Společnost Generali Česká pojišťovna, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Kristýnou Zárubovou | EkonTech.cz


Společnost Generali Česká pojišťovna, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Kristýnou Zárubovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 14:42

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

méno a příjmení respondenta: Kristýna Zárubová

Společnost:  Generali Česká pojišťovna, a. s.

 Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, obor Veřejná ekonomika a správa

Doba od dokončení studia:  1 rok (ukončení leden 2019) 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Napříč vysokoškolským studiem jsem si čím dál tím více uvědomovala přidanou hodnotu studia, a usilovala jsem tedy o stále lepší studijní výsledky. I přes kontinuální získávání zkušeností z praxe jsem byla ve většině se svými studijními výsledky spokojená, vybrala jsem si skvělý obor, který byl teoreticky i prakticky zaměřený a velmi mě bavil. I přes drobné neúspěchy v průběhu pětiletého studia jsem navazující magisterské studium následně zakončila cenou děkana za vynikající studijní výsledky.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Naše fakulta jazyky podporuje, výuka cizího jazyka je ukončena na úrovni C1. Konkrétně v posledním ročníku jsem však na angličtině aktivně nepracovala, věnovala jsem se rozvoji jazyka francouzského. Nicméně pasivně jsem angličtinu procvičovala při psaní diplomové práce, kde jsem vycházela zejména ze zahraničních zdrojů.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Práce v oboru mě vždy lákala, přijde mi to skutečně zajímavé. Náš obor nabízí široké spektrum možností uplatnění napříč sektory. Během studia jsem měla možnost účastnit se například i praxe na MPSV ČR, která byla velmi cenná. Zatím však práci ve veřejném sektoru nevyhledávám, nicméně nebráním se budoucím příležitostem a spolupracím.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Ve skutečnosti jsem nad tímto nemusela nikdy moc přemýšlet. Během studia jsem absolvovala několik brigád a praxí, které mne samy nasměrovaly do zaměstnaneckého poměru, ve kterém jsem spokojená.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Vlastně během studia nebylo jediné období, kdy bych pracovní zkušenosti nezískávala. Někdy to byly i třeba dvě brigády zároveň, jednalo se o opravdu nejrůznější pozice. V dnešní době je opravdu mnoho možností, jak se realizovat i při studiu a skloubit pracovní a studijní život (i ten soukromí), člověk musí jen chtít a jít tomu naproti. Samozřejmě i mne potkala období, která byla opravdu časově náročná, ale mně se pod tlakem vždy pracovalo lépe.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Ještě než jsem začala přemýšlet o nástupní mzdě v prvním zaměstnání, nabídka přišla sama. Preferovanou částku bych však odváděla od průměrného platu absolventů mého studijního programu (cca 25 – 30 tis. Kč) a byla bych samozřejmě ráda, kdyby byla vyšší v návaznosti na získanou praxi.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Osobně jsem cestu sociálních sítí u současného zaměstnavatele nevyužila, nicméně tyto možnosti tu jsou a třeba takový LinkedIn k tomu jen vybízí.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Pracovní nabídky jsem průběžně procházela na webových pracovních portálech, účastnila jsem se pracovních veletrhů a sledovala nabídky, které zveřejňovala katedra, případně které zveřejňovali spolužáci z fakulty na sociálních sítích – zde je pak určitě skvělé získat doporučení či reference o zaměstnavateli přímo od člověka z praxe. Spolupráci se současným zaměstnavatelem jsem navázala nejprve formou brigády při studiu, kterou jsem rovněž našla na webovém pracovním portálu.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Naše fakulta otevírá každý rok tzv. Top Students Centre, které studentům nabízí potkávat se během semestru s odborníky praxe a vyzkoušet si nanečisto výběrová řízení, čímž poskytuje studentům získat zkušenosti z praxe. Osobně jsem se této aktivity neúčastnila a dodnes toho trošku lituji, jistě by to bylo pro budoucí praxi velká zkušenost. Hodně se na škole pořádaly i veřejné přednášky či workshopy od odborníků z praxe, kterých jsem se dle témat libovolně účastnila. Naše katedra spolupracuje s několika institucemi státní či neziskové sféry, jejichž zástupci se částečně podílejí na výuce a zde vidím právě jeden z největších přínosů – získání možné praxe v oboru, spolupráce na závěrečné práci a hlavně cenné kontakty pro budoucí možnosti spolupráce.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ze svého rodného města jsem se odstěhovala ještě před nástupem do současného zaměstnání z důvodu studia. Brněnský život s velkou škálou příležitostí, kde se mohu osobně i profesně dále realizovat, mne oslovil natolik, že jsem se rozhodla tu zůstat.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Když to „jede“, vyjde to na cca 30 minut. Snesitelné maximum by pro mě byl čas asi do hodinky. Zhruba jednou za dva týdny cestuji pracovně za svými kolegy do Prahy, kdy mi cesta v jednom směru se vším všudy zabere skoro 3 a půl hodiny, ale jednou za čas je to zcela snesitelné – čas ve vlaku umím efektivně využít k práci, čtení či relaxu.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Zahraniční pracovní zkušeností jsem neprošla, aktuálně ji ani nezvažuji. Nicméně není to něco, čemu bych se zásadně bránila. Například takovou půlroční zahraniční zkušenost si již asi vzhledem k soukromému životu představit neumím, nicméně několikatýdenním zahraničním zkušenostem nechávám dveře otevřené.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25 % - jistota příjmu je důležitá snad pro každého jedince, pro mě osobně je velkým oceněním i získání mimořádné odměny za kvalitně odvedenou práci, z dlouhodobého hlediska setrvání ve společnosti považuji za důležité i možnost kariérního či odborného růstu

Pověst a image firmy: 15 % - pověst firmy se odvíjí od ostatních zmíněných faktorů, je vnímaná veřejností lépe, pokud zaměstnance práce naplňuje, pracují v příjemném kolektivu, mají jistotu příjmu i motivaci pracovat lépe a rozvíjet se

Pracovní náplň: 35 % - no prostě mě to musí naplňovat, bavit, musím vidět svou přidanou hodnotu, výsledky práce a nedělat jen „práci pro práci“

Lidé a kultura ve firmě: 25 % - vztahy mezi kolegy jsou pro mne velmi důležité, s kolegy trávím více času než s rodinou, povaha kolektivu se podepisuje například i na týmových projektech, firemní kultura má pak velký dopad na motivaci zaměstnance a tovněž případnou fluktuaci

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Naše společnost má společnou vizi se společnostmi v rámci Skupiny Generali, kterou komunikuje včetně jejího naplnění nováčkům v rámci nástupních/adaptačních dnů. Přístup k ní mají všichni zaměstnanci Skupiny a společně s misí a hodnotami jsou uvedeny volně na webových stránkách. Některé jednotlivé útvary pak prezentují i vlastní dílčí vize.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Společnosti Skupiny Generali uplatňují 4 následující hodnoty: Deliver on the promis, Be open, Value our people, Live the community.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Jsem vděčná za prostředí a firemní kulturu, kterou naše společnost disponuje. Realizuje mnoho projektů, které cílí například na „ideální soužití“, tedy příjemné pracovní prostředí, nebo na vytvoření pracovního prostoru pro všechny kolegy bez výjimek. Ze své pozice specialisty náboru mohu i zmínit velmi pozitivní zpětné vazby, které získáváme od kandidátů, kteří se u nás účastní výběrových řízení. Rozmanitost výše uvedeného má jistě kladný dopad při adaptaci nových kolegů.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Není to tak dlouho, co jsem studium ukončila, nicméně musím říct, že v tuto chvíli ničeho nelituji. Přála bych všem, aby byli spokojeni s rozhodnutími, které udělali, stejně jako já.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Sociální sítě jsou v dnešní době klíčové pro prezentaci značky zaměstnavatele, avšak je nutné obsah tvořit a přizpůsobovat cílové skupině a konkrétní sociální síti. Kampaně naší společnosti mi přijdou zajímavé zejména z toho důvodu, že jsou do nich zapojování interní zaměstnanci, tedy mí kolegové, kteří se dělí o své příběhy a reálné zkušenosti. Těší mne, že se nyní můžu na vytváření takového obsahu i rozvoje našich sociálních sítí podílet.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Je to pro mě zcela zásadní, byť si uvědomuji, že v tak velkých společnostech je to mnohdy komplikované. Avšak vzhledem k tomu, že v naší společnosti vnímám silně individuální přístup, snažím se ve své roli náboráře takto osobně přistupovat i ke každému uchazeči – aby se cítili dobře, měli všechny pro sebe potřebné informace, mohli se na mě s čímkoliv obracet a odnesli si z naší interakce příjemný zážitek.