Rozhovor: Jakub Čech - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Jakub Čech - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 10:46

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Jakub Čech

Pracovní pozice: Advokátní koncipient, Allen & Overy

Vystudovaná VŠ: Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Nikdy jsem se nepovažoval za akademicky silného studenta, většinu zkoušek jsem udělal na první pokus, ale výsledky byly průměrné. Způsob výuky na fakultě mi moc nevyhovoval,a proto jsem snažil v průběhu studia pracovat a získávat praktické zkušenosti. Ve srovnání např. s Anglií, kde jsem studoval v rámci programu Erasmus, je způsob výuky a zkoušení v Praze zaměřen na memorování obrovského množství dat a to bylo pro mne ubíjející. 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Anglicky jsem v posledním ročníku mluvil plynně a měl jsem i poměrně slušnou znalost právní angličtiny. Kromě již zmíněného studia v rámci programu Erasmus jsem strávil i rok na střední škole v USA a s angličtinou jsem pracoval aktivně i jako právní asistent v průběhu studií.  

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Ano, od začátku studií jsem věděl, že se chci zaměřit na výkon advokacie, a měl jsem i poměrně konkrétní představu, že chci pracovat pro zahraniční advokátní kancelář, a to z důvodu využití znalosti angličtiny.  

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

U advokacie není možný jiný způsob výkonu než po škole nastoupit jako advokátní koncipient do zaměstnaneckého poměru vůči advokátovi/advokátní kanceláři. Jde tedy zejménao rozhodnutí, na jaký typ práva se chce absolvent zaměřit a zda ho chce vykonávat spíše v malé, střední, nebo velké kanceláři. Já jsem si vybral práci v pražské pobočce Allen & Overy, jelikož mi vyhovovala povaha práce a firemní kultura.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

V průběhu studia jsem pracoval v advokátní kanceláři nejprve v 1. ročníku jako administrativní pomoc a od konce 2. ročníku jako právní asistent, tzn., že jsem primárně prováděl různé rešerše a připravoval návrhy méně složitých dokumentů. Neměl jsem problém skloubit studium a práci vzhledem k tomu, že na fakultě není nutná průběžná příprava na většinu předmětů a přes zkouškové období mi zaměstnavatel umožnil čerpat volno na přípravu na zkoušky.    

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Nakolik jsem již za sebou měl nějaké pracovní zkušenosti, tak jsem měl i určitou představu o výši platu od starších kolegů. Nástupní mzda, kterou mi nabídla Allen & Overy, byla nadstandardní ve srovnání s ostatními kancelářemi v Praze.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Zaměstnavatele jsem přes sociální síť nekontaktoval a nepovažuji to za vhodný první krok, ale je možné, že jsem staromódní. Zaměstnavatele jsem oslovil na veletrhu právnických profesí „Kontakt“ na právnické fakultě. Myslím, že osobní setkání je v tomto odvětví zcela klíčové zejména s ohledem na jistou stejnorodost absolventů. Každý rok brány právnických fakult opouští kolem tisíce absolventů a neexistuje žádný objektivní žebříček jejich kvality, takže zaměstnavatel se může odpíchnout jen od osobního pohovoru. 

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Informace jsem měl určitě od starších spolužáků a z různých akcí, které se konaly na fakultě. Ve chvíli, kdy jsem měl vyhlédnutou kancelář, jsem se podíval na její webové stránky, abych orientačně věděl, o jak velkou kancelář se jedná a jaké je její zaměření. 

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Účastnil jsem se několika přednášek již zmíněného veletrhu pracovních příležitostí a seminářů v podobě např. legal workshopu, který se konal v prostorách kanceláře Allen & Overy. Myslím, že tyto akce jsou velice přínosné, protože za mých let fakulta do značné míry praktické vzdělávání studentů ignorovala. Přednášky a semináře pořádané advokátními kancelářemi byly pro studenty jediným způsobem, jak nahlédnout do praxe.   

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Z rodného města Bratislavy jsem se přestěhoval do Prahy kvůli studiím, protože pražská právnická fakulta má asi nejlepší jméno v České republice a na Slovensku, a po studiích jsem zůstal z důvodu lepších pracovních příležitostí. 

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Cestuji tramvají nebo na kole asi 15 minut, dovedu si představit dojíždět 40 minut, ale víc asi ne. 

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Určitě ano a už jsem nějaký čas v zahraničí i v rámci práce strávil. Důvodem je určitě to, že rád cestuju, ale zároveň si myslím, že zahraniční zkušenost je velice kulturně a intelektuálně obohacující.   

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě – 30 %, protože pokud je ohodnocení o poznání nižší než u jiného srovnatelného zaměstnavatele a pokud absentuje možnost růstu, přestává být pro mě motivující u takového zaměstnavatele setrvat. 

Pověst a image firmy – 20 %, protože považuji svého zaměstnavatele částečně i za svou vizitku, a není mi proto lhostejné, jaká je image této kanceláře.

Pracovní náplň – 20 %, protože si nemyslím, že práci, která by mě nenaplňovala, bych dělal se stejným nasazením.

Lidé a kultura ve firmě – 30 %, protože v kanceláři a s lidmi v ní trávíte většinu času, a pokud bych se v kolektivu necítil dobře, bylo by to velice ubíjející.