Letná sobě! je taky Y | EkonTech.cz


Letná sobě! je taky Y

Freetime / Letná sobě! / Praha 7
21. 7. 2013 - 12:03

V posledních měsících v médiích proběhlo další kolo článků o tzv. generaci Y, tj. nejmladší generaci, která nastoupila do produktivního věku. S touto generací se snad nejčastěji skloňují charakteristiky jako maximální individualismus, život přes sociální sítě, nedotahování věcí do konce, nezájem o politiku a nízká občanská odpovědnost. Přes tato statisticky podložená tvrzení je možné sledovat trend, který je naopak popírá.

V posledních letech vzniklo mnoho nových občanských iniciativ, sdružení, hnutí či spolků moderního střihu, stojících právě čistě na mladých lidech „generace Y“. Tyto skupiny dávají hlasitě najevo, že jim na veřejném prostoru a dění v něm nejen záleží, ale chtějí se také na jeho utváření a zlepšování aktivně podílet. A jsou odhodlaní pro své vize obětovat moře svého času i vlastních peněz.

Na pražské scéně z těch, které jsou v poslední době nejvíce slyšet či vidět ve veřejném prostoru, jsou to například Auto*Mat, Živé město, Uličník.cz, nebo Letná sobě!. Všechny zmíněné si kladou za cíl zlepšování veřejného prostoru „zespoda“. Probouzí veřejnou diskuzi o palčivých problémech ve městě, organizují happeningy, přednášky, workshopy. Rádi pracují s veřejností a pobízejí ji k aktivnějšímu přístupu ke společnému prostoru, stejně tak jsou partnery (nebo se o to neúnavně pokoušejí) místních radnic i magistrátu.

Na jednu z nich, iniciativu „Letná sobě!“, která „operuje“ na pražské Letné a jejím okolí, se podíváme více zblízka s její členkou Viktorkou Hlaváčkovou.

Jak vaše iniciativa vznikla, jak jste se potkali?

Zakládající členové se potkali na jedné veřejné diskuzi Prahy 7 před zhruba třemi lety. Jsme skupina složená z architektů a historiků umění.

Jak bys vymezila hlavní cíl nebo vizi vaší iniciativy?

Naším primárním cílem je vytvořit platformu pro diskuzi. Aby se veřejný prostor sdílel a aby lidi mohli lépe mezi sebou komunikovat. A nemyslím jen prostor fyzický, ale i myšlenkový. Aby existovala živnější půda pro setkávání se a aby existovala živá diskuze o tom, co se (ve čtvrti) děje a něco s tím dělat, když to na radnici není úplně ono…

Jakým způsobem se tyto cíle snažíte naplňovat?

Děláme to především formou pravidelných pikniků ve městě a diskuzí na dané téma v přednáškovém sále Národního technického muzea. Doplňujeme to různými workshopy a různými akcemi, občas dohromady s dalšími občanskými sdruženími.

Když přijde nějaký velký problém, třeba jako když se začínalo více mluvit o Galerii Stromovka, (kontroverzním developerském projektu na nákupní centrum v Holešovicích u parku Stromovka, pozn. aut.) udělali jsme petici. Sehnali jsme přes šest tisíc podpisů proti výstavbě.

Jste vlastně všichni občané Prahy 7. Dá se říct, že tak trochu pěstujete svoje sousedství?

Já osobně tady sice nemám trvalé bydliště, ale bydlíme tu všichni. Plníme tak v podstatě roli normálního aktivního občana se zájmem o své okolí a o své město.

Jaký máte formální statut? Jak řešíte financování?

Jsme občanské sdružení. Dlouho jsme fungovali jako neformální občanská iniciativa. Než jsme se stali občanským sdružením, tak nás podporovala nadace Via. Výjimkou byl jeden místní podnikatel, který nám přispěl na prkna pro jednu akci – v rámci festivalu Zažít město jinak jsme udělali workshop „Lavičky“. Vyrob si lavičku a odnes si ji kam chceš, kde ti přijde, že by na Letné měla být. Umístění jsme mapovali spolu s účastníky, kteří nám vždycky místo zakreslili do mapky a lavičku si tam odnesli. Bohužel přišel e-mail od radnice, že neoprávněně zabíráme veřejný pozemek, znečišťujeme město a lavičky máme pod výhružkou pokuty odstranit. Lavičky jsme přesunuli na soukromé pozemky různých místních firem.

Z vašich akcí jsi zmínila petici proti projektu Galerie Stromovka a akci „Vyrob si lavičku“. Měla bys nějaké další vaše projekty, které bys ráda zmínila, nebo na které nejradši vzpomínáš?

Nejradši mám právě projekt s lavičkami, protože lidi to fakt bavilo, někteří na místě zůstávali až do půlnoci. Malé děti tam nadšeně vrtaly vrtačkou… Stejně jako další z našich akcí workshop probíhal před kinem Bio Oko v rámci projektu „Zažít město jinak“, které organizuje Auto*Mat. Rok po projektu s lavičkami jsme organizovali na stejném místě pingpongový turnaj, letos jsme na prvního máje udělali před Okem v rámci akce „Františkovy lásky“ fotoateliér se zátiším s rozkvetlou třešní, kde se lidé mohli políbit a nechat vyfotit. Jedním z velkých úspěchů bylo vyhlášení referenda za nové výběrové řízení na novou budovu radnice, na němž jsme spolupracovali s naším kamarádem a místním aktivistou Janem Čižinským, iniciativou Praguewatch a opozičními zastupiteli. Jinak ráda vzpomínám na všechny pikniky, bývají to dost veselé akce…

Děkuji za rozhovor.

Pro představu několik dalších projektů a happeningů iniciativy a akcí, na kterých se Letná sobě! podílela nebo zúčastnila: Letná na draka! (spol. ŽIVÉ MĚSTO), UrbanPicnic (plus mnoho podobných pikniků, např. na Holešovickém trojúhelníku za Parkhotelem, ve Stromovce, u „Stalina“, na Vltavské atd.), procházky po ohrožených památkách, vánoční besídky, petice za transparentní postup při výběru nové radnice (a následné referendum, spol. s Janem Čižinským, Praguewatch a opozičními zastupiteli P7), DIY workshop Thethrone (v rámci UrbanACT, spol. Raumlaborberlin)…

Více informací o sdružení Letná sobě! a jejich připravované akce najdete na www.letnasobe.cz, nebo na facebooku.