Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Janem Ullmannem | EkonTech.cz


Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Janem Ullmannem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 18:24

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Jan Ullmann

Společnost: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, podniková ekonomika a management

Doba od dokončení studia: 1 rok

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Pokud bych se podíval čistě na výsledky, nijak hvězdný student jsem nebyl. Učil jsem se vždy hlavně tak, abych zkoušku udělal, jinak jsem svůj čas trávil prací nebo sportem. Jedničkář jsem tedy určitě nebyl. Na druhou stranu jsem se hlavně v pozdějších letech studia účastnil různých nepovinných a nadstandartních aktivit. Za všechny bych zmínil studijní pobyt na Marquette University v USA.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Plynule. Základy angličtiny jsem získal na základní škole a kroužcích, do kterých mě rodiče nutili. Od určité doby jsem pak už více, co se týče anglického jazyka, benefitoval z výdobytků moderní doby a angličtinu jsem si zlepšoval díky počítačovým hrám, hudbě, filmům a seriálům. Vysokoškolská AJ mi pomohla zejména se získáním odborné slovní zásoby.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano, zejména proto, že až během studia vysoké školy jsem našel obor, který mě opravdu bavil a to se doposud nezměnilo. Marketing mi umožňuje dělat kreativní práci, u které můžete vidět její výsledky a je snad všechno, jen ne stereotypní.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Ano, od začátku studia jsem věděl, že chci nastoupit ideálně do velké firmy, abych se mohl učit od nejlepších lidí v oboru a rozvíjet svoji kariéru. Velké firmy vedle osobního rozvoje navíc často poskytují zaměstnancům možnost zahraniční zkušenosti, což se mi líbí i při pohledu do budoucna.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, pracoval jsem prakticky po celou dobu svého studia, v různých firmách a na různých pozicích. Časově náročné to určitě bylo, ale vždy jsem si dokázal své studijní povinnosti rozplánovat tak, abych dokázal vše včas odevzdat.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Chtěl jsem se alespoň přiblížit průměrné mzdě, chtěl jsem 30 000 CZK hrubého. Své finální požadavky jsem si stanovil i podle toho, co jednotlivé firmy, o kterých jsem uvažoval jako o zaměstnavatelích, nabízely jako nástupní plat na pozice vhodné pro absolventy.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval, ani bych o tom v současné době neuvažoval, sociální média, snad s výjimkou LinkedInu nepovažuji za vhodný kanál pro komunikaci mezi potenciálním zaměstnavatelem a uchazečem, zvlášť v případě manažerských pozic.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Zejména z kariérních stránek společností, o kterých jsem uvažoval jako o potenciálním zaměstnavateli. Z tohoto zdroje jsem čerpal i v případě Coca-Cola HBC, komunikované informace jsem považoval za naprosto dostačující.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

V posledních 2 ročnících jsem navštěvoval veletrhy pracovních příležitostí a zajímavé byly i některé přednášky pořádané v rámci spolupráce fakulty a firem. Tyto akce považuji za velice přínosné, protože studentům poskytují možnost nahlédnout z akademické roviny na reálné projekty.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ano. Nepatřím mezi lidi, kteří by se příliš vázali na jedno místo, klíčová pro mě byla příležitost pracovat pro opravdu zajímavého zaměstnavatele. V případě zajímavé nabídky bych neměl problém přestěhovat se i do jiné země.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

50 minut. Myslím si, že maximální přijatelná doba se pohybuje mezi 1-1,5 hodiny.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ano, protože to dle mého názoru poskytne člověku nejen profesní, ale i osobní růst. Zajímavá bývá i finanční stránka. V zahraničí bych klidně pracoval i několik let.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25%

Pověst a image firmy: 20%

Pracovní náplň: 25%

Lidé a kultura ve firmě: 20%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, a musím říct, že jak komunikace naší vize, tak její naplňování se nám v ČR prostě daří. Zejména v oblasti udržitelného rozvoje je Coca-Cola HBC špička.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Firemní hodnoty jsou pro nás v Coca-Cola rozhodně důležité. Mezi ty nejvýznamnější patří péče o zaměstnance, servis pro zákazníky, učení se, neustálé zdokonalování a odpovědnost k životnímu prostředí.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Pro mě osobně nehrála firemní kultura při výběru zaměstnavatele až tak zásadní roli. Přesto jsem sám při nástupu do Coca-Cola HBC pocítil, že přátelská atmosféra a jasné nastavení hodnot je přínosné jak pro adaptaci nových zaměstnanců, tak pro jejich fungování v rámci společnosti.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Asi ne, se svým rozhodnutím nastoupit do Coca-Cola HBC jsem naprosto spokojený. S ohledem na to, že jsem k hledání práce přistoupil poměrně brzy před ukončením studia, měl jsem dostatek času k tomu učinit uvážené a informované rozhodnutí.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Prezentace zaměstnavatele na sociálních médiích je určitě důležitá, ale dle mého názoru by neměla sloužit v rámci výběrového řízení jako hlavní komunikační kanál. Zejména pro první oslovení a jednoduchou komunikaci nabídek je to ovšem pro současné studenty vysokých škol určitě velice relevantní kanál.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Myslím, že prvotní komunikace nemusí být výrazně personalizovaná, ovšem osobní přístup a udržení kontaktu v průběhu výběrového řízení může významně ovlivnit jeho úspěšnost z pohledu zaměstnavatele.