Společnost Komerční banka TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Evgeniy Efremovou | EkonTech.cz


Společnost Komerční banka TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Evgeniy Efremovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 16:08

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Evgeniya Efremova

Společnost: Komerční banka

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, Ekonometrie a Operační výzkum

Doba od dokončení studia: absolvuji 2020

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Všechny školní povinnosti jsem se snažila plnit poctivě a včas. Zajímaly mě nejen známky, ale i znalosti, které byly primárním cílem. Musím říct, že studium na vysoké škole je obrovskou změnou a určitou výzvou pro každého studenta, ale mně to komplikovala taky skutečnost, že čeština není mým mateřským jazykem.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Angličtinu jsem se začala učit od mala a krok po kroku jsem ji postupně zlepšovala, takže na VŠE to pro mě bylo spíše opakování. Nemůžu nezmínit povinnou obchodní angličtinu, která mi hodně obohatila slovní zásobu. Jsem taky vděčná za možnost studovat některé předměty v angličtině a doufám, že v budoucnu bude pro studenty nabídka těchto předmětů ještě větší. Protože i díky tomu pro mě bylo jednodušší dostat se na výměnné studijní pobyty, nejprve jsem byla ve Švédsku a o 2 roky později ve Spojených státech.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Studijní obor jsem volila vědomě, je to to, co jsem chtěla studovat a dělat v budoucnu. Takže pro mě jasná volba.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Nikdy jsem reálně ani neuvažovala o podnikání, protože se domnívám, že nejprve potřebuji získat praktické znalosti v oboru, naučit se od těch zkušenějších. Proto se v tuto chvílí zaměřuji primárně na rozvoj kariéry v zaměstnání.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Pracovala jsem hned od začátku studia, abych získala zkušenosti, protože jsem věděla, že se budou do budoucna hodit. Vždy jsem si pečlivě vybírala, aby práce souvisela s mým oborem. Právě v posledním ročníku bakalářského studia jsem našla pozici v Komerční bance.

Skloubit studium a práci není nejsnazší věc, ale určitě se to dá nastavit. V KB jsem se nikdy neměla problém domluvit se na individuálním přístupu.  Vždy to bylo pro mě dostatečně flexibilní a vyhovovalo oběma stranám. Navíc jsme ve škole měli skvělý systém, mohli jsme si zvolit předměty i sestavit rozvrh sami a ve zkouškovém období naplánovat zkoušky tak, jak se nám to hodí. 

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Je potřeba si uvědomit, že pro každého bude ta akceptovatelná peněžní částka trochu odlišná. Vstupuje do toho spoustu různých faktorů a ty mohou mít také pro každého jinou váhu. Odrážela bych se primárně od průzkumů mezd u těchto pozic dle praxe v oboru v daném regionu.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

KB jsem kontaktovala přes jejich vlastní kariérní stránky. Ale co vím, možností je více. V současné době se sociální sítě stávají čím dál více používanější ze strany firem. Vidím to i u sebe, protože nyní již spadám do jejich cílové skupiny a inzerci vidím každý den.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Řekla bych, že mými primárními zdroji jsou stránky Jobs.cz a potom vlastní stránky jednotlivých firem. Samozřejmě i doporučení známých je vždy cenným zdrojem.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Ano, rozhodně si myslím, že přínosné jsou. Je to skvělá příležitost, jak poznat danou společnost i třeba v méně formálním prostředí, navázat kontakty, zjistit všechno potřebné a dostat cenné rady. Čím dál víc firem nabízí takové události, a to buď ve spolupráci se školou nebo samostatně – organizují workshopy, meetupy, neformální posezení atd. Takže pokud již máte vytipované firmy, kam byste se chtěli zkusit dostat, určitě sledujte jejich aktivity a na akce se přihlaste.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Nemusela. Jsem v Praze od chvíle, kdy jsme se sem přestěhovali před mnoha lety. Ale ani to nemusí být navždy, jsem otevřená všem možnostem.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Nyní potřebuji cca hodinu na dojíždění do práce. Je to zhruba moje maximum, ale samozřejmě záleží i na dalších okolnostech (způsob dopravy, atraktivita pozice, možnost relokace atd.), které je potřeba brát v úvahu.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ano, o této možnosti uvažuji. Nevím, zda bych preferovala krátkodobou pracovní stáž nebo spíš relokaci do zahraničí, ale rozhodně to v plánu mám. Třeba se mi podaří oboje. :)

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25%

Pověst a image firmy: 25%

Pracovní náplň: 25%

Lidé a kultura ve firmě: 25%

Rozdělila jsem to rovnoměrně, protože považuji všechny zmíněné oblasti za důležité. Nemůžu upřednostnit některou z těchto oblastí na úkor druhé. I když tu rovnováhu nejde přesně udržet, to je ten ideální poměr, kam bych směřovala.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, vize, její komunikace a realizace je nezbytnou nutností. A banka to ví. Strategie a aktivity jsou primárními klíči, jak se ta vize realizuje. Myslím, že nyní je hlavním cílem a vizí vytvořit z tradiční banky banku digitální, což je u takto velké instituce velmi náročné. Naplňuje ji, myslím si, velmi dobře. Svědčí o tom nejen inovace například v platebních metodách a rychlosti transakcí, ale třeba i to, že nyní v době karantény mohou tisíce lidí pracovat z domova, aniž by to ohrozilo chod banky.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Základními firemními hodnotami jsou týmový duch, inovace, zaujetí a odpovědnost. V KB se dbá na to, aby pracovní prostředí bylo založeno na respektu, férovém a etickém chování, profesionalitě a komunikaci.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní hodnoty zmíněné v předchozí odpovědi definují a směřují kulturu ve firmě tím správným směrem. Profesionální a přátelskou atmosféru oceňují nejen stálí zaměstnanci, ale i nově nastupující kolegové. Angažovanost zaměstnanců, jejich odpovědnost, inovátorství a motivace tak tvoří skvělé prostředí nadšenců, které posouvají banku dopředu.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Jelikož jsem teprve v posledním ročníku, nemůžu na otázku odpovědět úplně nezaujatě. Ale nikdy jsem nelitovala svých rozhodnutí a nepřemýšlela v duchu „co kdyby“. Doufám, že to tak zůstane i nadále. :)

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Jak jsem již zmínila, sociální sítě se používají stále více a více. A to přináší nejen nový prostor k rozvoji značky, ale i další odpovědnost. Myslím si, že se v této oblasti Komerční bance daří, její kampaně jsou zajímavé a relevantní.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Nemusí být. Dokážu informace filtrovat a vyčlenit pro sebe důležité.