Rozhovor: Eliška Papoušková - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Eliška Papoušková - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 14:40

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Eliška Papoušková

Pracovní pozice: Consultant v oddělení Tax & Legal, Deloitte

Vystudovaná VŠ: Masarykova univerzita, Právnická fakulta a Ekonomicko-správní fakulta

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Student jsem byla zcela průměrný, červený diplom jsme ani na jedné fakultě nezískala, na druhou stranu jsem zkoušky dávala napoprvé a užívala si možnosti studentského života :-)

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Neměla jsem problémy si popovídat s rodilým mluvčím, pokud neměl skotský nebo irský přízvuk. Tam to bylo na porozumění horší, ale asi bych se také domluvila. Je to jen o zvyku.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Je to překvapivé, ale ano. Protože jsem vystudovala práva a finance na dvou fakultách, tak jsem hledala obor, který kombinuje obojí a daně byla rozhodně dobrá volba, protože pracuji jak se zákony, tak s účetnictvím.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Chtěla jsem budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, protože daně jsou složitý obor a na začátek je podle mě lepší nasbírat co nejvíce zkušeností.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Během studia jsem měla letní brigády, což se se studiem příliš nekrylo, takže se oboje dalo zvládat v pohodě.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Rozmezí 20 - 30 tisíc Kč, záleželo na tom, zda zůstanu v Brně, nebo půjdu do Prahy. Informace jsem získávala od kamarádů.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Sledovala jsem facebook a možnosti, které tam Deloitte nabízel.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Tak první setkání asi na škole, protože velkou 4 zná u nás většina lidí. Bližší informace jsem pak získala mimo jiné na veletrhu Job Challenge.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Uvažovala jsem o TOPSECu, ale bohužel mi ve výsledku díky rozvrhu nevyšel. Podle mě tyto organizace jsou přínosné, protože propojí lidi.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Ano, musela jsem se přestěhovat. Ale jelikož jsem se „stěhovala“ už na kolej, tak jsem to nebrala ani jako velkou změnu. Chtěla jsem do Prahy z důvodu nových možností, poznat nové lidi a plno mých kamarádů se sem přestěhovalo také. Plus aktuálně to mám do rodného města blíž než z Brna.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Jezdím dveře-dveře cca 30 minut MHD a 35-40 minut na kole. Maximum asi tak hodina.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Chtěla, protože bych chtěla poznat, jak to funguje někde jinde, naučit se nové věci, zlepšit si případně cizí jazyk.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě      25 %

Pověst a image firmy      25 %

Pracovní náplň       25 %

Lidé a kultura ve firmě      25 %

Domnívám se, že vše je stejně podstatné, protože rovnováha mezi těmito prvky vede ke spokojenosti.