.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Směrem k zaměstnaneckému poměru mě to táhlo tak nějak přirozeně. S ohledem na “velkou” elektroenergetiku, kterou jsem chtěl dělat, jsem neviděl prostor pro samostatné podnikání. Nicméně má současná pozice umožňuje dostatečnou seberealizaci, proto tohoto rozhodnutí nelituju.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Pracovní zkušenosti (ty oborové i mimo-oborové) jsem získával zásadně během prázdnin/v období volna.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Má očekávaná mzda byla na úrovni 35 – 38 tisíc Kč. Částka se odvíjela zejména ze statistik platů v oblasti energetiky, ze statistik platů v lokalitách, kde jsem práci hledal a v neposlední řadě od nákladů na život v daných lokalitách. Plus nějaká ta rezerva navíc. :)

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Současného zaměstnavatele jsem v kontextu pracovních příležitostí kontaktoval osobně, a udělal bych to tak i znovu. Nicméně tato možnost existuje, jak přes naše webové stránky, tak přes LinkedIn. Proto bych tuhle možnost přímo nevyžadoval, nicméně jsem rád, že pro ostatní uchazeče existuje.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Obecně jsem se spoléhal na portály, které agregují nabídky zaměstnání, na individuální stránky jednotlivých společností a také pracovní veletrhy pro vysokoškoláky. Společnost ČEPS jsem znal z více zdrojů – akce Letní škola ČEPS, odborné přednášky na VŠ, články na webech o technice, ekonomii, a také díky sponzorským aktivitám.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Ve výsledku to byly dedikované veletrhy pro studenty a absolventy, letní akademie, a také odborné přednášky a semináře. Pro mě má větší hodnotu osobní kontakt s lidmi pracujícími v dané společnosti, než číst popis pracovní pozice na webu.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Nemusel, chtěl jsem. Se stěhováním a životem mimo rodně město (i stát) jsem měl po pěti  letech studia v Brně bohaté zkušenosti, proto jsem to nepovažoval za zásadní změnu. Ve výsledku mě kromě pracovní nabídky lákal život v Praze.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Díky skvělé možnosti využívat ubytování, které zajišťuje ČEPS svým zaměstnancům, mám práci v pěší vzdálenosti pěti minut. Mé maximum, co se dojezdové vzdálenosti týče, je půl hodiny.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Stáž v zahraničí považuji za zkušenost, kterou bych si jednou jednoznačně rád vyzkoušel.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě 25 %            

Pověst a image firmy 20 %

Pověst firmy je specifický ukazatel – záleží na interakci firmy s okolím, které někdy může poskytovat negativní feedback i navzdory veškeré snaze. Na image společností přihlížím, ale není to rozhodující faktor.

Pracovní náplň 25  %

Pracovní náplň je z mého pohledu přímo spojená s možnostmi růstu. Pro mě se jedná o druhou nejdůležitější oblast, která má přímý vliv na mou spokojenost na dané pracovní pozici.

Lidé a kultura ve firmě 30 %

Lidé a firemní kultura jsou pro mě na prvním místě. Bez ohledu na pracovní náplň, kombinace správné chemie v kolektivu a vyspělé firemní kultury vede k pracovnímu prostředí, ve kterém je radost pracovat.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, a vzhledem k povaze informací a důležitosti náplně firemního poslání to dle mého názoru firma zvládá velice dobře.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Používá – Odpovědnost, Progresivita, Profesionalita, Etika, Soudržnost. Z mého pohledu je nemá jen vydefinované, ale také je naplňuje a řídí se jimi.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Dle vlastní zkušenosti musím poznamenat, že firemní kultura ovlivňuje nové kolegy značně pozitivně. Zázemí, které firma poskytuje, v kombinaci s firemní filozofií a téměř rodinnou atmosférou, vytváří pracovní prostředí, do kterého je radost se vracet.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Bude to znít jako klišé, ale kdybych měl možnost se rozhodnout znovu, udělal bych vše téměř stejně. Možná trochu lituji toho, že jsem nevyužil nabídku začít pracovat na mé současné pozici na part-time již během posledního semestru.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Využití sociálních sítí skrývá obrovské možnosti, nejen pro oslovení potenciálních zaměstnanců, ale taky pro zlepšení vnímání značky společnosti. Aktivita ČEPS na sociálních sítích (LinkedIn, Facebook) mi osobně přijde velmi zajímavá, zejména z pohledu informování jak odborné, tak laické veřejnosti o naší činnosti.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Do jisté míry, ale personalizovaná komunikace pro mě není prioritní.