Rozhovor: Jiří Urban - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Jiří Urban - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 15:16

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Jiří Urban

Pracovní pozice: Global Finance Trainee v Londýne v mateřské společnosti SabMiller, Plzeňský Prazdroj

Vystudovaná VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Nikdy jsem neměl se studiem problémy, převážně jsem měl nadprůměrné studijní výsledky, ačkoliv to nebyl nikdy můj prvotní cíl. 

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Vzhledem k tomu, že jsem studoval navazující magisterský obor v angličtině, musela být moje angličtina na vysoké úrovni již při studiu. Obecně vzato, největší pokrok v jazyce jsem udělal již na gymnáziu a také na výměnném semestru ve Finsku. 

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Jelikož jsem studoval mezinárodní obor (CEMS – International Mangement), který měl poměrně široké zaměření od strategie, přes finance až po podnikání, neměl jsem úplně jasnou představu, kterým směrem se po škole vydám. Ale vždy mě to táhlo k číslům, takže finance byly nakonec logickou (a správnou) volbou.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Vždycky jsem počítal s tím, že bych chtěl po škole nabrat nějaké zkušenosti v korporátní sféře a poté třeba zvážit možnost vlastního podnikání. Z mého pohledu je v korporátní sféře celá škála situací a s nimi spojených zkušeností, které můžou v budoucnu člověku pomoci ve vlastním businessu.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Kromě několika projektů, na kterých jsem spolupracoval v rámci studia, se jednalo hlavně o tříměsíční projekt pro firmu Nokia ve Finsku během výměnného semestru. Dále první skutečnou pracovní zkušeností byla letní stáž v právě v Plzeňském Prazdroji, která postupně přešla v pracovní poměr.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Neměl jsem konkrétní očekávání, klíčová pro mě byla pracovní náplň a možnost budoucího růstu. Platové ohodnocení nebylo tehdy klíčovým faktorem. 

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval a asi bych i dnes preferoval spíše osobní či e-mailovou komunikaci. Nicméně, kontakt na sociálních sítích může být pro firmy dobrým způsobem, jak navázat neformální kontakt se studenty. 

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Tipy na zaměstnání jsem čerpal z mnoha zdrojů, především od korporátních partnerů mého oboru CEMS na VŠE, dále z veletrhu pracovních příležitostí Šance. Díky tomu jsem se nakonec přihlásil na letní stáž do Plzeňského Prazdroje, kde jsem poté nastoupil na plný pracovní poměr.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

V rámci studia programu CEMS jsem měl možnost zúčastnit se mnoha formálních i neformálních akcí s různými firmami (spolupráce na projektech, workshopy, večeře, apod.). Hlavní přínos vidím v navázání neformálního kontaktu s firmami a obdourání potenciálních bariér. 

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Pracuji v Praze, kde jsem také studoval VŠ. Nejednalo se tedy o žádnou zásadní změnu.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Přibližně 20 minut MHD, maximem by byla jedna hodina v každém směru.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Momentálně jsem na roční rotaci ve Velké Británii v rámci globálního trainee programu společnosti SABMiller (skupina vlastnící Plzeňský Prazdroj). Každopádně se jedná o velmi zajímavou zkušenost, zejména co se týče jiné pracovní kultury. 

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě      40 %

Pověst a image firmy     10 %

Pracovní náplň     40 %

Lidé a kultura ve firmě     10 %