Společnost Česká spořitelna TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Karolínou Liscovou | EkonTech.cz


Společnost Česká spořitelna TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Karolínou Liscovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 18:53

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Karolína Liscová

Společnost: Česká spořitelna

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření:

Bc.:Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní vztahy-diplomacie

Mgr.: Aarhus University (Dánsko), obor Mezinárodní vztahy

Doba od dokončení studia: 1 rok

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Ke studiu jsem přistupovala zodpovědně, takže jsem ve škole nikdy neměla problémy s opakováním předmětů nebo prodlužováním studia. Na druhou stranu mi úplně nezáleželo na tom, mít co nejlepší známky. Šlo mi spíš o to, co si z daného předmětu odnesu za zkušenosti a znalosti, než jakou dostanu známku.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Magisterské studium jsem absolvovala v Dánsku a obor byl v angličtině, anglicky jsem tedy mluvila plynule. Anglicky jsem se naučila částečně na střední škole, možná víc jsem se toho ale naučila sledováním filmů a seriálů v angličtině:) Dost mi také pomohly jazykové kurzy v zahraničí a to hlavně abych se rozmluvila a nebála se mluvit.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Během studia jsem absolvovala stáž v oboru, který jsem studovala. Byť byla stáž velice zajímavá, zjistila jsem během ní, že nechci zůstávat v oboru, který jsem studovala. Po škole jsem tedy hledala práci primárně mimo obor.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Věděla jsem, že po škole bych raději nastoupila do práce jako zaměstnanec. Do budoucna bych ale chtěla určitě samostatně podnikat. Start kariéry jako zaměstnanec ve velkém korporátu jsem si zvolila, protože mi to dává příležitost naučit se spoustu nového a zjistit, co by mě do budoucna bavilo nejvíc.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během studia jsem pracovala především na klasických studentských brigádách (kavárny, restaurce). Studium jsem kvůli práci nechtěla zanedbávat, ale brigádu se mi vždy dařilo se studiem nějak skloubit. Na magisterském studiu jsem pak absolvovala stáž, na kterou jsem měla vyhrazený celý semestr, takže tam nebyl problém ji skloubit se studiem.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Minimálně 30 tisíc. Zjistila jsem od svých kamarádů absolventů jaká byla jejich nástupní mzda a také jsem si spočítala svoje měsíční náklady a 30 tisíc hrubého mi v Praze vyšlo jako minimum.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, svého současného zaměstnavatele jsem kontaktovala přes jeho webové stránky, kde byla nabídka práce uveřejněna. Myslím, že jsem měla možnost kontaktovat zaměstnavatele přes sociální sítě, ale neměla jsem potřebu této možnosti využít.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

U současného zaměstnavatele jsem v rámci ročního trainee programu. Když jsem hledala první zaměstnání po škole, vyhledávala jsem primárně firmy, které trainee programy nabízely. O těchto firmách jsem se dozvěděla buď od známých, kteří trainee program absolvovali, nebo znali někoho, kdo ho absolvoval a pak z pracovních portálů, kde se o těchto programech také často píše. Jelikož jsem věděla, že Česká spořitelna tento program nabízí, hledala jsem informace o trainee programu přímo na jejich webu.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Upřímně si nepamatuji, že bych se do nějaké akce pořádané nějakou společností aktivně zapojila a že bych se o tyto akce nějak zajímala. V současné době ale pracuji v týmu, který akce pro vysokoškolské studenty organizuje, a vidím, že tyto akce jsou pro studenty určitě přínosem. Mohou si vyzkoušet práci na reálných projektech, setkají se se zajímavými lidmi z firem a můžou si tak udělat lepší představu o tom, jestli by je taková práce v budoucnu bavila.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Jsem z Prahy, takže stěhovat jsem se nemusela.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Do Práce denně dojíždím cca 35-40 minut. Maximálně bych byla ochotná dojíždět hodinu.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Byla jsem na zahraniční pracovní stáži 4 měsíce ve Washingtonu na českém velvyslanectví. Jelikož jsem studovala mezinárodní vztahy, tak stáž na velvyslanectví byla první volbou. Dostala jsem možnost poznat, jak velvyslanectví funguje, jaká je náplň práce jednotlivých útvarů a udělat si lepší představu o tom, zda by mne taková práce bavila nebo ne. V té době jsem studovala v zahraničí v angličtině, nicméně byla zajímavá zkušenost vyzkoušet si a ujistit se v tom, že v cizině dokážu i bez problémů pracovat. Do budoucna bych tedy určitě ráda ještě strávila nějaký čas v cizině, protože tak mám možnost nová místa a to nejenom jako turista a zároveň velice ráda pracuji v mezinárodním prostředí.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 20% - Je pro mne důležitá možnost profesního rozvoje a růstu. Pokud budu se vším ve firmě spokojena, dokážu se spokojit i s nižší mzdou než bych dostala jinde.

Pověst a image firmy: 10% - Pokud má firma dobrou image, je to určitě benefit, ale pokud budu spokojená s náplní práce a lidmi, tak pro mne image není to nejdůležitější.

Pracovní náplň: 40% - Když mě nebude moje práce bavit, tak na tom ostatním moc nezáleží.

Lidé a kultura ve firmě: 30% - Chci se v práci cítit dobře, pracovat s kolegy, kteří mi pomohou a poradí a vím, že se na ně mohu spolehnout.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Myslím, že svou vizi komunikuje, ale je pro mne na dost obecné úrovni a je pro mne těžko uchopitelná.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Asi ano, ale jsou pro mne dost obecné.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Řekla bych, že v tak velké společnosti jako je Česká spořitelna, je těžké hodnotit celkovou firemní kulturu. Nicméně pokud bych měla mluvit za tu část, ve které pracuji, tak máme velkou míru svobody v rozhodování o tom, na čem budeme pracovat a jak to uděláme. Máme tu přátelskou atmosféru a vzájemně si pomáháme. Pro nováčka je to určitě fajn, protože se nemusí bát říct si o pomoc a zároveň se rychle začlení do kolektivu.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Možná bych si lépe ujasnila své priority, a co od budoucího zaměstnání očekávám a hlásila bych se pouze na pozice, které toto splňují. Na druhou stranu v inzerátu a na pohovoru se může slibovat ledacos, ale realita pak může vypadat jinak. Takže bych asi nic jinak nedělala, protože nejlepší je si to na vlastní kůži zkusit.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Prezentace zaměstnavatele na sociálních sítích je určitě důležitá (ať už ta HR nebo všeobecná, která prezentuje danou značku). Budování image na sítích může určitě přilákat více zaměstnanců a zlepšit image značky. Naše kampaně na sociálních sítích jsou tak různorodé a často mne zasáhnou jenom některé, takž nemohu celkově hodnotit, zda jsou zajímavé nebo ne.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Samozřejmě je vždy lepší, pokud mě zaměstnavatel oslovuje s něčím, co je pro mne relevantní a je to šité na míru mým potřebám.