Společnost IKEA Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Lukášem Běhunčíkem | EkonTech.cz


Společnost IKEA Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Lukášem Běhunčíkem

TOP Zaměstnavatelé 2020
28. 4. 2020 - 13:31

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Lukáš Běhunčík

Společnost: IKEA Česká republika

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČZU, Provozně ekonomická fakulta, Hospodářská a kulturní studia (zaměření na neziskový sektor, sociologii a kulturní antropologii)

Doba od dokončení studia: 4 roky

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Moje studijní výsledky byly myslím dobré. Bakaláře jsem ukončil s červeným diplomem. Na magistru se mi to zopakovat nepodařilo, ale stejně jsem končil s dobrým výsledkem.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Řekl bych B2. Anglicky jsem se naučil ve škole a sledováním mnoha seriálů v angličtině.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano, jelikož mi zaměření bylo hodnotově nejbližší. V oboru trvalá udržitelnost firem (CSR) jsem začal pracovat již při škole u mého aktuálního zaměstnavatele.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Po škole jsem chtěl pracovat v zaměstnaneckém poměru, jelikož stojím nohama na zemi a vím, že se člověk musí hodně věcí nejdřív naučit. Mladé lidi, kteří si při/po škole rozjedou své vlastní podnikání, ale obdivuji.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během 1. ročníku na magistru jsem již pracoval na zhruba 0,7 úvazek v IKEA. Nebylo jednoduché vše skloubit, ale měl jsem štěstí. IKEA i ČZU ví, že studenti potřebují v tomto ohledu flexibilitu, a tak to šlo. Pracoval jsem v prodeji v obchodním době, který je otevřený 7 dní v týdnu, a kolegové oceňovali mou ochotu pracovat o víkendu. V posledním ročníku magisterského studia jsem pracoval již v centrále jako projekťák v oblasti trvalé udržitelnosti. Můj nadřízený mi vyšel vstříc. Věděl, že budu končit školu, proto jsme byli domluveni na zkráceném úvazku až do mých státnic.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Tím, že jsem již ve firmě pracoval a postoupil z jiné pozice, tak jsem nabídku nevnímal z pohledu čerstvého absolventa. Každopádně jsem se domluvil na férových podmínkách. 

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Na pozici prodejce jsem se přihlásil přes karierní stránky na Jobs.cz. Možnost kontaktovat firmu přes sociální síť bych uvítal, pokud bych se chtěl dozvědět o práci více. Přihlášení na samotnou pozici však preferuji stále přes klasické pracovní portály. Přijde mi to důvěryhodnější. Asi jsem v tomto staromódní :)

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

V době, kdy jsem se do IKEA hlásil (r. 2013), byly na pracovním trhu úplně jiné podmínky. Tipy o zaměstnání jsem musel zíkat sám svým aktivním přístupem. Dnes je už situace jiná.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Pravidelný studentský job fair mě zajímal. Bylo možné si udělat obrázek o více firmách za jedno odpoledne přímo na škole. To je skvělé. Myslím, že přednášky s lidmi z praxe či „den otevřených dveří“ mohou také studentům pomoci udělat si přestavu, do čeho jdou.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Stěhovat jsem se nemusel.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Dojíždím 50 minut a to je pro mě také maximální přijatelná doba pro dojíždění.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Určitě bych rád práci v zahraničí zažil. Zatím se tak nestalo, ale věřím, že se to podaří. Náš region Česko, Slovensko, Maďarsko mi umožňuje občasné služební cesty už teď. Navíc je náš region v porovnání s dalšími zeměmi na velmi dobré úrovni, proto jsem rád že zatím sbírám zkušenosti „doma“.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 20%

Pověst a image firmy: 20%

Pracovní náplň: 30%

Lidé a kultura ve firmě: 30%

Všechny oblasti jsou důležité, ale kdybych si měl vybrat, tak pracovní náplň a lidé, se kterými pracuji, jsou určitě na 1. místě. Oboje silně ovlivňuje vnitřní kultura, která určuje pravidla a podmínky, ve kterých se to může dít. Dobrá pověst je pro mě také důležitá – firma musí působit solidně a odpovědně směrem ke svým zákazníkům i komunitám, ve kterých působí. Odměňování a možnost růstu beru jako přirozenou součást působení ve velké firmě – tedy jako motivátor k podávání dobrých výkonů a ocenění snahy. Jedno bez druhého nemůže dlouhodobě fungovat.  

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, komunikujeme silnou vizi i jak ji konkrétně naplňujeme v rámci celoročního komunikačního plánu, jak na globální, tak na lokální úrovni.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, máme osm silných hodnot.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kulturu vnímám pozitivně – promítají se v ní švédské kořeny i snaha o odpovědný přístup k planetě. Jelikož vybíráme nové kolegy na základě našich hodnot, tak je toto ovlivňuje už při výběru a samozřejmě také během dalšího působení ve firmě.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Zjišťoval bych si více informací o samotném zaměstnavateli, ne pouze o dané pozici. Já jsem měl vpodstatě štěstí, že mi zaměstnavatel „sednul“.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Sociální sítě považuji za velmi důležité v rámci budování image značky a dobrého zaměstnavatele. Jednoduše je to místo, kde je možné mladé lidi potkat. Forma komunikace ale tomu musí být uzpůsobená. Nesmí být příliš komerční, ale spíše se zajímavým příběhem. Mnohem více vnímám, jak značky jednají v rámci trvalé udržitelnosti a jak se profilují jako zaměstnavatel. To mě zajímá obecně i proto, že jsem v těchto oblastech pracoval/pracuji.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano, je to pro mě důležité. Ve veřejném prostoru (i tom on-line) je velké množství komunikace. Když bude personalizovaný a bude mě zajímat, ocením to mnohem více a nebudu se cítit zahlcen nerelevatním obsahem. Jedním dechem ale musím dodat, že je má odpovědnost za to, abych věděl, na základě čeho může obsah šitý na míru vzniknout. Jaká data druhé straně poskytuji a jakým způsobem. S takovouto osvětou by firmy na školách měli pomoci.