Společnost České Radiokomunikace a.s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Michalem Kleinanderem | EkonTech.cz


Společnost České Radiokomunikace a.s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Michalem Kleinanderem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 15:59

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Michal Kleinander

Společnost: České Radiokomunikace a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČZU v Praze, PEF, obor informatika

Doba od dokončení studia: 2 roky

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Mé celkové výsledky bych shrnul jako velmi dobré. Na přednášky a cvičení jsem chodil pravidelně. Většina předmětů a probírané látky mě bavila a zajímala. Na zkoušky jsem se snažil připravovat vždy s předstihem, abych se vyhnul zbytečnému stresu.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

S angličtinou jsem přišel poprvé do kontaktu v mateřské škole, kde jsem chodil do anglického kroužku. Na kurz angličtiny jsem chodil i na základní škole. Hodně gramatiky jsem se naučil během studia na gymnáziu. Na vysoké škole jsem měl angličtinu jen rok. S psanou angličtinou přicházím do styku prakticky každý den, s mluvenou o něco méně. Hodně slovní zásoby jsem získal z počítačových her a filmů. Pohybuji se na úrovni B2.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Určitě ano. Myslím, že by byla škoda pracovat v jiném oboru, než který jsem vystudoval a který mě baví. 

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Ano, zaměstnanecký poměr. Podnikání mě nikdy nelákalo. Myslím si, že na začátku kariéry je dobré získat zkušenosti učením se a od zkušenějších kolegů. A celkově zjistit, jak to ve firmách vlastně chodí. Časem se člověk může rozhodnout, jestli má dost zkušeností a vůle na to vést vlastní firmu.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem? 

Ano, během magisterského studia jsem pracoval na poloviční úvazek na univerzitě jako správce sítě. V práci mi vyšli časově maximálně vstříc.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Moje očekávaná nástupní částka v oblasti IT byla okolo 30 000 Kč. Jelikož se ale v mém případě jednalo o práci ve veřejném sektoru, řízenou vnitřním mzdovým předpisem, věděl jsem, do jaké mzdové třídy budu zařazen. Moje výsledná nástupní mzda tak byla nižší než očekávaná. 

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Dá se říci, že ano. O mé současné pozici jsem se dozvěděl přes personalistku, se kterou jsem byl v kontaktu přes profesní síť LinkedIn. Ta už pak předala můj životopis a informace přímo na zaměstnavatele. 

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Víceméně většinu pracovních nabídek jsem získával na LinkedIn, kde jsem byl v kontaktu s více headhuntery. Pokud se naskytla pro mě relevantní pozice, ozvali se mi telefonicky s pracovní nabídkou. O současném zaměstnání jsem se dozvěděl na LinkedIn.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Naše fakulta zajišťovala každý týden dobrovolné přednášky odborníků z různých firem. Člověk se tak mohl dozvědět spoustu zajímavých informací i praktických ukázek jejich řešení. Pokud mě nějaká přednáška zaujala, přihlásil jsem se na ni. Dále se také každoročně konají veletrhy pracovních příležitostí, kde se jednotlivé firmy prezentují a nabízejí volné pracovní pozice pro studenty. Dle mého názoru jsou tyto akce pro studenty přínosné.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Nemusel. Práci jsem si hledal ve stejném městě, ve kterém bydlím.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Do práce jezdím přibližně 40 minut. Do bývalé práce jsem jezdil cca 50 minut. Snesitelné maximum je pro mne jedna hodina. 

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Kdyby byla tato možnost, tak bych ji využil. Muselo by se ale jednat o krátkodobou záležitost. Určitě ne delší než čtvrt roku. Chyběla by mi rodina a moji přátelé.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25%

Pověst a image firmy: 15%

Pracovní náplň: 30%

Lidé a kultura ve firmě: 30%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, komunikuje. Jako nastupující zaměstnanec jsem byl v prvních dnech seznámen s vizí společnosti, portfoliem poskytovaných služeb a s našimi nejvýznamnějšími zákazníky. Nejvíce informací lze najít na firemním intranetu.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Naše společnost má stanoveno pět základních hodnot. Myslím si, že většina zaměstnanců se těmito hodnotami i vnitřně řídí.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Kolektiv lidí, ve kterém se pohybuji je přátelský a týmový. Pro nově příchozí je dle mého důležitý dobrý kolektiv a dobrá vzájemná spolupráce s ostatními odděleními.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Asi bych nepřemýšlel jinak, jsem spokojen.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

V dnešní době sociálních sítí si myslím, že by se měla firma pravidelně prezentovat a dávat o sobě vědět. Kampaně mého zaměstnavatele mě oslovují nejvíce na pracovní sociální síti LinkedIn.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano.