Rozhovor: Hana Manová - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Hana Manová - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 13:34

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Hana Manová

Pracovní pozice: HR Assistant, IKEA Česká republika

Vystudovaná VŠ: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Psychologie

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Myslím, že jsem patřila spíše mezi lepší studenty. Nemyslím ani tak studijní průměr – známka B, ale spíše to, že jsem se snažila v hodinách diskutovat, vyhledávat informace v zahraničních výzkumech a podobně. 

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Má úroveň byla dobrá, řekla bych pokročilá - C1 Evropského referenčního rámce. Slušnou angličtinu jsem měla už z gymnázia. Na vysoké škole jsem ji více tzv. uvedla do praxe – organizovala jsem zahraniční výměny studentů, pracovala o prázdninách v USA, odjela na Erasmus do Nizozemí, kde jsem studovala v angličtině. 

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Odpověď je ano i ne. Vystudovala jsem psychologii a nechtěla jsem přímo pracovat s duševně nemocnými lidmi formou poradenství či terapie a zároveň jsem chtěla pracovat s lidmi a používat znalosti, které jsem získala díky psychologii – zaměstnání v lidských zdrojích bylo tedy ideální volbou. 

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Za studií jsem o podnikání neuvažovala, chtěla jsem být zaměstnanec a nabýt zkušenosti u kvalitního zaměstnavatele. 

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Již při studiu jsem si přivydělávala v personální agentuře – na dohodu o pracovní činnosti. Náročné to časově příliš nebylo, jelikož se mi kolegyně snažily maximálně vyjít vstříc a ve zkouškovém období mi neplánovaly žádné směny. 

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Asi 19 tisíc. Mírně jsem ponížila srovnání platů na portále Prace.cz

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne. Možnost asi byla, ale dávala jsem přednost klasické inzerci a referencím od známých.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Z inzerce na pracovním portále. Jiné nabídky jsem hledala obdobně, krom toho jsem se také dívala na nástěnku s pracovními příležitostmi na katedře psychologie.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Zajímalo mne toho hodně – účastnila jsem se výměn mládeže, kurzů, tematických psychopárty a vše jsem jako členka České asociace studentů psychologie také sama pomáhala pořádat. 

 

10. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Nemusela.

 

11. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Dojíždím dvacet minut a maximum by pro mne bylo asi 50 minut.

 

12. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

To je pro mne těžké odpovědět – za studií jsem dost cestovala za prací do Švýcarska, USA a za studiem do Nizozemska, Finska. Teď jsem se zklidnila a chtěla bych se na delší dobu usadit v Česku, ale nevylučuji do budoucna další cestu - teď by mne spíše lákala oblast Asie či Afriky. Například jako psychoterapeut Lékařů bez hranic, ale to je spíš jen takový sen. 

 

13. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě      30 %

Pověst a image firmy      10 %

Pracovní náplň       30 %

Lidé a kultura ve firmě      30 %