Rozhovor: Jiří Štěrba - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Jiří Štěrba - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 14:30

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Jiří Štěrba

Pracovní pozice: Specialista pro oblast cen a úhrad léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, VZP

Vystudovaná VŠ: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

V průběhu mého vysokoškolského studia chemie se zaměřením na výrobu léčiv jsem v oblasti teoretických znalostí patřil ke studentům s „průměrem“, nicméně v případě aplikace praktických zkušeností jsem patřil k vynikajícím studentům. 

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Znalost anglického jazyka v posledním ročníku jsem měl na úrovni porozumění při běžné konverzaci. Průběžně jsem během studia absolvoval několik kurzů a dále se stýkal se zahraničními studenty, kteří přijeli studovat v rámci programu Erasmus.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

 Již od střední školy jsem se orientoval přímo na zdravotnictví, respektive farmacii. Práce v tomto odvětví je pro mne zajímavá z důvodu kontinuálního vývoje nových léčiv, zdravotnických technologií, ale taktéž finanční ohodnocení a možnosti se neustále učit novým věcem.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Ano již při studiu na vysoké škole jsem si byl jist, že moje kariéra se bude vyvíjet v zaměstnaneckém poměru. Osobně preferuji zaměstnanecký poměr z důvodu určité stability a jistoty do budoucna. Vše zmíněné můj zaměstnavatel splňuje a nemohu říci, že bych i uvažoval o případné změně na podnikání. 

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Průběžně jsem chodil na praxe související s mým oborem studia. Z důvodu značných zkušeností během studia na střední škole, nebyl pro mě problém kombinovat studium vysoké školy s praktickou přípravou na budoucí zaměstnání. Naopak bych tuto kombinaci doporučil všem studentům vysokých škol, a to z důvodu, že se alespoň seznámí s fungováním v jednotlivých společnostech.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Očekávaný plat v rámci mé specializace na vysoké škole činil cca 30-35 tisíc měsíčně. Částku jsem odvodil od referencí od kolegů, kteří již vystudovali, případně z různých průzkumů jednotlivých personálních agentur.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Přes žádnou ze sociálních sítí jsem svého zaměstnavatele nekontaktoval. V případě, že by taková možnost byla, určitě bych ji rád využil. 

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Tipy na zaměstnání jsem získával během veletrhů práce, které byly pořádány v rámci mé vysoké školy. Dále jsem průběžně sledoval inzeráty jednotlivých zaměstnavatelů apod. O nabídce zaměstnání u mého zaměstnavatele jsem se dozvěděl přímo z jeho internetových stránek.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Za dobu svého studia jsem se bohužel žádných akcí pořádaných společnostmi neúčastnil, neboť tyto akce byly především pro jiné obory. Z referencí od kolegů myslím, že tyto akce jistě s sebou nesou určitou možnost náhledu do daného odvětví.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

V době kdy jsem nastupoval k současnému zaměstnavateli, jsem již v rodném městě nežil 15 let z důvodu studia střední a vysoké školy. Důvodem pro přestěhování by jistě byly vyšší možnosti uplatnění a dále finanční ohodnocení.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

V současné době cestuji do práce cca 30 minut. Snesitelné maximum jedním směrem je pro mne 2 hodiny vlakem, respektive hodina autem.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Ano určitě bych této příležitosti využil. Důvodem je rozšíření si vědomostí v rámci profesní specializace a dále jazykových schopností. 

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě    30 % - jedna z nejvíce motivujících složek, která je zároveň důvodem pro setrvání zaměstnanců ve firmě

Pověst a image firmě       25 % - z mého pohledu je pověst a image společnosti důležitá pro potenciální kariérní růst v případě, že zaměstnanec odchází ke konkurenci

Pracovní náplň       30 % - pracovní náplň je pro mne jednou z nejdůležitějších oblastí z důvodu, že u svého zaměstnavatele se chci co nejvíce realizovat a rozšiřovat své vědomosti

Lidé a kultura ve firmě      15 % - nikdy jsem neměl problém s kýmkoli vyjít v rámci pracovních vztahů. Co se týče kultury ve firmě, nemám jakýkoli problém se přizpůsobit.