Společnost E.ON Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Martinem Chytrou | EkonTech.cz


Společnost E.ON Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Martinem Chytrou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 12:03

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Martin Chytra

Společnost: E.ON Distribuce, a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, obor Ekonomika a řízení energetiky

Doba od dokončení studia: 8 měsíců

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Z počátku studia bylo široké spektrum předmětů, kde se probíraly jen základy. Plno předmětů, včetně několika různých typů matematik, mě nebavilo, jelikož jsem neviděl jejich reálné využití. Výsledky tomu odpovídaly, nebyly nijak valné. Navíc jsem se spokojil i s horší známkou za méně práce. Později jsme však měli zajímavější předměty, s patřičným detailem a konkrétním využitím v praxi, což mě výrazně vtáhlo do poctivého studia a výborné výsledky v kombinaci s prospěchovými stipendii byly neskutečnou odměnou. Celé inženýrské studium jsem pak zvládl se samými A a promoval s červeným diplomem.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Povinná angličtina skončila po prvních 4 semestrech, zakončená zkouškou na úrovni B2. Dále to bylo na dobrovolné bázi. Angličtinu jsem procvičoval hlavně při brigádách, pracovních příležitostech a cestách do zahraničí. Zcela mi chyběla technická angličtina, kterou jsem musel na začátku práce usilovně dohánět.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano, již během studia jsem měl možnost pracovat brigádně v oboru a šlo jen o to, najít konkrétní zaměření a danou pozici. Zájem byl podpořen jak studijními výsledky, tak také přístupem učitelů a přístupem přednášejících lidí z praxe, kteří uměli svůj obor prodat. Stejně tak přispěl k výběru fakt, že řada rodinných příslušníků pracuje ve stejném oboru

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Při škole jsem to hned zjistil, neboť škola určitě nevychovává hotové podnikatele. Teprve spojení s praxí a nabrání zkušeností je nezbytným předpokladem pro dlouhodobě udržitelné úspěšné podnikání.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Technická škola nabízí dostatek volna pro možnost menší brigády (poloviční úvazek). U techniky je zvlášť důležité propojení teorie s praxí. Brigády v oboru jsem během studia absolvoval a získal jsem tak jistotu budoucího uplatnění hned po škole. Poznatky z praxe navíc studium usnadňovali a rozšiřovali obzory, čehož šlo vždy pozitivně využít i na zkouškách.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Očekávanou hrubou nástupní měsíční mzdou po škole bylo, i s ohledem na pracovní zkušenosti a výborné studijní výsledky podpořené ziskem důležitých kontaktů v daném oboru, dosáhnout alespoň 10 % navíc oproti průměrné nástupní mzdě v daném oboru.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Přes sociální síť jsem nikoho nekontaktoval, osobně mi to nedává smysl. Vždy jsem preferoval osobní kontakt formou pohovoru.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Kariérní veletrhy a doporučení od vyučujících, kteří rádi dělali head-huntery pro velké společnosti. O současném zaměstnavateli jsem se dozvěděl právě na kariérním veletrhu.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Akce přínosné jsou, jelikož je zde osobní kontakt a prezentace tady a teď. Zajímala mě např. iKariéra.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ano, přestěhoval jsem se, ačkoliv byla možnost i dojíždět. Především z důvodu většího komfortu, osamostatnění se od rodičů a využití pracovní příležitosti, rozšíření obzorů.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Denně dojíždím v jednom směru 15 minut. Maximální snesitelná hranice by byla 45 minut.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ano, zahraniční stáž je vynikající příležitostí poznat přístup v jiných zemích, naučit se nové věci, prezentovat zároveň své vlastní zkušenosti a vytvořit si nové kontakty. Rovněž to člověka zdokonalí v jazyce a v umění se o sebe postarat. Byl jsem zatím jen na krátké zahraniční pracovní cestě. Dalo mi to především nové kontakty a poznání jiného přístupu k práci.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25 % - Pokud práce baví, jste spokojení i s jejím hodnocením, neděláte to pro peníze, ale proto, že to máte rádi.

Pověst a image firmy: 25 % - Je příjemné, když si vás lidé zvenku váží a vaše společnost máte silné jméno.

Pracovní náplň: 30 % - Náplň musí být zajímavá a práce musí bavit, jedině tak lze podávat ty nejlepší výkony.

Lidé a kultura ve firmě: 20 % Příjemný kolektiv je super, ale vždy to záleží na vás, jaké si to uděláte. Případnou neefektivní kulturu ve firmě můžete změnit sám svým přístupem.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, velmi pravidelně a s racionálními argumenty. Vize a přemýšlení v dlouhodobém horizontu je základem pro dlouhodobě udržitelný úspěšný business.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, a nemusí být ani nikde napsané, schopný člověk je dokáže z firmy vycítit.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Pro nováčky je nesmírně důležité vidět spokojený kolektiv, který profesionálně přistupuje ke své práci. Podstatná je také otevřené cesta mezi vedením společnosti a řadovými zaměstnanci. 

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Vytvořil bych si ještě více kontaktů, a ještě lépe a aktivněji se připravil na budoucí pozici. Možná bych se také spojil s budoucím zaměstnavatel a už během posledního ročníku pracoval na svém rozvoji podle potřeby firmy a podle potřeby na konkrétní pozici.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Sociální sítě mají obrovský dosah a zaměstnavatel byl měl v rámci zachování prestižní image být viděn i tam. Měl by vystupovat podle svých hodnot – např. nesklouzávat k laciné propagaci, ale držet si svůj nastavený standard. Ano, kampaně mého zaměstnavatele se mi líbí, působí profesionálně.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Osobní přístup je z mého pohledu vždy lepší.