Rozhovor: Jan Šťastný - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Jan Šťastný - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 13:04

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Jan Šťastný

Pracovní pozice: Quality Engineer, Red Hat Czech

Vystudovaná VŠ: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Byl jsem primárně zaměřený na výsledný prospěch. Chyběla mi motivace věcem opravdu podrobně porozumět.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Angličtinu jsem se učil během povinné školní docházky, pak na gymnáziu a na univerzitě. Výsledná úroveň byla myslím B1. Nečinila mi problémy gramatika, ale spíše slovní zásoba a mluvený projev.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Ano. Studoval jsem na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a tento obor je velmi perspektivní.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Věděl jsem, že chci alespoň nějakou dobu být v zaměstnaneckém poměru, a to kvůli získání zkušeností.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Rok jsem pracoval pro malou firmu jako IT podpora pro backoffice. Jednalo se hlavně o zpracování dat z excelových tabulek a jejich nahrávání do informačního systému. Zaměstnavatel mi vycházel vstříc v období zkoušek, takže kombinace se studiem byla bezproblémová.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

30 000 Kč. Odvozoval jsem z nabídek pracovních příležitostí zveřejněných na internetu a také ze statistických údajů za poslední roky.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne. Ve spolupráci se zaměstnavatelem jsem vypracovával diplomovou práci, takže kontakt jsem udržoval jinými prostředky.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Akce pořádané fakultou, vývěsky v prostorách fakulty, sociální sítě. O současném zaměstnavateli jsem se dozvěděl přes nabídku témat závěrečných prací na fakultě.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Prezentace. Ano, jsou přínosné, ale musí existovat navazující spolupráce, například v podobě ročníkových nebo závěrečných prací.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Ne. Bydlím v dojezdové vzdálenosti cca 30 km.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

35-45 minut, snesitelné to je, ideální by bylo do 15 minut. 

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Ano. Získání cenných zkušeností, cestování, platové podmínky.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě        30 %    

Pověst a image firmy    20 %

Pracovní náplň    30 %

Lidé a kultura ve firmě     20 %