Společnost EUROVIA CS TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Vladimírem Váchou | EkonTech.cz


Společnost EUROVIA CS TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Vladimírem Váchou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 15:25

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Vladimír Vácha

Společnost: EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: VŠTE v Českých Budějovicích, Dopravní technologie a spoje, Logistika ve stavebnictví

Doba od dokončení studia: dokončení magisterského studia rok 2016

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Své studijní výsledky bych hodnotil jako mírně nadprůměrné.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky? 

V posledním ročníku svého studia jsem hovořil anglicky na úrovni B1, to znamená mírně pokročilý. Anglický jazyk jsem se učil od základní školy a ve výuce mi také pomáhalo sledování zahraničních filmů v originálním znění s anglickými titulky.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali? 

Obor stavitelství jsem si vybral už před nástupem na střední školu. Po nabytí pracovních zkušeností během studia jsem věděl, že má volba byla správná.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Vždy jsem se chtěl podílet na řízení a výstavbě významných projektů, proto jsem si zvolil budování kariéry v zaměstnaneckém poměru u jedné z největších firem v oboru.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem? 

Už v průběhu bakalářského studia jsem začal brigádně pracovat ve společnosti EUROVIA CS, a.s. Zaměstnavatel vždy přihlížel k mému školnímu rozvrhu a vyšel mi vstříc. Zejména během zkouškového období.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Mojí hlavní motivací při nástupu do zaměstnání bylo získávání zkušeností v oboru. Moje finanční ohodnocení bylo takové, jaké jsem očekával vzhledem k situaci na trhu práce i na základě informací od mých spolužáků, kteří byli ve stejné situaci.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Sociální síť vidím pouze jako médium k získání informací o zaměstnavateli. Ke komunikaci se zaměstnavatelem bych volil osobní přístup.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

O současném zaměstnavateli jsem se dozvěděl z okruhu známých, kteří v této společnosti pracují.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Při studiu mě nejvíce zajímaly přednášky lidí z oboru, kteří prezentovali konkrétní nabídky budoucí spolupráce. Tyto přednášky poskytují studentům reálný náhled do budoucí praxe.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Zakázky našeho závodu jsou realizovány pouze v Jihočeském kraji. Proto, a také díky poskytnutí služebního vozidla, nebylo stěhování nutné.  

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Jelikož působím na pozici stavbyvedoucího, tak nemám pevné pracovní místo. Za snesitelnou hranici považuji hodinu.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? (Proč? Na jak dlouho? Co Vám to dalo?)

Vzhledem k mému osobnímu životu to v nejbližší době neplánuji.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. (Uveďte proč.)

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 40%

Pověst a image firmy: 10%

Pracovní náplň: 20%

Lidé a kultura ve firmě: 30%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, a to různými medii. Svoje vize průběžně implementuje i do naší reálné činnosti.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Naše společnost se zaměřuje především na bezpečnost práce, spokojenost zákazníků a ochranu životního prostředí.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Z mé vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že nově přicházející kolegové jsou postupně začleňováni do kolektivu prostřednictvím různých akcí, školení a také díky přátelskému přístupu ostatních zaměstnanců. 

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Rozhodně bych využil možnosti cestovat během studia na vysoké škole, například v rámci programu Erasmus. 

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Vidím v tom veliký potenciál k oslovení a přilákání nových zaměstnanců z řad studentů. Naše společnost vytváří kampaně nejen pro získání nových zaměstnanců, ale i pro zvýšení bezpečnosti našich pracovníků, které mají skutečný dopad na naši práci.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano, tato osobní komunikace je pro mě důležitá a jsem velice rád, že to organizační struktura v naší společnosti umožňuje.