Rozhovor: Karel Veselý - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Karel Veselý - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 15:34

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Karel Veselý

Pracovní pozice: technik - Lean zmocněnec, STRABAG

Vystudovaná VŠ: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Se studijními výsledky jsem byl spokojen, byly nadprůměrné, a to i díky tomu, že jsem si vybral obor, který mě baví.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Na konci vysoké školy jsem byl v angličtině na středně pokročilé úrovni. Studoval jsem především německý jazyk. Základy angličtiny mi dalo gymnázium a další znalosti jsem prohloubil během zahraničního studijního pobytu.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Ano, chtěl jsem zůstat ve stavebnictví. Zajímala mě především oblast realizace staveb, kde jsem se chtěl naučit, jak probíhá výstavba v praxi.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Ano, rozhodl jsem se pro zaměstnanecký poměr u velké stavební firmy. Hlavní roli zde sehrál fakt, že převážně jen velké firmy mi uměly nabídnout práci se zajímavými technologiemi, široké podpůrné zázemí a možnost se dále vzdělávat. 

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Při studiu jsem dvakrát absolvoval pracovní stáž. Bylo to vždy během letních měsíců v době studijního volna. Pracoval jsem jako asistent stavbyvedoucího, což obnášelo být celý den na stavbě. Proto nebylo možné tuto práci skloubit se studiem. Praxe byla pro mě velkým přínosem. Mohl jsem si osahat to, o čem se ve škole jen povídalo.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Jako absolvent jsem očekával nástupní plat kolem 25 000 Kč hrubého. Určitým vodítkem mi byly zkušenosti známých.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, současného zaměstnavatele jsem kontaktoval na základě inzerce na webu s pracovními příležitostmi. Možnost kontaktovat firmu přes sociální síť bych dnes na škole uvítal. Je to více osobní.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Firmy jsem oslovoval buď přímo na základě kontaktů na jejich webových stránkách, nebo jsem reagoval na nabídky webových portálů s pracovními příležitostmi. O současné pracovní pozici jsem se dozvěděl na základě inzerátu na portálu jobs.cz.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Na naší škole se každoročně konal veletrh pracovních příležitostí, kterého jsem se také účastnil. Přínosem pro studenty určitě bylo, že mohli získat bližší informace o působení firem a získat první kontakty na budoucí zaměstnavatele.

 

10. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Nemusel, stále pracuji v rámci města Prahy.

 

11. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Cesta do práce mi trvá cca 15 min. Maximálně bych akceptoval dojíždění do jedné hodiny.

 

12. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Jednu zahraniční stáž jsem už absolvoval v rámci studií a potvrdil jsem si, že byla přínosem z hlediska zdokonalení jazyka a nových zkušeností. Do budoucna nevylučuju možnost práce v zahraničí, ale záleží i na dalších okolnostech.

 

13. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě      35 %

Pověst a image firmy      10 %

Pracovní náplň     20 %

Lidé a kultura ve firmě      35 %